دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروتکل های تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دریافت فایل ELISA.pdf   [حجم: 858 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل FLOWCYTOMETRY.pdf   [حجم: 2800 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل Gel__Document.pdf   [حجم: 706 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل Photometer.pdf   [حجم: 703 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل Semi-Dry-Elecrtoblotter.pdf   [حجم: 673 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل Shaker_Rotator.pdf   [حجم: 659 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]
دریافت فایل Thermocycler.pdf   [حجم: 1384 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/11/12]

دفعات مشاهده: 2350 بار   |   دفعات چاپ: 209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر