دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان رسول اکرم آذرماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 522 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی روزهای سه شنبه آذر ماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 531 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی روزهای شنبه آذر ماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 537 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران آذر ماه1398 بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 525 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی آبان ماه روزهای شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳ | 

دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی ابان ماه 1398 روزهای سه شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳ | 

دفعات مشاهده: 705 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کارگاه های آموزشی نیمسال اول سال 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳ | 

دفعات مشاهده: 683 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران آبان ماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۳ | 

دفعات مشاهده: 694 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان شهدای هفتم تیر مرداد 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 1160 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران بیمارستان حضرت رسول اکرم مرداد ماه1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 1174 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای سه شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 1169 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی مرداد ماه 1398 روزهای شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۳ | 

دفعات مشاهده: 1177 بار   |   دفعات چاپ: 34 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان حضرت رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 1428 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 1455 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران تیرماه 1398 بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 1497 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی تیرماه 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۲ | 

دفعات مشاهده: 1465 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خرداد ماه 1398 روز سه شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 1715 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی خردادماه 1398 روز شنبه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 1714 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان شهدای هفتم تیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 1713 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران خرداد 98بیمارستان فیروزگر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ | 

دفعات مشاهده: 1718 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش