دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
 
         
 

منابع درسی طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 

دفعات مشاهده: 168 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی و ضوابط رشته طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کشیک دستیاران

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 
برنامه کشیک دستیاران مهر ۹۹
برنامه کشیک دستیاران آبان ۹۹
برنامه کشیک دستیاران آذز ۹۹
برنامه کشیک دستیاران دی ۹۹
برنامه کشیک دستیاران بهمن ۹۹
برنامه کشیک دستیاران اسفند ۹۹

دفعات مشاهده: 735 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1398/9/15 | 

دفعات مشاهده: 1312 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر