دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

1396

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دوره های درحال برگزاری
ردیف تاریخ ساعت عنوان کارگاه مسئول برگزاری توضیحات
1
2 یکشنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
3
4 دوشنبه هر هفته 9-12 طب اورژانس دکتر مفیدی رزیدنت های طب اورژانس،شبیه سازی
5
6 دو شنبه هر هفته 13-15 داخلی دکتر خدابنده لو کارورزان داخلی
7 سه شنبه هر هفته 8-12 طب اورژانس دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
8 چهارشنبه 96/01/16 8-12 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
9 شنبه 96/02/02 12-15 مطب 1 دکتر ایرانپور --------------------
10 شنبه 96/02/16 8-11 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
11 سه شنبه 96/02/26 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان اورژانس
12 چهارشنبه 96/02/27 8-12 احیا دکتر رضایی --------------------
13 شنبه 96/02/30 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور خون
14 سه شنبه 96/03/16 8-11 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
15 سه شنبه 96/03/16 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور گوارش
16 چهارشنبه 96/03/17 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
17 یکشنبه 96/03/16 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
18 دوشنبه 96/04/12 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور قلب
19 شنبه 96/04/17 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
20 یکشنبه 96/04/18 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
21 چهارشنبه 96/04/21 8-10 CPR دکتر مهشیدفر کارورزان اورژانس
22 دوشنبه 96/05/02 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
23 چهارشنبه 96/05/04 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور گوارش
24 شنبه 96/05/07 13-15 کارگاه دکتر ایرانپور گوارش
25 سه شنبه 96/05/31 13-15 کارگاه دکتر ایرانپور قلب
26 چهارشنبه 96/06/22 8-10 کارگاه احیا پیشرفته دکتر ناصری پور --------------------
27 شنبه 96/06/25 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
28 دوشنبه 96/07/10 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی روماتولوژی
29 سه شنبه 96/07/11 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی کلیه
30 چهارشنبه 96/07/12 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور کلیه
31 یکشنبه 96/07/16 13-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
32 سه شنبه 96/07/18 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور روماتولوژی
33 سه شنبه 96/08/02 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی قلب
34 سه شنبه 96/08/09 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی ریه
35 شنبه 96/08/13 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور قلب
36 سه شنبه 96/08/16 12-15 زنان دکتر جاودانی کارورزان زنان
37 چهارشنبه 96/08/17 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور ریه
38 دوشنبه 96/08/22 8-11 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
39 دوشنبه 96/08/22 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور روماتولوژی - بین الملل
40 سه شنبه 96/08/30 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی غدد
41 چهارشنبه 96/09/08 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور معاینه فیزیکی خون
42 شنبه 96/09/11 13-15 مطب 1 دکتر ایرانپور غدد
43 دوشنبه 96/09/20 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
44 سه شنبه 96/09/21 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور خون
45 شنبه 96/09/25 12-15 کارگاه دکتر موسوی جراحی
46 شنبه 96/10/02 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور ریه - بین الملل
47 شنبه 96/10/16 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان
48 دوشنبه 96/10/18 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
49 شنبه 96/10/23 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور گوارش
50 شنبه 96/11/14 8-12 طب اورژانس دکتر مصدق کارورزان طب اورژانس
51 دوشنبه 96/11/23 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان
52 شنبه 96/11/28 13-15 مطب 2 دکتر ایرانپور روماتولوژی
53 سه شنبه 96/12/15 12-15 کارگاه دکتر جاودانی کارورزان زنان

دفعات مشاهده: 908 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر