دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

1395

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
جدول زمان آزمونهای مرکز مهارتهای بالینی
تاریخ ساعت عنوان آزمون مسئول برگزاری توضیحات
یک شنبه 95/01/15 12-15 OSCE دکتر خدابنده لو داخلی
چهارشنبه 95/02/01 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
چهارشنبه 95/02/08 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
سه شنبه 95/02/14 8-12 OSCE دکتر مظاهری طب ورزش
چهارشنبه 95/02/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
شنبه 95/02/18 8-12 OSCE دکتر کاشانیان زنان
دو شنبه 95/02/20 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی شبیه سازی آزمون صلاحیت بالینی
سه شنبه 95/02/21 9-12 OSCE دکتر محسنی بیهوشی
پنج شنبه 95/02/23 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ثبوتی ----
چهارشنبه 95/02/29 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
چهارشنبه 95/03/12 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
یکشنبه 95/04/13 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
چهارشنبه 95/05/13 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
سه شنبه 95/05/19 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی شبیه سازی آزمون صلاحیت بالینی
پنجشنبه 95/05/21 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی ----
یکشنبه 95/05/31 8-20 MMI دکتر رواقی ----
دوشنبه 95/06/01 8-20 MMI دکتر رواقی ----
شنبه 95/06/20 8-20 بورد فوق تخصصی --------- غدد بالغین
یکشنبه 95/06/21 8 بورد تخصصی --------- چشم
دوشنبه 95/06/22 8 بورد تخصصی --------- جراحی مغز و اعصاب
سه شنبه 95/06/23 8 بورد تخصصی --------- پزشکی اجتماعی
چهارشنبه 95/06/20 8 بورد تخصصی --------- پزشکی ورزشی
چهارشنبه 95/06/31 11-15 OSCE دکتر جعفرنژاد رزیدنتهای اطفال
چهارشنبه 95/07/14 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
چهارشنبه 95/07/28 8-12 OSCE دکتر نجومی رزیدنت های پزشکی خانواده
چهارشنبه 95/08/12 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
شنبه 95/08/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
چهارشنبه 95/08/19 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
دوشنبه 95/08/17 8-15 تایید صلاحیت بالینی دکتر مفیدی شبیه سازی آزمون صلاحیت بالینی
پنجشنبه 95/08/20 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون صلاحیت بالینی
دوشنبه 95/09/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
دوشنبه 95/10/13 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنت های طب اورژانس
چهارشنبه 95/10/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
دوشنبه 95/11/04 8-12 OSCE دکتر نگهی رزیدنت های جراحی
چهارشنبه 95/11/06 8-12 OSCE دکتر کاشانیان رزیدنت های زنان
چهارشنبه 95/11/13 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس
پنجشنبه 95/11/21 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون صلاحیت بالینی
چهارشنبه 95/12/04 8-12 OSCE رزیدنت های نورولوژی
یکشنبه 95/12/15 8-12 OSCE دکتر مصدق اینترن های طب اورژانس

دفعات مشاهده: 958 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر