دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دیماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دی ماه ۹۹ ........

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آذر ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/9/2 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آذر ماه ۹۹.............

دفعات مشاهده: 129 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آبان ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آبان ماه ۹۹ ..........


دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مهر ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مهر ماه ۹۹ ........


دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریور ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/29 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریور ماه ۹۹ .........

دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر