دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 99

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۴/۱ | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 99 ...


دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خردادماه 99

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۳۱ | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خرداد ماه 99...


دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در بهمن ماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۵ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در بهمن ماه 98 ..........

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دی ماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دی ماه 98 .....

دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آذر ماه 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۰ | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در آذر ماه 98 ......

دفعات مشاهده: 126 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر