دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/2/8 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ........

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در فروردین ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/1/15 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در فروردین ماه ۱۴۰۰ .........
 

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اسفند ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در اسفند ماه ۹۹ ........

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در بهمن ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/11/4 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در بهمن ماه ۹۹ ...........

دفعات مشاهده: 118 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دیماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در دی ماه ۹۹ ........

دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر