دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مقاله های علمی
  • برنامه درمانگاه
  • کنگره هابرنامه درمانگاه جراحی
گزارش تصویری

برگزاری کلاس های مجازی گروه جراحی اعصاب

 | تاریخ ارسال: 1399/5/4 | 
در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱ صبح، کلاس مجاری با موضوع شکستگی ادونتویید ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر   و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع کیس پرزانتاسیون ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع همانژیوبلاستوم ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع شکستگی های توراکولومبار ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق نرم افزار BigBlueButton برگزار شد.در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع توده های سلا ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع Deap Seated Glioma ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع اسپوندیلولیستزیس ، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع تراتوم اسپاین ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع case presentation ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع دیسکوپاتی، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع معرفی بیمار، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۸ الی ۱۱ صبح، کلاس مجاری با موضوع (تومور کاورنوس،DNET و مدولوبلاستوم) ، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص)  و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح، کلاس مجاری با موضوع Meningioma ، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع Traumatic Brain Injury، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع گزارش مورد، به میزبانی بیمارستان رسول اکرم(ص) و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع معرفی بیمار، به میزبانی بیمارستان فیروزگر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.


در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۸ الی ۹ صبح، کلاس مجاری با موضوع آسیب ها و شکستگی های مهره های گردنی، به میزبانی بیمارستان شهدای هفتم تیر و با مشارکت فعال هر سه بخش جراحی اعصاب گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه،  از طریق سامانه LMS برگزار شد.

دفعات مشاهده: 701 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1399/9/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا دستمالچی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ در دفتر گروه جراحی اعصاب واقع در بیمارستان فیروزگر با حضور اساتید آقایان محمد قربانی (استاد راهنما)، دکتر رضا ملاحسینی ( استاد مشاور)،‌ دکتر نوید گلچین و دکتر وحید حیدری ( اساتید داور)  برگزار گردید.


جلسه دفاع از پایان نامه آقای دکتر احسان فرهادی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ در دفتر گروه جراحی اعصاب واقع در بیمارستان فیروزگر با حضور اساتید آقایان دکتر نوید گلچین (استاد راهنما)، دکتر رضا ملاحسینی ( استاد مشاور)،‌ دکتر مهدی نیکوبخت (داور) و دکتر امین جهانبخشی (معاون پژوهشی ونماینده دانشکده) برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 281 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزاری کلاس مجازی گروه جراحی مغز و اعصاب ایران

 | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رساند  کلاس مجازی گروه جراحی مغز و اعصاب روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۵ به هفته آینده پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ موکول گردیده است و به میزبانی بیمارستان فیروزگر در سامانه LMS برگزار خواهد شد.

دفعات مشاهده: 330 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه معارفه دستیاران جدید الورود گروه جراحی مغز و اعصاب

 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
مراسم معارفه دستیاران جدید الورود گروه جراحی مغز و اعصاب روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح با حضور اساتید محترم گروه و دستیاران جدید الورود در بیمارستان فیروزگر برگزار گردید.
از میان ۷ دستیار جدید الورود، ۴ دستیار در بیمارستان رسول اکرم (ص) و ۳ دستیار در بیمارستان فیروزگر دوره ی آموزشی خود را خواهند گذراند، که ۲ دستیار دوره ی آموزشی خود را در بیمارستان شهدای هفتم تیر به عنوان تورما خواهند گذراند.

دفعات مشاهده: 469 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وبینار WebSpine

 | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 

وبینار WebSpine همراه با امتیاز باز آموزی
برای شرکت در وبینار روی لینک جلسه کلیک کنید.

https://www.skyroom.online/ch/orchidit/autoimmune-disease

دفعات مشاهده: 490 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر