دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیران ارشد
  • پژوهش و آموزش
  • ُسیستم نوبت دهی
  • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری

واحد مددکاری

 | تاریخ ارسال: 1396/3/7 | 

واحد مددکاری:مسئول واحد افسانه گنجی
- هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی آنان2- تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی و روانی بیماران با مراجعه روزانه به بخشها3- تماس با موسسات درمانی و اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران بستری و سرپایی4- بررسی وضعیت مالی بیماران و حل مشکل پرداخت هزینه های درمانی5- تماس با سایر واحدها جهت هماهنگی در نقل و انتقال بیمارانی که به درمان خاصی نیاز دارند6- ارائه گزارش و اطلاعات به مقامات مسئول بیمارستان به منظور حل مشکلات بیمار7- آماده سازی بیماران جهت بازگشت به اجتماع و یا آماده سازی خانواده جهت تحویل بیماران خود8- شناسایی و استفاده از منابع اجتماعی،رفاهی به حضور خیرین برای کمک به حل مشکل بیماران9- انجام وظایف محوله مسئولین به واحد مددکاری10- ارجاع بیماران بدون همراه و مجهول الهویه به اجتماع و یا مراکز نگهداری از جمله بهزیستی ، گرمخانه11- مصاحبه و مشاوره جهت استفاده از امکانات ارائه شده توسط دولت برای بیماران از جمله بیمه ایرانیان، بیمه های تکمیلی و مصدومین ترافیکی


دفعات مشاهده: 3047 بار   |   دفعات چاپ: 318 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر