دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
هشتمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۹/۲۴ روز دوشنبه به صورت وب کنفرانس از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار می گردد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی موضوع رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
۱ علی زارع زاده مهرابادی پروپوزال ایمنی شناسی کارشناسی ارشد
۲ پویا فرهنگ نیا پروپوزال ایمنی شناسی کارشناسی ارشد
۳ حامد عراقیه پروپوزال میکروب شناسی کارشناسی ارشد
۴ سجاد اصغرزاده پروپوزال میکروب شناسی کارشناسی ارشد
۵ شیوا دهرویه پروپوزال ایمنی شناسی کارشناسی ارشد
۶ سمانه تیموری پروپوزال میکروب شناسی کارشناسی ارشد
۷ نازنین آقامحمدی پروپوزال ایمنی شناسی کارشناسی ارشد
۸ یاسمین محمدی شکیب پروپوزال انگل شناسی کارشناسی ارشد
۹ مهسا سلیمانی پروپوزال بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 

دفعات مشاهده: 105 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی درخصوص تقلیل واحدهای برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولیدمثل مصوب هفتادوچهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/5/25 | 
ششمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۵/۲۷ روز دوشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت وب کنفرانس برگزار خواهد شد.

 

دفعات مشاهده: 157 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 

پنجمین جلسه شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی مورخ ۹۹/۴/۲۳ روز دوشنبه راس ساعت ۱۰ به صورت وب کنفرانس برگزار خواهد شد.
 
 

ردیف

موضوع

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

۱ پروپوزال قباد رمضانی آموزش پزشکی دکترای تخصصی
۲ پروپوزال لیلا نیسانی آموزش پزشکی دکترای تخصصی
۳ پروپوزال اسحاق مرادی آموزش پزشکی دکترای تخصصی
۴ پروپوزال زهرا مقیمی آموزش پزشکی کارشناسی ارشد
۵ پروپوزال مریم اسدی آموزش پزشکی کارشناسی ارشد
۶ پروپوزال خدیجه خوش سخن آموزش پزشکی کارشناسی ارشد

دفعات مشاهده: 269 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر