دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه نگارش مقالات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
کارگاه نگارش مقالات علمی در روز سه شنبه 1398/11/15 برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه در سالن کنفرانس دفتر ریاست برگزار شد.
مدرس این کارگاه سرکار خانمها دکتر ارغوان شیخ الاسلامی و دکتر بتول طایفی اعضاء محترم هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی بودند.دفعات مشاهده: 345 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه TBL

 | تاریخ ارسال: 1398/10/30 | 
کارگاه آشنایی با "روش تدریس TBL" در روز دوشنبه 98/10/30 در سالن کنفرانس دفتر ریاست برای اعضاء هیات علمی گروه های بالینی و پایه برگزار شد.
در این کارگاه مباحث: اصول طراحی برای برگزاری جلسه TBL  -  برنامه ریزی برای برگزاری جلسه TBL  -  مراحل جلسه TBL و نمایش فیلم و ... ارائه شد. مدرسین کارگاه سرکار خانم دکتر هما رسولی عضو محترم هیات علمی گروه آناتومی و سرکار خانم دکتر فرزانه محمد زاده بودند.


دفعات مشاهده: 438 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار End Note

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
کارگاه آموزش نرم افزار  End Note در روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 در سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی برای اعضاء محترم هیات علمی گروههای پایه و بالینی برگزار شد.
مدرس این کارگاه خانم دکتر ارغوان شیخ الاسلامی و خانم دکتر مریم بیگلری بودند.دفعات مشاهده: 707 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 در طبقه سوم سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد. در این کارگاه به بیان مطالبی شامل: جایگاه روش تدریس در برنامه درسی- روش تدریس در گروه های بزرگ -روش سخنرانی - تدریس در گروه های کوچک - انواع روشهای یادگیری در گروههای کوچک و ... پرداختند. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر کامران سلطانی  عربشاهی عضو محترم هیات علمی بودند.


 

دفعات مشاهده: 641 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه Publication misconduct

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
کارگاه Publication misconduct در روز دوشنبه 1398/09/18 برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه برگزار شد.
در این کارگاه به ارائه مطالب: انواع مشکلات اخلاقی در چاپ مقالات - داده سازی و تحریف داده ها- پیامدهای بی اخلاقی در چاپ - گایدلاینهای اخلاقی و .... پرداخته شد.
مدرس کارگاه جناب آقای دکتر بهنام شکیبا عضو محترم هیات علمی بودند.


 

دفعات مشاهده: 698 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر