دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه اصول، اجرا و ارزشیابی کارگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "اصول، اجرا و ارزشیابی کارگاه"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر اکرم هاشمی متخصص و عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی می باشد. این کارگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶به صورت مجازی برگزار شد.

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "جستجوی منابع الکترونیک"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر ناردصدیق متخصص و عضو هیات علمی گروهطب اورژانس می باشد. این کارگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به صورت مجازی برگزار شد.

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه مقاله نویسی علمی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری دو کارگاه "مقاله نویسی علمی و اصول نگارش مقالات علمی"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است.
این دو کارگاه که با استقبال زیادی برخوردار بود در دو روز متوالی در روزهای سه شنبه ۳۰ دی ماه و چهارشنبه ۱ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد.
مدرسان  این کارگاه سرکار خانم دکتر ارغوان شیخ الاسلام متخصص و عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی جهت تدریس اصول نگارش مقالات علمی و جناب آقای دکتر نادر صدیق متخصص و عضو هیات علمی گروه طب اورژانس جهت تدریس مقاله نویسی علمی بودند.

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Excel

 | تاریخ ارسال: 1399/11/19 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "آشنایی با نرم افزار Excel"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر مهیا نادرخانی متخصص و عضو هیات علمی گروه طب اورژانس می باشد. این کارگاه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱به صورت مجازی برگزار شد.

دفعات مشاهده: 29 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه تفکر نقاد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "تفکر نقاد"  برای اعضای هیات علمی گروهای بالینی و پایه کرده است. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر نرجس خلیلی متخصص و عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی  می باشد. این کارگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵به صورت مجازی برگزار شد.

دفعات مشاهده: 151 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر