دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه روش تحقیق

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به صورت مجازی نموده است. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی بود. در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان از طریق Google form به صورت آنلاین مدرس مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه نگارش مقالات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 
کارگاه نگارش مقالات علمی در روز سه شنبه 1398/11/15 برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه در سالن کنفرانس دفتر ریاست برگزار شد.
مدرس این کارگاه سرکار خانمها دکتر ارغوان شیخ الاسلامی و دکتر بتول طایفی اعضاء محترم هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی بودند.دفعات مشاهده: 500 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه TBL

 | تاریخ ارسال: 1398/10/30 | 
کارگاه آشنایی با "روش تدریس TBL" در روز دوشنبه 98/10/30 در سالن کنفرانس دفتر ریاست برای اعضاء هیات علمی گروه های بالینی و پایه برگزار شد.
در این کارگاه مباحث: اصول طراحی برای برگزاری جلسه TBL  -  برنامه ریزی برای برگزاری جلسه TBL  -  مراحل جلسه TBL و نمایش فیلم و ... ارائه شد. مدرسین کارگاه سرکار خانم دکتر هما رسولی عضو محترم هیات علمی گروه آناتومی و سرکار خانم دکتر فرزانه محمد زاده بودند.


دفعات مشاهده: 580 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار End Note

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
کارگاه آموزش نرم افزار  End Note در روز یکشنبه مورخ 1398/10/01 در سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی برای اعضاء محترم هیات علمی گروههای پایه و بالینی برگزار شد.
مدرس این کارگاه خانم دکتر ارغوان شیخ الاسلامی و خانم دکتر مریم بیگلری بودند.دفعات مشاهده: 877 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
دومین کارگاه روش تدریس مقدماتی برای اعضاء محترم هیات علمی گروه های بالینی و پایه در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/27 در طبقه سوم سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد. در این کارگاه به بیان مطالبی شامل: جایگاه روش تدریس در برنامه درسی- روش تدریس در گروه های بزرگ -روش سخنرانی - تدریس در گروه های کوچک - انواع روشهای یادگیری در گروههای کوچک و ... پرداختند. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر کامران سلطانی  عربشاهی عضو محترم هیات علمی بودند.


 

دفعات مشاهده: 784 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر