دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه "آشنایی با مبحث اخلاق در پژوهش در سرقت ادبی" در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱به صورت مجازی نموده است. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر مینا فروزنده عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی بودند.

دفعات مشاهده: 96 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی طراحی سوالات چند گزینه ای

 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه طراحی سوالات چندگزینه ای در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴به صورت مجازی نموده است. مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر مرضیه نجومی عضو محترم هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی بود.

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق مقدماتی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق مقدماتی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ به صورت مجازی نموده است. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر نادر صدیق عضو هیات علمی گروه طب اورژانس بود. در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان از طریق Google form به صورت آنلاین مدرس مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دادند.


دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاههای پاییز و زمستان ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
ردیف عنـــــوان کارگاه تاریخ  برگزاری مدرس / مدرسین ساعت شروع
۱ طراحی سوالات چندگزینه ای دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دکتر مرضیه نجومی ۱۲-۱۰
۲ اخلاق پزشکی در پاندمی Covid ۱۹ سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ دکتر سعیده سعیدی ۱۲-۱۰
۳ روش تحقیق مقدماتی شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۴ آشنایی با مبحث اخلاق در پژوهش در سرقت ادبی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۵ Evidence-Based Medicine (EBM) پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ دکتر بیگلری ۱۱-۹
۶ SPSS   مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۷ مبانی حرفه ای مندی یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ دکتر فاطمه بهمنی ۱۲-۱۰
۸ تحلیل آمار مقدماتی دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ دکتر مرضیه نجومی ۱۱-۹
۹ روش تحقیق مقدماتی سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۱۰ جستجوی منابع الکترونیک یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۱۱ End Note آشنایی با نرم افزار پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۲ SPSS   پیشرفته شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۱۳ آشنایی با مرکز رشد و نوآوری یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دکتر وحید راشدی ۱۰-۱۲
۱۳ آشنایی با انواع نمودارهای آماری چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۰۵ دکتر مجید خوش میر صفا ۱۲-۱۰
۱۴ اهمیت خود آگاهی شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۱۵ آشنایی با نرم افزار  End Not دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دکتر مریم بیگلری ۱۱-۹
۱۶ کارگاه دو روزه ترسیم نمودارهای ساده و پیشرفته
 
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
دکتر مجید خوش میرصفا ۱۲-۱۰
۱۷ اصول  سخنرانی موثر دوشنبه۱۳۹۹/۰۹/۲۴ دکتر زهرا  رام پیشه ۱۱-۹
۱۸ مروری بر مبانی اخلاق پزشکی مبتنی بر مورد دو شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دکتر مینا فروزنده ۱۲-۱۰
۱۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۰۹/۱۹ دکتر مجید بخشی زاده ۱۱-۹
۲۰ آشنایی با اصول حرفه ای مندی در آموزش دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۱ مبانی انجام یک مرور سیستماتیک یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ دکتر بتول طایفی ۱۱-۹
۲۲ پزشکی مبتنی بر شواهد سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ دکتر ارغوان شیخ الاسلام ۱۱-۹
۲۳ تفکر نقاد دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ دکتر نرجس خلیلی ۱۱-۹
۲۴ آشنایی با نرم افزار excel یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ دکترمهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۲۵ مقاله نویسی علمی سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۶ اصول نگارش مقالات علمی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۰۱ دکتر ارغوان شیخ السلام ۱۱-۹
۲۷ اصول، اجرا، ارزشیابی کارگاه آموزشی دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ دکتر اکرم هاشمی ۱۲-۱۰
۲۸ جستجوی منابع الکترونیک  یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
۲۹ SPSS   مقدماتی چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۹ دکتر مهیا نادرخانی ۱۲-۱۰
۳۰ اخلاق حرفه ای یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ دکتر نادر صدیق ۱۲-۱۰
برنامه کارگاه­های توانمندسازی EDO دانشکده پزشکی پاییز و زمستان ۱۳۹۹


دفعات مشاهده: 212 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی برگزاری کارگاه روش تحقیق

 | تاریخ ارسال: 1399/6/24 | 
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به صورت مجازی نموده است. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی بود. در انتهای این کارگاه شرکت کنندگان از طریق Google form به صورت آنلاین مدرس مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دادند.

دفعات مشاهده: 188 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر