دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی کمک پژوهشگران Marzie Hajibaba

 | تاریخ ارسال: 1398/8/30 | 
CURRICULUM VITAE
                                                      Marzie Hajibaba

Marzie Hajibaba born 1996, Tehran, single) finished her laboratory medical science in 2017 at Islamic azad University of tehran medical unite, Tehran. 

Contact:hajibabamarzie//at// gmail.com | Tel/Fax: +98-21-88941831 

Position Research Assistant
Last Degree
University Islamic azad University of tehran medical unite
Hospital Firoozgar Hospital, Tehran, Iran
Research Center Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Tehran, Iran
Linkedin


دفعات مشاهده: 5755 بار   |   دفعات چاپ: 195 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کمک پژوهشگران Malihe Karvandi

 | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 
CURRICULUM VITAE
AWT IMAGE
Malihe Karvandi

Malihe Karvandi (born 1979, Tehran, ) finished her .... and graduated M.Sc in ....

Contact: malihe_darya//at// yahoo.com | Tel/Fax: +98-21-88941831 

Position Research Assistant
Last Degree MSc
University
Hospital Firoozgar Hospital, Tehran, Iran
Research Center Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Tehran, Iran
Linkedin

َ

>>> Access to the full text of CV <<<<


دفعات مشاهده: 10419 بار   |   دفعات چاپ: 501 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کمک پژوهشگران Melika Razavi Hashemi

 | تاریخ ارسال: 1396/4/18 | 
CURRICULUM VITAE
AWT IMAGE
Melika Razavi Hashemi

Melika Razavi Hashemi (born 1991, Tehran, singel) finished her Molecular Genetic in 2014 and graduated M.Sc in Molecular Genetic, Pasteur Institute, Tehran, Iran.

Contact: Melika_Hashemii//at// yahoo.com | Tel/Fax: +98-21-88941831 

Position Research Assistant
Last Degree MSc
University Pasteur Institute, Tehran, Iran
Hospital Firoozgar Hospital, Tehran, Iran
Research Center Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Tehran, Iran
Linkedin


دفعات مشاهده: 10490 بار   |   دفعات چاپ: 567 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی کمک پژوهشگران Fatemeh Nikbakht

 | تاریخ ارسال: 1398/8/30 | 
CURRICULUM VITAE
                                                      Fatemeh Nikbakht

Fatemeh nikbakht born 1996, Tehran, married) finished her cellular and mullecular microbiology in 2018 at Islamic azad University of tehran medical unite, Tehran. 

Contact:fatemehnikbakht0//at// yahoo.com | Tel/Fax: +98-21-88941831 

Position Research Assistant
Last Degree
University Islamic azad University of tehran medical unite
Hospital Firoozgar Hospital, Tehran, Iran
Research Center Gastrointestinal and Liver Disease Research Center (GILDRC), Tehran, Iran
Linkedin


دفعات مشاهده: 10724 بار   |   دفعات چاپ: 491 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر