دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رئیس امور اداری

 | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

AWT IMAGE


نام و نام خانوادگی: علیرضا شریفی اعلم

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی

شماره تماس : 86703420  شرح وظایف:

 • کسب خط مشی و دستورات لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات مربوطه به اموراداری
 • مطالعه و بررسی پرونده های پرسنلی واحد در زمینه های مورد نظر و اعلام نظر در مورد آنها در صورت نیاز
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم در جهت هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 • انجام نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی ، انتصاب ، ترفیع مرخصی ها و سایر امور مشابه مطابق آئین نامه های مصوب
 • بررسی و مطالعه گزارش های اداری واصله از کارکنان تحت سرپرستی و اعلام نظر کاشناسی در مورد آنها
 • برسی روشهای مناسب ، ساده کردن مراحل ، انجام امور اداری از طریق حذف مراحل زائد و ارائه نتایج حاصله به مسئول مافوق
 • بررسی و کنترل فرم های موجود مورد استفاده در واحد و طراحی  فرم های جدید با توجه به نیازهای پرسنلی کتابخانه
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف اداری و ارائه نظرات کارشناسی در صورت لزوم
 • اعمال نظارت با انجام امور مکاتبات اداری واحد و پیگیری نتایج آن
 • پیشنهاد انتصاب ،انتقال ، ترفیع ، تشویق و یا تنبیه کاکنان واحد به مقام مافوق جهت اتخاذ تصمیم لازم مطابق مقرات و قوانین مربوطه
 • بررسی و اتخاذ تصمیم د مورد درخواست مرخصی ، مأمویت های اداری با آموزش کارکنان و سایر موارد مشابه با توجه به قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به مسئول مافوق در موارد فوق الذکر
 • تهیه گزارش های لازم د مورد فعالیت ها و عملکرد واحد تحت سرپرستی و ارائه راه حل های مناسب برای رفع موانع و مشکلات موجود در جهت انجام بهینه امور
 • نظارت لازم بر انجام حضور و غیاب کارکنان و ارائه پیشنهادات در این مورد

دفعات مشاهده: 1519 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر