دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 220230
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 123692
بازدیدهای روز جاری: 123692
کاربران حاضر در پایگاه: 7
به روزرسانی: 1400/9/7

روز: یکشنبه مورخ 14 آذر 1400

16:52 = ساعت فعلی سرور