دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
 • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
 • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
 • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 215811
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 82107
بازدیدهای روز جاری: 82107
کاربران حاضر در پایگاه: 2
به روزرسانی: 1400/7/23

روز: پنجشنبه مورخ 6 آبان 1400

14:36 = ساعت فعلی سرور

طرح های پژوهشی گروه

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
طرح های پژوهشی خاتمه یافته گروه روانپزشکی
 1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس اعتیاد به غذای یل ورژن ۲۰ در یک نمونه بالینی ایرانی
 2. ارزیابی توانایی اعضاء هیئت علمی روانپزشکی در تعیین دشواری و قدرت تمایز سوالات چهارگزینه ای
 3. تعیین فراوانی اختلال قمار بازی و اعتیاد به سکس در بیماران روی درمان اگونیست اپیوم
 4. بررسی فراوانی اختلال سوء مصرف الکل در بیماران اورژانس روانپزشکی
 5. بررسی روند مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران طی پیماش ۵ ساله
 6. بررسی همبسته های اجتماعی اقتصادی صفات و ویژگی های زمینه ساز آشفتگی هویتی و سایکوپاتی
 7. ارزیابی دیدگاه فعالان سازمانهای مردم نهاد در مورد نقش این سازمانها و عملکرد آنها در همه گیری کووید
 8. سنجش میزان "سواد سلامت روان" و "سواد سلامت روان مثبت" و بررسی ارتباط آنها با "شاخص آسایش"
 9. بررسی میزان فراوانی ابتلا به افسردگی و اضطراب و استفاده از خدمات نظام سلامت در زنان متاهل مبتلا و غیر مبتلا به خشونت خانگی ساکن شهر تهران در سال ۱۳۹۰
 10. بار بیماری تجربه شده در خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و عوامل مرتبط با آن
 11. بررسی اثربخشی پیگیری تلفنی بر دفعات و طول مدت بستری مجدد و شدت سایکوپاتولوژی بیماران مبتلا به اختلال شدید روانپزشکی در بیمارستان روانپزشکی ایران
 12. بررسی سیر و پیامد سایکوز ناشی از شیشه در مقایسه با اختلالات سایکوتیک اولیه (خلقی و غیرخلقی) در بین مراجعه کنندگان به بیمارستانهای روزبه و ایران در یک پیگیری یک ساله
 13. تعیین شیوع و شاخصهای سیر اختلال اضطرابی منتشر در ایران طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ جهت محاسبه روند بار این اختلال در مدت مذکور توسط مرور نظام مند منابع
 14. بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات سلامت روان در سیل زدگان ایران در سال ۱۳۹۸
 15. بررسی ارتباط اختلال وسواسی-جبری و میزان قبول پیشنهادهای ناعادلانه در بازی اولتیماتوم بر اساس یک مطالعه مورد-شاهدی
 16. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی تست غربالگری اعتیاد جنسی اینترنتی (Internet Sex Screening Test) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 17. آگوملاتین به عنوان درمان کمکی در اختلال وسواسی-جبری، یک مطالعه دوسو کور تصادفی شده با دارونما
 18. اثربخشی ممانتین به عنوان درمان کمکی در اختلال وسواسی-جبری، یک مطالعه دوسو بی خبر تصادفی شده با کنترل دارونما
 19. نگرش دستیاران روانپزشکی و روانپزشکان جوان به آموزش رواندرمانی و نوروسایکیاتری
 20. بررسی تاثیر ممانتین بر اختلالات شناختی پس از ECT در سالمندان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با پلاسبو دو سو کور
 21. تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه معاینه شناختی آدنبروک (Mini ACE) در سالمندان تحصیل کرده مبتلا به اختلالات شناختی
 22. مقایسه تغییرات حافظه و برنامه ریزی و شاخص BAROS در بیماران مبتلا به چاقی شدید با و بدون انجام جراحی باریاتریک
 23. بررسی میزان شیوع اختلال دمانس در میان بیماران سالمند بستری در بخش های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
 24. بررسی ارتباط پیامد جراحی و تغییرات ویژگی های شخصیت و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به چاقی قبل و بعد جراحی مینی بایپس
 25. بررسی اعتبار همگرایی پرسشنامه اختلالات خلقی (Mood Disorder Questionnaire) و مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی (Bipolar Spectrum Diagnostic Scale) در بیماران بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص)
 26. تبیین دیدگاه خانواده های بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک درخصوص ماهیت بیماری و عدم پذیرش درمان دارویی
 27. مرحله سوم ارزیابی طولی وضعیت بالینی بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک
 28. تبیین مشکلات خانواده ها در مدیریت بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک
 29. بومی سازی راهنمای بالینی اختلال دوقطبی بزرگسالان ایرانی
 30. بررسی مشخصات روانسنجی مصاحبه بالینی ساختاریافته برای DSM-۵ نسخه بالینگر (SCID-۵) در جمعیت بیماران مبتلا به اختلالهای روانپزشکی شهر تهران
 31. طراحی برنامه ثبت اختلالات طیف اوتیسم
 32. بررسی کیفی مسائل و نیازهای کودکان خیابان
 33. تعیین پایایی، روایی و نقطه برش M ADU-RGSD و RGSD-ADU-F در مردان و زنان مبتلا به ملال جنسی
 34. بررسی کیفی جنبه های رشد اجتماعی در نوجوانان و جوانان با شکایت نارضایتی جنسی
 35. بومی سازی برنامه آموزش و تقویت مهارتهای اجتماعی (PEERS) به بزرگسالان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و بررسی اثربخشی برنامه در بهبود عملکرد اجتماعی مبتلایان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی
 36. بررسی اثربخشی رژیم تمرینی مخلوط از حافظه کاری کلامی و فعالیت بینایی حرکتی بر عملکردهای حافظه کاری کلامی، کنترل وضعیتی و مهارتهای خواندن در کودکان ۶ تا ۱۲ سال فارسی زبان مبتلا به نارساخوانی رشد
 37. بررسی تاثیر ال کارنوزین به عنوان درمان کمکی در اختلال افسردگی اساسی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو بی خبر
 38. بررسی تاثیر دولوکستین بر روی کیفیت زندگی و علائم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
 39. بررسی مشاوره های روانپزشکی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ بستری در بیمارستان رسول اکرم (ص) و ارزیابی اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه در مبتلایان به کووید ۱۹ پس از ترخیص از بیمارستان
 40. بررسی سلامت عمومی و اختلال استرس حاد در طی اپیدمی کووید ۱۹ در ایران
 41. ارزیابی ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلینیک صرع بیمارستان رسول اکرم (ص) با استفاده از MCMI-II
 42. بررسی اثر تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (rTMS) بر ولع مصرف بیماران مبتلا به وابستگی به آمفتامین بعد از ترک
 43. تاثیر استرس های زندگی، مکانیسمهای مقابله ای، ویژگی های شخصیت و نگرش به غذا بر میزان موفقیت پس از جراحی بای پس در بیماران مبتلا به چاقی مرضی
 44. تبیین تجارب بیماران در مورد روابط بین فردی بعد از جراحی باریاتریک مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص): یک مطالعه کیفی
 45. تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه تاثیر وزن بر کیفیت زندگی
 46. مقایسه شدت و شیوع اختلالات اضطرابی، اختلال افسردگی عمده و اختلالات خوردن قبل و بعد از جراحی باریاتریک در بیماران مبتلا به چاقی در بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۹۱
 47. بررسی تاثیر بسته آموزشی مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی و فرسودگی شغلی و کیفیت خواب در تکنیسینهای اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه quasi-experimental
 48. بررسی های ویژگی های روانسنجی پرسشنامه "رفتار و نگرش به خواب (SPAQ)" در بزرگسالان ایرانی
 49. بررسی فراوانی رخداد آریتمی قلبی و انواع آن در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب در مراجعه کنندگان به کلینیک خواب بیمارستان رسول اکرم (ص) بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱
 50. نقش شیوه شناختی، نسبت اندازه انگشت ۲ به ۴ و رشته تحصیلی در استراتژی های انتخاب جفت میان مردان و زنان
 51. پیگیری بیماران مبتلا به کووید ۱۹ از نظر علائم عصب-روانپزشکی و سندرم خستگی مزمن
 52. بررسی تظاهرات عصب-روانشناختی در بیماران مبتلا به کووید ۱۹
 53. بررسی تصمیم گیری اخلاقی و ارتباط آن با همدلی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مراجعین به مراکز درمانی دانشکده علوم پزشکی ایران و مقایسه آن با افراد سالم و افراد با سابقه افسردگی
 54. بررسی تصمیم گیری اخلاقی قبل و بعد از بارگذاری شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز و گروه کنترل
 55. بررسی تصمیم گیری اخلاقی (اجتماعی) و ارتباط آن با تصمیم گیری مبتنی بر ریسک و پروفایل شناختی (کاکرد اجرایی و شناخت اجتماعی) در بیماران سکته مغزی و نواحی فرونتال یا تمپورال قبل و بعد از تحریک مغزی با TDCS
 56. بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات هویت جنسی در دو مرکز ایران بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶هسته: اختلالات جنسی
 57. بررسی اعتبار سازه پرسشنامه استفاده مشکل‌ساز از اینترنت  در دانشجویان شهر تهران در سال ۱۳۹۵
 58. بررسی کتابشناختی مطالعات منتشر شده در خصوص اختلال هویت جنسی در فاصله سالهای ۲۰۱۰-۱۹۷۰
 59. بررسی میزان اثربخشی آموزش توسط همتایان بر رفتارهای پرخطر، خطرپذیری و مشارکت در تست غربالگری HIV در تراجنسیتی ها
 60. تبیین تجربیات  والدین افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به انستیتو روانپزشکی تهران در سال ۹۱  از هویت جنسی و تغییر جنسیت فرزندشان (مطالعه کیفی)
 61. تبیین فرایند اثرگذاری برنامه‌ریزی درسی پنهان بر شکل‌گیری هویت حرفه ای دستیاران روانپزشکی
 62. تجربه تیم درمان (بیمارستانی و پیش بیمارستانی)، مدیران اجرایی و ستادی از مواجه و درمان موارد ابتلا به کروناویروس ۱۹‌ و نیازهای روانشناختی آنها
 63. تجربه زنان تن فروش تهران از چالش‌ها و موانع دریافت خدمات حمایتی و مشاوره پیشگیری از HIV
 64. ترجمه و روانسنجی پرسشنامه کیفیت عملکرد جنسی
 65. خصوصیات روانسنجی ابزار رابطه جنسی اینترنتی
 66. طراحی و روانسنجی مقیاس اعتیاد به تلفن هوشمند فارسی
 67. مطالعه کیفی شرکای جنسی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی  در مراجعه کنندگان به انیستیتو روانپزشکی
 68. مقایسه وضعیت عملکرد جنسی زنان مبتلا به چاقی با گروه کنترل

دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر