دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

برنامه کارآموزی پرستاری کارشناسی تابستان ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
لازم به ذکر است جهت رفت و آمد به مراکز بهداشتی و بیمارستان های شفایحیائیان و اکبرآبادی سرویس از دانشکده محیا می باشد. در صورت نیاز گروه به سرویس، لازم است نمایندگان اسامی دانشجویان را به آقای نیکبخت مسئول واحد نقلیه اعلام نمایند.

دفعات مشاهده: 736 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کارآموزی پرستاری

 | تاریخ ارسال: 1399/3/22 | 
برنامه کارآموزی پرستاری کارشناسی نیم سال دوم ۹۹-۹۸ برنامه کارآموزی پرستاری کارشناسی ارشد نیم سال دوم ۹۹-۹۸
  • برنامه کارآموزی پرستاری داخلی و جراحی مهر ۹۷
  • برنامه کارآموزی  پرستاری مراقبت های ویژه مهر ۹۷
  • برنامه کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه مهر ۹۸
  • برنامه کارآموزی پرستاری توانبخشی

دفعات مشاهده: 15011 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کارآموزی مامایی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/28 | 

دفعات مشاهده: 18843 بار   |   دفعات چاپ: 271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرم ها

 | تاریخ ارسال: 1396/6/15 | 

دفعات مشاهده: 13825 بار   |   دفعات چاپ: 225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر