دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستیاران و فلوشیپ ها دستیاران و فلوشیپ ها

 | تاریخ ارسال: 1396/6/28 | 
دستیاران:
پذیرش دستیار:
   پذیرش دستیار از طریق آزمون پذیرش دستیار که توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و براساس مقررات و روشهای مصوب برگزار می شود صورت می گیرد.
ظرفیت پذیرش دستیار:
   حداکثر ظرفیت پذیرش دستیار براساس تعداد و توانائیهای علمی و حرفه ای اعضاء هیات علمی ، تعداد و تنوع بیماران و منابع و امکانات مربوطه تعیین می گردد.
نظارت :
   ضروری است کلیه فعالیتهای دستیاران و خدمات ارائه شده به بیماران تحت نظارت مناسب اعضاء هیات علمی صورت گیرد و دستیاران امکان دسترسی سریع به پزشکان ناظر خود اعم از اعضاء هیات علمی و دستیاران مافوق خود را داشته باشند.
ساعات و شرایط کار:
   ساعت کار دستیاران براساس نیازهای آموزشی مشخص می گردد. تعداد کشیکها ایشان نیز براساس ضوابط اعلام شده برای هر سال مشخص می گردد که برای سال اول 12 کشیک، سال دوم 10 کشیک، سال سوم 8 کشیک و سال چهارم 6 کشیک می باشد که برحسب نیاز اضافه می گردد.
دستیار مهمان:
   پذیرش دستیار مهمان منوط به موافقت شورای اجرائی گروه با درنظر گرفتن امکانات آموزشی و پژوهشی گروه می باشد.
مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی :
   مقتضی است دستیاران در تدوین برنامه آموزشی و پژوهشی مشارکت داشته باشند و میتوانند نظرات خود را از طریق شرکت نماینده دستیاران در جلسات کمیته آموزشی و پژوهشی مطرح نمایند.
مشارکت دستیاران در اجرای برنامه آموزشی:
   مقتضی است دستیاران در آموزش دستیاران سال پائین و سایر رشته ها شرکت داشته باشند . ضروری است مدیر گروه و اعضاء هیات علمی بر فعالیتهای تدریسی دستیاران نظارت کنند و آن را ارزیابی نمایند.
فعالیتهای پژوهشی:
   لازم است در طول دوره چهارساله دستیاران علاوه بر پروژه های تحقیقاتی بعنوان پایان نامه در یک پروژه دیگر نیز شرکت داشته باشند. چاپ مقالات پروژه های تحقیقاتی انجام شده اجباری است. همچنین مشارکت در تهیه مقاله گزارش موردی و چاپ آن در مجلات سالی یکبار اجباری می باشد.
پرونده های دستیاری:
   مقتضی است جهت هرکدام از دستیاران یک پرونده در گروه شامل رزومه ، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، نتایج امتحانات درون بخشی، دوره ای، کتبی، آسکی ، تشویق و تنبیه های ایشان تشکل شود.

 

دفعات مشاهده: 6446 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر