دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه ها پایان نامه ها

 | تاریخ ارسال: 1396/6/28 | 

  عنوان پایان نامه نویسنده استاد راهنما سال
روش جراحی باکلینیگ موقت با بالون دکتر مجید اسدیان دکتر مدرس زاده 71-70
بررسی تاثیر تکنیک عمل جراحی کاتاراکت به روش اسکلرال فلپ دکتر سلیم نمازی دکتر نیک اقبالی 73-72
بررسی اثرات لیزرتراپی در بیماران دیابتی دکتر عبدالرضا امینی دکتر پرورش 72
بررسی آماری 634 مورد ویترکتومی عمیق دکتر نوید نیلفروشان دکتر مدرس زاده 73-72
ریتنوترمی و رتینکتومی آزاد کننده دکتر فریبا ناظمی دکتر پرورش 73-72
کارگذاری عدسی درون چشمی ترانس اسکلرال دکتر نورعلی صحنه دکتر نیک اقبالی 74-73
بررسی استفاده از هیدروکسی آپاتیت در حفره چشم تخلیه شده دکتر حسین معینی دکتر فرتوک زاده 75
درمان آمبلیوپی مقاوم با داروی لوودوپا دکتر بابک باب شریف دکتر اسدی 76-75
بررسی شیوع علل و عوارض تخلیه سیلیکون پس از عمل جراحی شبکیه دکتر عباس زارع مقدم دکتر پرورش 76-75
بررسی میزان بروز خونریزی سوپراکوروئیدال دکتر بهروز منجئی آزاد – دکتر محمدرضا انصاری دکتر پرورش 77-76
بررسی میزان عوارض و نتایج درمانی یاگ کپسولوتومی دکتر محمدکریم اسمعیلی دکتر هاشمی 77-76
بررسی مقایسه ای شیوع و عوامل موثر بر عوارض تخلیه سیلیکون دکتر احمد خیرخواه دکتر مدرس زاده 79-78
بررسی نتایج بینائی و آناتومیکال و عوارض و عوامل پیش آگهی کننده در عمل ویترکتومی دکتر کتایون ابراهیمی دکتر پرورش 79-78
بررسی توپوگرافیک قرنیه دکتر علی وادیپور دکتر فروتن 79-78
بررسی میزان آلودگی باکتریال اتاق قدامی بعد از جراحی کاتاراکت دکتر حسن اخوان دکتر نیک اقبالی 80-79
مقایسه دو روش جراحی فاکوامولسیفیکاسیون و روش معمولی اکستراکپسولار دکتر علی اصغری دکتر مدرس زاده 81-80
بررسی تاثیرات قطره فنیل افرین و سیکلوپنتولات دکتر لیلی مشفقی دکتر نیک اقبالی 81-80
میزان اطلاع پزشکان متخصص اطفال از بیماری رتینوپاتی دیابتی دکتر کامران منشئی دکتر پرورش 82-81
بررسی نتایج پلاک رادیوتراپی دکتر کیا ترسلی دکتر ناصری پور 83-82
The comparison of intravitreal دکتر روشنک نواحی دکتر هاشمی 86-85
برری اثر مصرف همزمان فرم خوراکی و موضعی دکتر حسین آقائی دکتر نیلفروشان 86-85
Comparison of eyelid sensation دکتر رضا کاغذکنانی دکتر بهمنی کشکولی 86-85
بررسی اثر آزاد کردن کشش زجاجیه بر عصب بینائی دکتر خلیل قاسمی دکتر سنجری 86-85
بررسی پارامترهای استاندار ERG در افراد سالم دکتر لیلا غیاثیان دکتر پرورش 86-85
بررسی ارتباط بین فشارداخل مغزی و داخل چشمی دکتر کاوه پورحبیبی دکتر سنجری 87-86
بررسی تغییرات یافته ای الکتروفیزیولوژیک پس از تزریق داخل ویتره دکتر محمدرضا اولادی دکتر ناصری پور 87-86
بررسی اثرات استفاده از چسب فیبرینی اتولوگ دکتر حامد صیانتی دکتر فروتن 87-86
  ترانس اسکلراب با لیزر دیود دکتر ناهید ساعی پور دکتر نظری 88-87
اثر لنزهای داخل چشمی برروی پریمتری آبی زرد دکتر محمد پارسامنش دکتر نیلفروشان 88-87
مقایسه تاثیر مصرف روزانه و یک روز درمیان لاتاناپروست دکتر علی نقیبی دکتر نیلفروشان 88-87
بررسی نتایج اصلاح انوفتالموس و هیپوفتالموس دکتر لیلا ساسانی دکتر بهمنی کشکولی 88-87
بررسی اثر تزریق داخل زجاجیه آواستین بر حدت بینائی دکتر پژواک آزادی دکتر پرورش 89-88
بررسی اثر درمانی استفاده از تزریق زیر ملتحمه ای بواسیزوماب دکتر مریم یادگاری دکتر نیلفروشان 89-88
مقایسه شاخص های دستگاه اورب اسکن دکتر پیروزه فارسی دکتر جوشقانی 89-88
بررسی فراوانی جهش ژنی فاتور دو کمپلیمان دکتر علیرضا ایرانی دکتر نظری 90-89
بررسی نتایج تزریق داخل ویتره اریتروپوینتین در بیماران ایسکمی غیرآرتریتی دکتر فرزانه آقامحمدی دکتر مدرس زاده 90-89
بررسی مقادیر بی خطر تزریق داخل ویتره اریتروپویتین دکتر کاوه ابری دکتر نیک اقبالی 90-89
بررسی اثر تزریق زیر ملتحمه ای بواسیزوماب دکتر نسرین آهنگر داوودی دکتر فروتن 90-89
بررسی نتایج جراحی تضعیف دوطرفه عضله رکتوس داخلی دکتر فریده داوودی دکتر سنجری 91-90
مقایسه اثر قطره چشمی زالاتان و لاتانوپروست ژنریک دکتر رضا صعودی دکتر هاشمی 91-90
THE EFFECT OF TWENTY THERE GAUGE دکتر یحیی شاهین دکتر خلیل قاسمی 2012-2011
بررسی میزان فراوانی مونوزومی سه در بیماران مبتلا به ملانوم یووآ دکتر راما پورمتین دکتر ناصری پور 91
یررسی نتایج حاصله از جراحی لاملار رسسیو بدون گرافت پلک دکتر ارژنگ گردیز دکتر غلامحسین آقائی 91-90
بررسی روش برداشتن ناخنک همراه با اتوگرافت دکتر داریوش ناصری دکتر قائم پناه 91-90
بررسی اثر تزریق داخل ویتره بواسیزوماب در نوزادان مبتلا به APROP دکتر زهرا فرزین وش دکتر پرورش 92-91
مقایسه نتایج درمانی اریتروپویتین وریدی دکتر فاطمه موسوی دکتر سنجری 92-91
Comparison of inferior oblique دکتر ویداایلخانی دکتر سنجری 2014
بررسی نتایج ترکیب تزریق داخل ویتره بواسیزوماب و ترانس پوپیلاری دکتر رحیمه گنجی دکتر خلیل قاسمی 92-91
بررسی تاثیر درمانی تزریق بواسیزوماب داخل ضایعه ناخنک دکتر علیرضا حقی دکتر قائم پناه 92-91
اثر تزریق داخل ویتره اریترومایسین در درمان کوریورتینیت دکتر تورج طاهری دکتر مدرس زاده 92-91
تعیین طیف جهش های ژن RB1 در بیماران مبتلا به رتینوبلاستوما دکتر کورش شهرکی دکتر ناصری پور 92-91
بررسی ارتباط افزایش فوری فشار داخل چشمی پس از تزریق بواسیزوماب دکتر مصطفی طاهری دکتر نیلفروشان 94-93
بررسی اثر تزریق زیر ملتحمه ای بواسیزوماب دکتر مینا درگاهی دکتر میرآفتابی 94-93
بررسی اثر تزریق داخل سیلیکون متوترکسات بر رخداد مجدد ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو دکتر علی هداوند خانی دکتر خلیل قاسمی 94-93
مقایسه نتایج جراحی کارگذاری شانت احمد دکتر علی اکرم رضائی دکتر نیلفروشان 94-93
مقایسه تغییرات انکساری و بیومتری پس از تزریق اینتراویتره آواستین دکتر ژوبین خادمی دکتر اسدی 94-93
نتایج ترابکولکتومی با میتومایسین درمقایسه با ترابکولکتومی و کارگذاری اولوژن دکتر نوید علمی صدر دکتر نیلفروشان 95-94
بررسی نتایج فتوفیبرات خوراکی بر ادم ماکولای دیابتی دکتر هادی علی دکتر قاسمی 95-94
بررسی اثر میتومایسین C بر نتایج عمل جراحی myectomy در بیماران دچار پرکاری عضله مایل تحتانی جشم دکتر آرزو آسترکی دکتر سنجری 89-88
بررسی نتایج جراحی ترابکولکتومی با تزریق بواسیزوماب داخل ویتره در بیماران دیابتی دکتر آسیه اسحاقی دکتر نیلفروشان 95-94
خصوصیات سنجش نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران گریوز چشمی دکتر ناصر کریمی دکتر بهمنی کشکولی 95-94
مقایسه اثر اریتروپویتین، متیل پردنیزولون وریدی و observation برعملکرد بینائی در بیماران indirect ton دکتر سحر یوسفی دکتر بهمنی کشکولی 95-94
تعیین تاثییر قطره تیمولول بر بهود و یا پیشگیری از افزایش ادم ماکولای دیابتی دکتر یاسمن هاد ی دکتر خلیل قاسمی  95
بررسی شیوع خشکی چشم و تغییرات سلولهای آندوتلیال قرنیه در بیماران مبتلا به تومورهای داخل چشمی درمان شده با پلاک رادیواکتیو روتونیم 106 در بیمارستان رسول اکرم و چشم نور دکتر نوید ابوالفتح زاده دکتر حسین آقائی
دکتر صداقت
دکتر ناصری پور
96
بررسی نتایج جراحی کارگذاری شانت احمد به دو روش بستن و بازگذاشتن تیوپ در بیماران گلوکومی دکتر محمدرضا رباط میلی دکتر نیلفروشان 96
بررسی تغیرات در پتوز مژه ها و کشیدگی پلک پائین در بیماران مبتلا به پتوز میوژنیک و آپونوروتیک قبل و بعد از جراحی پتوز دکتر آناهیتا امیرسرداری دکتر بهمنی کشکولی 96
بررسی ایمنی و تعیین دوز مطمئن تزریق زیر ملتحمه داکسی سایکلین دکتر عباس حبیبی دکتر غیاثیان   96
بررسی اختلالات حرکات چشمی پس از درمان تومورهای داخل چشمی به روش پلاک رادیواکتیو دکتر شهره بختی دکتر سنجری 97-96
ارزیابی و مقایسه تغییرات پارامترهای اتاق قدامی چشم و فشار داخل چشمی بدنبال جراحی کاتاراکت در بیماران دیابتی و غیردیابتی دکتر بیژن سماوات دکتر غیاثیان 97-96
مقایسه سطح سرومی VEGF در بین بیماران ROP درمان شده با IVB، بیماران درمان شده با لیزر و بیماران ROP بدون نیاز به درمان دکتر سجاد قربانی زاده دکتر محمدمهدی پرورش 97-96
تعیین انواع موتاسیون های ژنتیکی مرتبط با ژن VHL در بیماران مبتلا به همانژیومای کاپیلری شبکیه دکتر رضا کیائی افشار دکتر ناصری پور – دکتر صداقت 97-96
بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت بر حدت بینائی بیماران مبتلا به اپتیک نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیر ارتریتیک دکتر مریم اشرف خراسانی دکتر نیلفروشان – دکتر ابری 97
تاثیر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و استروئیدی بر ضخامت مرکزی ماکولا و ضخامت کروئید بعد از انجام جراحی کاتاراکت دکتر احسان عزیزی فارسانی دکتر غیاثیان 97
بررسی تغییرات OCT پس از تزریق داخل ویتره فعال کننده پلاسمینوژنه بافتی نوترکیب در جداشدگی کششی شبکیه ناشی از دیابت دکتر محمدحسن دهقان نیری دکتر قاسمی فلاورجانی 98-97
بررسی فراوانی بلفاروپتوزیس بعد از جراحی های فیکو و ویترورتینال و عوامل موثر بر آن دکتر پریا عبدالعلی زاده دکتر بهمنی کشکولی 98-97
        

دفعات مشاهده: 5525 بار   |   دفعات چاپ: 377 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر