دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انواع تومورهای چشمی انواع تومورهای چشمی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/28 | 

هسته تحقیقاتی انواع تومورهای چشمی

مقدمه وکلیات :

تومورهای چشمی به عنوان یکی از علل مهم ایجاد نابینایی در کودکان و بزرگسال مطرح می باشد. در حال حاضر اکثر بیماران مبتلا به تومورهای چشمی ، به علت عدم اطلاع و دسترسی به سامانه واحد پذیرش، دچار تاخیر در ارجاع به مراکز مناسب جهت درمان می گردند و در مراحل پیشرفته بیماری مراجعه می نمایند. از آنجا که فاکتور های ژنتیک و محیطی بر روی ابتلا به تومورهای چشمی و نتایج درمان آن موثر می باشد، ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ارجاع – تشخیص بیماران و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی ضروری می باشد. تا بتوان با بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مسبب این تومورها تماس در جهت کاهش فراوانی و عوارض این بیماری بوده است.

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از دیر باز به عنوان یکی از مرکز اصلی ارجاع بیماران تومورهای چشمی (رتینوبلاستوم، ملانوم چشمی و تومورهای متاستاتیک چشمی) از سراسر ایران و کشور های منطقه مطرح بوده است. نتایج درمان بیماران در این مرکز با نتایج بهترین مراکز درمانی کشورهای پیشرفته مطابقت دارد.

چشم اندازهسته پژوهشی :

مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم (ص) و هسته پژوهشی تومور های چشمی بر آن است که با ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ارجاع و تشخیص بیماران  مبتلا به تومورهای چشمی  به صورت بانک اطلاعاتی جهت انجام طرح های تحقیقاتی و درمانی عمل نماید و بتواند با بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی مسبب این تومورهای در منطقه، شانس ابتلا و امکان درمان بهتر بیماران را فراهم آورد.

مأموریت هسته پژوهشی :

- ایجاد سامانه الکترونیکی جهت ثبت ، شناسایی، ارجاع و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- ایجاد بانک اطلاعاتی در مورد شیوع و بروز تومور های چشمی

- تعیین فاکتورهای ژنتیکی موثر در ایجاد تومورهای چشمی در کشور و منظقه

- تعیین فاکتورهای محیطی موثر در ایجاد تومورهای چشمی در کشور و منطقه

- انجام درمانهای پیشرفته و به روز برای بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

- بررسی میزان شیوع انواع تومورهای چشمی (رتینوبلاستوم، ملانوم چشمی، تومورهای متاستاتیک) در ایران

- بررسی نتایج درمانهای مختلف بر روی تومورهای چشمی

- بررسی ژنتیکی بیماران مبتلا به تومورهای چشمی (انواع تومورها) در ایران و مقایسه با سایر کشورها

- بررسی فاکتورهای بیولوژیک و بیومارکرهای موثر در درمان انواع تومورهای چشمی

- بررسی عوامل محیطی در ایجاد تومورهای چشمی در ایران

- بررسی روشهای جدید درمانی تومورهای چشمی در ایران

- تولید پلاکهای رادیواکتیو جهت درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

 راهکارهای بلندمدت :

- ایجاد سامانه الکترونیکی کشوری جهت ثبت ، شناسایی و درمان بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- ایجاد بانک اطلاعاتی بیماران و نتایج درمان بیماران مبتلا به تومور های چشمی

نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها:

- داشتن آمار دقیق از بیماران مبتلا به تومورهای چشمی در ایران

- تعیین فاکتورهای خطر (ژنتیکی و محیطی) که منجر به تومورهای چشمی می گردند.

- ارائه روشهای جدید جهت غربالگری

- کاهش میزان شیوع و بروز تومورهای چشمی

- تشخیص و درمان زودهنگام بیماران مبتلا به تومورهای چشمی

- انتشار مقالات و مطالعات در مجلات معتبر جهانی در ارتباط با عناوین تحقیقاتی ذکر شده

برنامه کوتاه مدت:

- تلاش در جهت بهبود وضعیت درمان و تشخیص زودهنگام بیماران

- تلاش در جهت ارجاع سریع بیماران مبتلا به تومورهای چشمی به این مرکز

برنامه میان وبلندمدت:

- ایجاد آزمایشگاهها و پژوهشکده های ژنتیک و آسیب شناسی

- ایجاد مرکزی برای بررسی فاکتورهای بیولوژیک و بیومارکرهای موثر در درمان انواع تومورهای چشمی

- ایجاد مرکزی جهت بررسی روشهای جدید درمانی تومورهای چشمی

 ارکان هسته پژوهشی:

- مسئول هسته دکتر مسعود ناصری پور

- دستیار هسته : دکتر احد صداقت

- اعضای همکار هیئت علمی مرکز تحقیقات: گروه ویتره و رتین و گروه پلاستیک و ترمیمی     


دفعات مشاهده: 5234 بار   |   دفعات چاپ: 194 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر