دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معرفی مدیران ارشد
  • پژوهش و آموزش
  • ُسیستم نوبت دهی
  • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری

مسئول امور اداری

 | تاریخ ارسال: 1396/7/30 | 

ریس امور اداری :   محمد فضائی

                                                                                                                                                      مدرک تحصیلی   :     کارشناسی مدیریت دولتی

سابقه  کار        :          کارگزین  -  مسئول کارگزینی –   ریس امور اداری بیمارستان

شرح وظایف وخدمات واحد امور اداری وکار گزینی :

1-پی گیری وانجام  مکاتبات اداری مرکز با مراجع مربوطه

2-پی گیری وانجام امور اداری پرسنل ومراجعین طبق مقررات

3- انجام امور مربوطه به قرار دادهای مرکز با بخشهای خصوصی

4- انجام امور مربوطه به امور استخدام وبکار گیری نیروها

5- رسیدگی به مشکلات اداری پرسنل ومراجعین

6-پی گیری وانجام امور ارزشیابی سالیانه پرسنل

7-انجام امور مربوط به ماموریت وانتقال وانتصاب کارکنان

8- انجام امور ارتقاء رتبه وطبقه شغلی کارکنان

9-بررسی پرونده های پرسنلی ورفع نواقص موجود

10 صدور احکام کارگزینی وقرار دادهای پرسنلی

11-پی گیری وانجام امور تبدیل وضیعت استخدامی پرسنل

12-تهیه وارائه گزارشات مربوط به اضافه کار وکارانه پرسنل

13- انجام امور رفاهی پرسنل

14- انجام امور مربوط به مرخصی های استحقاقی واستعلاجی پرسنل

15- صدور احکام مانده مرخصی سالانه پرسنل

16-انجام امور مربوط به حضور غیاب

مسیر دستیابی : درب شمالی – ساختمان اداره مرکزی –طبقه همکف واحد کارگزینی


دفعات مشاهده: 4793 بار   |   دفعات چاپ: 321 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر