دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 | تاریخ ارسال: 1396/9/8 | 
​آئین نامه آموزشی ​​
 • ​​​آیین نامه های دانشجویان PhD
 1. آیین نامه آموزشی دکترا مصوب ۱۳۸۶
 2. دستوالعمل پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی پژوهشی،PhD، مصوب ۱۳۹۲
 3. شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مربوط به تخلفات آموزشی
 4. تاریخ دفاع از پایان نامه در هر ترم​
 5. شیوه نامه مصوب مدیران تحصیلات تکمیلی
 6. نامه دانشگاه
 7. قوانین آزمون و مصاحبه دکترا
 8. اشتغال و شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 9. نمره آزمون جامع دکترا
 10. کمک هزینه تحصیلی دستیاران در سال ۱۳۹۵
 11. دستورالعمل نهایی رساله دکترا
 12. اطلاعیه فرمت تحویل پایان نامه ها برای تسویه
آیین نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد
 1. آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹
 2. تمام وقتی دانشجویان ارشد​
 3. تمام وقتی دانشجویان ارشد ۲
 4. اشتغال و شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی​
 5. تاریخ دفاع از پایان نامه در هر ترم
 6. در مورد مرخصی تحصیلی دانشجویان
 7. دستورالعمل پایان نامه نهایی ارشد
 8. اطلاعیه فرمت تحویل پایان نامه ها برای تسویه
آیین نامه های دانشجویان کارشناسی 
 1. آیین نامه آموزشی کارشناسی مصوب ۱۳۸۳
 2. حداقل نمره قبولی مهمان​
 3. مصوبه طب سنتی
 4. اصلاح ماده ۱۲ کارشناسی
 5. اصلاح ماده ۱۲ واحد همراه کارآموزی
 6. انتقال و مهمانی از دولتی به سایر دانشگاهها
 7. بخشنامه مربوط به غیبت کارآموزی
 8. درباره نحوه ارائه واحد تربیت بدنی
 9. مصوبه حذف اضطراری دروس نظری و عملی
سر فصل دروس
 • سرفصل دروس دکترای تخصصی
 • سر فصل دروس کارشناسی ارشد
 • سرفصل دروس کارشناسی
رشته اعضای مصنوعی
رشته بینایی سنجی
-  رشته شنوایی شناسی
رشته فیزیوتراپی
رشته کاردرمانی
-  رشته گفتاردرمانی
فرآیند ها
 
فرم ها
 • فرم های دانشجویان PHD
 1. فرم اطلاعات رساله دانشجوی مقطع دکترا جهت تأیید عنوان رساله در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 2. فرم گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی Ph.D.
 3. معیارهای تائید عنوان رساله مقطع دکترا در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 4. برگه اعلام آمادگی پیش دفاع دکترا
 5. برگه اعلام آمادگی دفاع پروپوزال دکترا
 6. برگه اعلام آمادگی دفاع دکترا
 7. فرم بررسی عنوان رساله دکترا در شورای تحصیلات تکمیلی 
 8. فرم معافیت تحصیلی نظام وظیفه
 9. گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکترا
 10. گواهی حضور دانشجویان در جلسه دفاع
 11. فرم گزارش ۶ ماهه پیشرفت رساله
 12. فرم معرفی نامه پژوهشی
 13. فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 14. فرم درخواست دانشجو
 15. فرم درخواست حقوق دستیاری
 16. فرم فرصت تحصیلی
 17. تایید استاد راهنما-دکترا
 18. سند تعهد محضری و فرم وثیقه ملکی 
 19. وثیقه
 20. نامه
 21. فرم درخواست مرخصی تحصیلی 
 22. فرم اصلاحات پروپوزال 
 • ​​فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد
 1. ​​برگه اعلام آمادگی دفاع پایان نامه ارشد​
 2. برگه اعلام آمادگی دفاع پروپوزال ارشد
 3. دستورالعمل نگارش پایان نامه
 4. فرم معافیت تحصیلی نظام وظیفه
 5. گواهی حضور دانشجویان در جلسه دفاع
 6. فرم معرفی نامه پژوهشی
 7. فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل​
 8. فرم در خواست دانشجو
 9. فرم فرصت تحصیلی
 10. تایید استاد راهنما-کارشناسی  ارشد
 11. فرم درخواست مرخصی تحصیلی 
 12. فرم اصلاحات پرپوزال 
 • ​​فرم های دانشجویان کارشناسی
 1. ​​راهنمای انتخاب واحد دانشجویان ​
 2. فرم تسویه حساب داخلی
 3. فرم درخواست دانشجو
 4. فرم معافیت تحصیلی نظام وظیفه
 5. فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 6. فرم مهمانی بین دانشکده ای
 7. فرم درخواست مرخصی تحصیلی 
برنامه کلاسی ترم  
 

تقویم سال ۱۳۹۸برنامه امتحانی کارشناسی

 
برنامه امتحانی تحصیلات تکمیلی

 

دفعات مشاهده: 16586 بار   |   دفعات چاپ: 2177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر