دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

خدمات ایستگاه جهادی در قاب تصاویر خدمات ایستگاه جهادی در قاب تصاویر

 | تاریخ ارسال: 1396/9/9 | 
داروخانه خیریه مددکاری

داروخانه و داروهای اهدایی به خیریه:
این داروها با نسخه پزشکان و تایید مددکار اجتماعی

بصورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار میگرفت

ارایه خدمات مددکاری اجتماعی به نیازمندان
تست های تشخیصی
ارایه خدمات دندانپزشکی رایگان به نیازمندان:
در دو نوبت صبح و عصر توسط دندانپزشک و کمک دندانپزشک

واحد نمونه برداری و انجام تست های تشخیصی هپاتیت و ایدز:

پس از انتخاب و مصاحبه از بیماران ، نمونه خون وریدی از آنها اخذ میگردید

تیم نمونه گیری مصاحبه با مراجعان

تیم نمونه گیری و آزمایشگاه:

همراهان ما در ایستگاه جهادی

مصاحبه با مراجعان و تکمیل پرسشنامه تخصصی ریسک فاکتور ها:

از مراجعان قبل از نمونه برداری

مصاحبه با بیماران آزمایشگاه جهادی

مصاحبه با مراجعان و تکمیل پرسشنامه تخصصی ریسک فاکتور ها:

از مراجعان قبل از نمونه برداری

آزمایشگاه جهادی ایستگاه حصارک:

جهت نمونه برداری

ثبت نام ثبت نام

ثبت نام از مراجعان در نوبت صبح:

جهت ورود به طرح غربالگری

ثبت نام از مراجعان در ظهر:

جهت ورود به طرح غربالگری

ویزیت داخلی

ویزیت داخلی رایگان از مراجعان:

پس از غربالگری اولیه

داوطلبان طرح جهادی
استراحت ظهر تیم اجرایی استراحت ظهر تیم اجرایی
استراحت ظهر تیم اجرایی پذیرش نوبت عصر از مراجعان
پذیرش عصر آموزش نمونه گیری
پذیرش نوبت عصر از مراجعان

آموزش نمونه گیری بر روی داوطلبان

ویزیت مراجعان نمونه گیری
ویزیت و تکمیل پرسشنامه مراجعان در نوبت عصر نمونه گیری از مراجعان در نوبت عصر
نمونه
 
اهدا لباس به نیازمندان
نمونه گیری در نوبت عصر اهدا لباس به نیازمندان:
پس از مددکاری اجتماعی
تیم پزشکی جمعی از اعضای تیم اجرایی ایستگاه حصارک
جمعی از اعضای تیم پزشکی جمعی از اعضا تیم حصارک
ویزیت رایگان نیازمندان مشاورات و ویزیت رایگان
آزمایشات تشخیصی هپاتیت و ایدز و قند خون مصاحبه بیماریهای هپاتیت
ثبت اولیه مراجعان در طرح غربالگری ویزیت رایگان مراجعان
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه و اختصاص کد به هر مراجعه کننده مشاورات پزشکی و مددکاری رایگان
غربالگری خانواده های مراجعه کننده به طرح اتخاذ تدابیر درمانی و تشخیصی در هنگام افزایش مراجعان
مصاحبه و مشاورات پزشکی درمانگاه رایگان دندانپزشکی
اهدا نیکی پذیرش نوبت عصر
مشاورات رایگان پزشکی نیکی است که می ماند
مددکاری اجتماعی و اهدا البسه مصاحبه و ثبت اولیه مراجعان

برخی عکسهای این صفحه از خبرگزاری تسنیم گرفته شده اند. لینک

دفعات مشاهده: 12645 بار   |   دفعات چاپ: 1247 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر