دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رزومه استاد سلطانی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/23 | 
  CurriculumVitae
 
 
 دکتر سامک سلطانی
متخصص پزشکی قانونی ومسمومیتها، بورد تخصصی پزشکی قانونی
استادیاردانشگاه علوم پزشکی ایران
سال ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان عضو هیأت علمی   1392
دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی  اراک سال 1383
تخصص در رشته پزشکی قانونی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران  سال  1392
 
امور اجرایی:
 
معاونت آموزشی گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضوانجمن پزشکان قانونی
 مسئول مورتالیتی ریپورت بیمارستان  شهدای هفتم تیر    
مسئول فنی بیمارستان  حضرت رسول(ص (
 عضویت در هیأت ممتحنه و ارتقاء و گواهی نامه پزشکی قانونی
معاون درمان بیمارستان شهدای هفتم تیر
دبیر کمیته ترومای منجر به فوت دانشگاه
دبیر RCA معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو اصلی EDO بیمارستان شهدای هفتم تیر
  
افتخارات :
رتبه دوم کشوری در آزمون بورد تخصصی پزشکی قانونیدر سال 92
 
تالیفات:
قصور اورتوپدی در رشته اورتوپدی
 
 
 
 پایان نامه های راهنمایی شده:
 
 
تعیین علت مرگ در خانم های باردار که از سال 1388 لغایت 1393 به سالن تشریح ارجاع شده اند)به روش اتوپسی)
تعیین جنسیت  با توجه به  قطر ورتیکال سر فمور و پهنای بای کوندیلار فمور بر اساس کلیشه رادیوگرافی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول(ص(
بررسی الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتور سواران ارسال شده به سالن تشریح تهران بین سالهای 1391 تا 1393
بررسی الگوی خودکشی در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی از سال 1390 تا 1395
بررسی الگوی صدمات ناشی از سقوط از ارتفاع در بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت رسول(ص) در فاصله مهرماه 1393 تا مهر ماه 1394
بررسی الگوی صدمات در رانندگان وسیله نقلیه که از کمربند ایمنی استفاده نکرده انددر بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت رسول(ص) از سال 1393 تا 1394
بررسی الگوی صدمات در Suicidal Hanging در بیماران بستری شده در بیمارستان شهدای هفتم تیر از سال 1374 تا 1394
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای استخوان استرنوم براساس بررسی اجساد در سالن تشریح کهریزک
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای فورامن مگنوم بر اساس بررسی اجساد در سالن تشریح کهریزک
تعیین جنسیت براساس پارامترهای گریتر سیاتیک ناچ استخوان لگن بر اساس CT
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای سر استخوان فور طبق گرافی ساده. 
 
عضویت و همکاری در هیئت تحریره مجلات معتبر علمی:
 
Archives of Trauma Research-
International Journal of Medical Toxicology and Clinical Forensic Medicine
-
-
داوری مقالات:
 
1- Y STAR profiling of semen stain evidences of Azoospermic...
ID:9827
International journal of medical toxicology and forensic medicine
 
2-Assessment of composition Restorations and their unique features in forensic identification of unidentified human
International journal of medical toxicology and forensic medicine
 
3- Death as a consequence of a hip fracture after a fall,to be further investigated?
ID:33705
Trauma Research
 
 
 
 
 
 
مقالات چاپ شده در ژورنالهای انگلیسی وفارسی زبان:
 
 
 
Review of Self-Immolation Referrals to Fire and Burn
Injuries Center of Shahid Motahari Hospital, Tehran,
Between 2006 to 2011.
 
 
 
 
 Pathologic Lesions of Liver, Kidney and Lung in the Autopsy of 100 Mustard Gas-Exposed Iranian War Veterans
 
  
 
 Comparison of the serum and salivary antibodies to detect gastric Helicobacter pylori infection in Kashan
  
  SexDetermination Using Foramen Magnum in Iranian Population
 
Risk factors of acute opium poisoning mortality: report from the largest intoxication referral center in Iran (International Journal of Children and Adolescents)
 
Pattern and Severity of the Injuries in the Victims of Violence(International Journal of Children and Adolescents
 
 Estimation of Body Height by Measuring Foot Dimensions: A Survey on Iranian
Adult People
 
Delayed Onset Brain Hypoxia and Subsequent Seizures: a Rare Fatal Consequence of Undiagnosed Foreign Body Aspiration
 
 
 
Branch Duct Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (BD-IPMN):
Comparing the detection yield of ERCP, MRCP and EUS
 
 
 
The Value of Lateral Cephalometric Variables Measured by
Cephalogram in Sex Determining among Iranians
 
 
 
Datura poisoning, clinical and laboratory findings. Report of five cases
 
 
Review of Fall Injuries and Related Factors in Patients Admitted to a Trauma Referral Hospital in Tehran, Iran
 
 
Seroprevalence of HCV Infection among Health Care Workers in TwoTeaching Hospitals, Tehran, Iran.
 
 
Sex prediction potential of hyoid metric measurements in Iranian adults
 
 
 
 Nasal Carriage and Resistance Pattern of Multidrug Resistant Staphylococcus aureus Among Healthy Children in Kashan, Iran
 
 
 
 
 Risk Factors of Mortality Due to Acute Opium Poisoning: A Report from the Largest Intoxication Referral Center in Iran
 
 
 
 
Research Paper: Epidemiology of Completed Suicides
Referred to Forensic Pathology Organization of Tehran,
Iran, During March 2011 to March 2016
 
 
DETERMINING THE MAIN CAUSE OF DEATH ASSOCIATED WITH MATERNAL MORTALITY BY FOCUSING THE AUTOPSIES ON CADAVERS
 
 
 
Successful Suicide in a Child: Depression-Related or Paroxetine-Induced?
 
 
 
 Pattern and severity of the injuries in the victims of violence
 
 
 
 
Research Paper: Gender Identification With Knee Bicondylar Width and Vertical Diameter of the Femur Head Based on Radiography Assessment
 
 
 
 
Systematic Review of Causes of Head Trauma in Age Groups 0-14 Years Versus 0-20 Years in Iran
 
 
بررسی وضعیت شناختی بیماران یک سال پس از آسیب تروماتیک خفیف مغزی:
 
 
 
Risk Factors and Complications of Attemted Suicide
 
Investigation of Demographic Variables and Types of Suspension in Suicidal Hanging
Failure to Cure and Diagnose Cervical Cancer
Evaluation of Inappropriate Admission and Hospitalization According to Appropriateness Evaluation Protocol and Estimation of Direct Financial Burden
 
Evaluation of Greater Sciatic Notch Parameters in Sex Determination of Hip Bone by Three-Dimensional CT Images
 
Comparison of gastric juice soluble triggering receptor expressed on myeloid cells and C-reactive protein   for detection of helicobacter pylori infection
A Survey of Current Practice of Informed Consent in Iranian hospital
 
 
 
شرکت در کارگاههای آموزشی و پژوهشی با دریافت گواهینامه- روش تدریس مقدماتی
پژوهش در آموزش
روش تحقیق مقدماتیروش تحقیق پیشرفته
مقاله نویسی
پروپوزال نویسی-پزشکی مبتنی بر شواهد
 -داوری مقالات
End Note-
 
 
 
 
 Congress/Meeting attended  
 
چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران،اسفندماه 1392-
اولین همایش علمی جامع شاغلان حرف پزشکی  بهمن ماه 1392-
سمینار راههای پیشگیری از قصور پزشکی مهرماه 1393—
دومین همایش جامع مصدومین ترومایی
پانزدهمین کنگره بین المللی زنان
هشتمین کنگره نوروساینس کلینیکی و پایه
 
 
 
:Presentation
هیئت رئیسه نشست مسمومیت در چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران اسفندماه 1392-
 سخنرانی در اولین همایش علمی جامع شاغلان حرف پزشکی با عنوان قصور آزمایشگاهی-
 سخنرانی در سمینار راههای پیشگیری از قصور پزشکی با عنوان پرونده نویسی-
سخنرانی با عنوان مسایل قانونی در CPR
سخنرانی با عنوان علل شکایت از جامعه پزشکی
سخنرانی با عنوان راههای پیشگیری از شکایت از جامعه پزشکی
سخنرانی با عنوان تجاوزات جنسی
برگزاری کارگاه برای دستیاران جدیدالورود سال1394تا1397 عنوان مسایل قانونی در پزشکی
برگزاری کارگاه مامایی و پرستاری
ارائه مقاله درچهارمین کنگره بین المللی پزشکی قانونی
 
 
فعالیتهای آموزشی:
آموزش اتوپسی به رزیدنتهای پزشکی قانونی در سالن تشریح کهریزک
آموزش تعیین علت فوت به رزیدنتهای پزشکی قانونی در سالن تشریح کهریزک
برگزاری کلاس برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل
برگزاری امتحان برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و پردیس بین الملل
برگزاری کلاس برای دنشجویان دکترای آناتومی
برگزاری کلاسهای مامایی و پرستاری
برگزاری کلاس آموزشی برای رزیدنتهای سال اول پزشکی قانونی دانشگاههای علوم پزشکی ایرن و تهران و شهیدبهشتی
برگزاری کلاس آموزشی برای رزیدنتها با عناوین:- انواع سلاح گرم
-ا نواع آمبولی
- مرگ مغزی
- ذکر مشاورات جهت آموزش
- استخوان شناسی
- مرگ ناگهانی
- مرگ شناسی و تعیین زمان فوت
- مسمومیت با استامینوفن
- مسمومیت با TCA
- مسمومیت با آنتی سایکوتیکها
- مسمومیت با  SSRI ها
- مسمومیت با قرص برنج
- مسمومیت الکلهای توکسیک
- مسمومیت با اتانول
- تغییرات  ECG در انواع مسمومیتها
 - کلیات مسمومیتها
- اصلاح آب و الکترولیت
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر