دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی

معرفی دفتر آموزش مداوم

 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 | 

مسئول آموزش مداوم پرستاری و مامایی: دکتر مریم احسانی
ehsani.miums.ac.ir

شماره تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰
شرح وظایف:

 • تعیین نیاز‌های آموزشی شاغلین حرفه‌های پرستاری و مامایی با استفاده از شیوه های علمی
 • اولویت بندی برنامه های آموزش مداوم براساس نیازسنجی
 • پیگیری درخواست امتیاز برای برنامه های آموزش مداوم
 • برنامه ریزی و اجرای سمینار، همایش و کارگاه در حیطه‌های مختلف مربوط به حرفه های پرستاری و مامایی
 • اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت و مدون براساس نیازسنجی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش مداوم پرستاری و مامایی
 • پیگیری درخواست اعضای هیئت علمی برای دبیرعلمی برنامه های آموزش مداوم
 • هماهنگی با معاونت آموزشی دانشکده در فرایندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به آن معاونت
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم پرستاری و مامایی به صورت مجازی

کارشناس آموزش: رقیه شفقی
shafaghi.riums.ac.ir

شماره تماس: ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۷۰۶

شرح وظایف:

 • پاسخگویی به تلفن ها جهت ثبت نام و اطلاعات کارگاه ها
 • برنامه ریزی دوره‌های آموزشی از قبیل سمینار، همایش و کارگاه در حیطه‌های مختلف مربوط به حرفه پرستاری و مامایی
 • پیگیری و اجرای سمینارها، کارگاه ها، کنگره ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در حیطه ‌های مختلف مربوط به حرفه پرستاری ومامایی
 • تنظیم و تکمیل فرم‌های مربوطه و پیگیری روند کسب مجوز و اخذ امتیاز از وزارت متبوع
 • تعیین تاریخ اجراء برنامه و رزرو سالن 
 • ثبت‌نام از متقاضیان بر اساس شرایط برنامه 
 • هماهنگی و حضور در برگزاری برنامه های آموزش مداوم 
 • تنظیم فهرست اسامی و کنترل و تطبیق با فیش ها
 • تهیه نامه و ارسال اسامی  به دانشگاه جهت صدور گواهی
 • چک کردن اسامی بعد از صدور گواهی
 • تنظیم هزینه های مالی هر برنامه به تفکیک و تنظیم حق الزحمه و پیگیری اقدامات مربوطه هماهنگی با مسئول حسابداری دانشکده و پیگیری کلیه مکاتبات مالی

دفعات مشاهده: 5491 بار   |   دفعات چاپ: 389 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر