دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بهبود کیفیت

 | تاریخ ارسال: 1396/10/25 | 
فهرست فرایندهای اصلی بیمارستان لولاگر
  • فرایند پذیرش بیماران
  • رسیدگی به شکایات در بیمارستان لولاگر بعد از ارتقاء
  • فرایند ترخیص بیمار
  • فرآیند ارجاع بیماران
  • فرآیند اعزام بیماران
  • انجام اقدامات پاراکلینیک درون مرکز
  • فرآیند ارائه خدمات سرپایی در درمانگاه
  • ارائه خدمات اورژانسی

دستوالعملهای کلی :
روی متن زیر کلیک کنید
./files/hosplo/files/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A.pdf


روشهای اجرایی :
روی متن زیر کلیک کنید
./files/hosplo/files/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A.pdfخط و مشی سال 1396:
روی متن زیر کلیک کنید
./files/hosplo/files/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%84_96.pdf


سیاستهای اصلی بیمارستان :
روی متن زیر کلیک کنید
./files/hosplo/files/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%B4%D9%8A_%D8%B3%D8%A7%D9%84_96.pdf


جدول کدهای اظطراری :
روی متن زیر کلیک کنید
./files/hosplo/files/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.pdf
 

دفعات مشاهده: 4031 بار   |   دفعات چاپ: 510 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر