دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

شوراهای آموزشی شش ماه اول سال 98

 | تاریخ ارسال: 1398/1/24 | 

دفعات مشاهده: 433 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسات شورای آموزشی گروه نیمسال اول 98-97

 | تاریخ ارسال: 1397/7/22 | 

دفعات مشاهده: 498 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شوراهای آموزشی نیمسال دوم 97-96

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 

دفعات مشاهده: 712 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شوراهای آموزشی گروه فیزیولوژی تا پایان سال 96

 | تاریخ ارسال: 1396/11/17 | 

دفعات مشاهده: 741 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر