دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تقویم برگزاری جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 
 
                     تقویم جلسات گروه نیمسال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹
ردیف روز تاریخ
۱ شنبه ۹۸/۰۶/۲۶
۲ شنبه ۹۸/۰۷/۰۶
۳ شنبه ۹۸/۰۸/۰۴
۴ شنبه ۹۸/۰۸/۱۱
۵ شنبه ۹۸/۰۹/۰۲
۶ شنبه ۹۸/۰۹/۰۹
۷ شنبه ۹۸/۰۹/۳۰
۸ چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۰
۹ شنبه ۹۸/۱۰/۰۷
۱۰ شنبه ۹۸/۱۰/۲۱
۱۱ شنبه ۹۸/۱۱/۰۵
۱۲ شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
 
                     تقویم جلسات گروه  نیمسال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۸
ردیف روز تاریخ
۱ شنبه ۹۷/۱۰/۲۹
۲ شنبه ۹۷/۱۱/۲۷
۳ شنبه ۹۷/۱۲/۰۴
۴ شنبه ۹۷/۱۲/۱۸
۵ شنبه ۹۷/۱۲/۲۵
۶ شنبه ۹۸/۰۱/۲۴
۷ شنبه ۹۸/۰۲/۰۷
۸ چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸
۹ شنبه ۹۸/۰۲/۲۸
۱۰ شنبه ۹۸/۰۳/۱۸
۱۱ شنبه ۹۸/۰۳/۲۵
۱۲ شنبه ۹۸/۰۵/۰۵
۱۳ شنبه ۹۸/۰۵/۱۹
۱۴ شنبه ۹۸/۰۶/۰۲
۱۵ شنبه ۹۸/۰۶/۰۹

دفعات مشاهده: 1338 بار   |   دفعات چاپ: 216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر