دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی درسی
  • مراکز تحقیقاتی
  • مجلات Q1
  • کتابهای بهداشت حرفه ای در کتابخانه
  • فرم ها
  • فرآیند ها
  • کتاب های اساتید

تقویم برگزاری جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 

 
تقویم پیش بینی  جلسات گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در سال ۹۹
ساعت روز تاریخ ردیف
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ ۱
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۲/۲۴ ۲
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۳/۲۴ ۳
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۴/۲۵ ۴
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۵/۲۲ ۵
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۶/۱۹ ۶
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۷/۲۳ ۷
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۸/۲۱ ۸
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ۹
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰
۱۰ چهارشنبه ۹۹/۱۱/۹۹ ۱۱
۱۰ دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۸ ۱۲
 

دفعات مشاهده: 1322 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورت جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/11/29 | 

دفعات مشاهده: 1315 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر