دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کتب

 | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
1. نکات عملی در تزریقات سم بوتولینوم آ در صورت مجموعه سی دی و کتاب . دکتر محسن بهمنی کشکولی. 2008
AWT IMAGE
 2. چشم پزشکی کاربردی. دکتر مسیح هاشمی ، نسرین هم قلم. 2008 
 AWT IMAGE
 3. پریمتری کامپیوتری هامفری اصول پایه و تفسیر سریع . دکتر نوید نیلفروشان، دکتر حسن نظری، دکتر حورا میرزا جانی. 2008 .
 AWT IMAGE
 4. آنچه باید در مورد چشم و بیماری های آن بدانیم. دکتر محسن بهمنی کشکولی، دکتر حمیرا صیاد.1388
 AWT IMAGE
 5. چگونه به مشکلات چشمی ناشی از کامپیوتر مقابله کنیم؟ دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی . 2009
 AWT IMAGE
6. راهنما برای تشخیص و درمان بیماری چشمی تیروئید. دکتر محسن بهمنی کشکولی.
AWT IMAGE
7. راه اندازی و اداره کنگره و سمینار . دکتر سید مسیح هاشمی 1390
AWT IMAGE
8. چالش های جراحی ویتره و رتین. دکتر سید مسیح هاشمی پاییز 1390
9. چشم پزشکی عمومی : فصل اول "آناتومی". دکتر سید مهدی مدرس زاده 1391.
    فصل شانزدهم "عدسی و بیماری های آن" دکتر امین الله نیک اقبالی. 1391.
    فصل بیست و یکم "نوروافتالمولوژی" دکتر مصطفی سلطان سنجری . 1391 .
    فصل بیست و ششم "تومور های داخل چشمی" دکتر مسعود ناصری پور .1391 .
    فصل سی ام "چشم در بیماری های سیستمیک" دکتر مهدی پرورش. 1391 .
AWT IMAGE
10. Femtosecond Intracor. دکتر سید مسیح هاشمی دیماه 1389
11-MasoodNaseripourand ArunD.Singh ,Retinoblstoma:Enucleation Chapter in” Pocket Guild to Ocular Oncology and Pathology”by Hans E.Grossniklaus.Springer Heidelberg New York Dordrecht London ISBN 978-3-642-28911-8,2012.
12-   Naseripour Masood, "Clinical Ophthalmic Oncology”, Second Edition, Chapter 23 "Uveal Vascular Tumors” . Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. DOI 10.1007/978-3-642-54255-8_23
13. نگه داری و کاربرد صحیح لوازم ظریف چشم پزشکی. دکتر سید مهدی مدرس زاده- دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی. پاییز 1393
 AWT IMAGE

14. روزه داری از دیدگاه پزشکی. 1395

نویسندگان: دکتر محمود ارشد، دکتر فریبا الماسی نوکیانی، دکتر محمد حسن بمانیان، دکتر رزیتا حسینی، دکتر سپیده خداوردی، دکتر ناهید رحیم زاده، دکتر فهیمه سهیلی پور،

دکتر صبا عرشی، دکتر سید مهدی مدرس زاده، دکتر علی مظاهری نژاد، دکتر ابوالفضل  مهدی زاده کاشی، دکتر محمد نبوی، دکتر پریسا نجاتی، مریم ظرف یگانه 

AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 4845 بار   |   دفعات چاپ: 147 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کتب

 | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
1. نکات عملی در تزریقات سم بوتولینوم آ در صورت مجموعه سی دی و کتاب . دکتر محسن بهمنی کشکولی. 2008
AWT IMAGE
 2. چشم پزشکی کاربردی. دکتر مسیح هاشمی ، نسرین هم قلم. 2008 
 AWT IMAGE
 3. پریمتری کامپیوتری هامفری اصول پایه و تفسیر سریع . دکتر نوید نیلفروشان، دکتر حسن نظری، دکتر حورا میرزا جانی. 2008 .
 AWT IMAGE
 4. آنچه باید در مورد چشم و بیماری های آن بدانیم. دکتر محسن بهمنی کشکولی، دکتر حمیرا صیاد.1388
 AWT IMAGE
 5. چگونه به مشکلات چشمی ناشی از کامپیوتر مقابله کنیم؟ دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی . 2009
 AWT IMAGE
6. راهنما برای تشخیص و درمان بیماری چشمی تیروئید. دکتر محسن بهمنی کشکولی.
AWT IMAGE
7. راه اندازی و اداره کنگره و سمینار . دکتر سید مسیح هاشمی 1390
AWT IMAGE
8. چالش های جراحی ویتره و رتین. دکتر سید مسیح هاشمی پاییز 1390
9. چشم پزشکی عمومی : فصل اول "آناتومی". دکتر سید مهدی مدرس زاده 1391.
    فصل شانزدهم "عدسی و بیماری های آن" دکتر امین الله نیک اقبالی. 1391.
    فصل بیست و یکم "نوروافتالمولوژی" دکتر مصطفی سلطان سنجری . 1391 .
    فصل بیست و ششم "تومور های داخل چشمی" دکتر مسعود ناصری پور .1391 .
    فصل سی ام "چشم در بیماری های سیستمیک" دکتر مهدی پرورش. 1391 .
AWT IMAGE
10. Femtosecond Intracor. دکتر سید مسیح هاشمی دیماه 1389
11-MasoodNaseripourand ArunD.Singh ,Retinoblstoma:Enucleation Chapter in” Pocket Guild to Ocular Oncology and Pathology”by Hans E.Grossniklaus.Springer Heidelberg New York Dordrecht London ISBN 978-3-642-28911-8,2012.
12-   Naseripour Masood, "Clinical Ophthalmic Oncology”, Second Edition, Chapter 23 "Uveal Vascular Tumors” . Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. DOI 10.1007/978-3-642-54255-8_23
13. نگه داری و کاربرد صحیح لوازم ظریف چشم پزشکی. دکتر سید مهدی مدرس زاده- دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی. پاییز 1393
 AWT IMAGE

14. روزه داری از دیدگاه پزشکی. 1395

نویسندگان: دکتر محمود ارشد، دکتر فریبا الماسی نوکیانی، دکتر محمد حسن بمانیان، دکتر رزیتا حسینی، دکتر سپیده خداوردی، دکتر ناهید رحیم زاده، دکتر فهیمه سهیلی پور،

دکتر صبا عرشی، دکتر سید مهدی مدرس زاده، دکتر علی مظاهری نژاد، دکتر ابوالفضل  مهدی زاده کاشی، دکتر محمد نبوی، دکتر پریسا نجاتی، مریم ظرف یگانه 

AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 4922 بار   |   دفعات چاپ: 284 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر