دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
 
         
 

جذب دستیار تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 
حداکثر و حداقل ظرفیت پذیرش دستیار بر اساس نیاز کشور، تعداد و توانایی علمی و حرفه ای اعضای هیات علمی ، تعداد و تنوع بیماران ، و منابع و امکانات آموزشی مربوطه توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تعیین می گردد. در هر سال تحصیلی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بر اساس درخواست دانشگاه ، بررسی انجام شده در زمینه نیاز کشور به این تخصص ظرفیت پذیرش دستیار اعلام و توزیع آن مشخص می گردد. 
دستیاران پذیرش شده در آزمون دستیاری ، پس از ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به دانشگاه مجاز به شروع دوره دستیاری می باشند. 

دفعات مشاهده: 1057 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر