دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

برنامه آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
برنامه آموزشی بهمن ۹۹
برنامه آموزشی دی ۹۹
برنامه آموزشی آذر ۹۹

برنامه آموزشی آبان ۹۹
برنامع آموزشی مهر  ۹۹
برنامه آموزشی شهریور ۹۹
برنامه آموزشی مرداد ۹۹
برنامه آموزشی تیر ۹۹
برنامه آموزشی خرداد ۹۹
برنامه آموزشی اردیبهشت ۹۹

برنامه آموزشی فروردین
۹۹
 
دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر