دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کوریکولوم طب اورژانس

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 

دفعات مشاهده: 1944 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه روتیشن دستیاران سال سه

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 

دفعات مشاهده: 919 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه روتیشن دستیاران سال سه

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 

دفعات مشاهده: 988 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه روتیشن دستیاران سال دو

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 

دفعات مشاهده: 1050 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه روتیشن دستیاران سال یک

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 

دفعات مشاهده: 1075 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر