دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
 
         
 

اولویت های پژوهشی گروه در سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1396/12/1 | 
اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس و گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۷:
 
  1. ورود به حیطه طرح های تحقیقاتی با مدل کیفی
  2. طرح های تحقیقاتی با محوریت سه هسته پژوهشی: بیمار بدحال، مدیریت اورژانس و اورژانس پیش بیمارستانی
  3. انجام طرح های تحقیقاتی بین گروهی (گروه های بالینی و علوم پایه)(در حال حاضر با گروه های داخلی غدد و طب فیزیکی و دانشکده طب سنتی طرح هایی در حال اجرامی باشد)
  4. انجام طرح های تحقیقاتی بین دانشگاهی (درحال حاضر با دانشگاه امیرکبیر درحال انجام است)
  5. انجام طرح های تحقیقاتی بین المللی در زمینه های مدیریت اورژانس و مراجعات مکرر
  6. ورود به حیطه مطالعات طب تسکینی و بحث تریاژ معکوس در اورژانس بیمارستان فیروزگر
 اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس و گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۹:

دفعات مشاهده: 1269 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر