دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

1397

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۵ | 
جدول زمان آزمونهای مرکز مهارتهای بالینی
ردیف تاریخ ساعت عنوان آزمون مسئول برگزاری توضیحات
1 سه شنبه 97/01/15 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
2 یکشنبه 97/02/09 8-12 OSCE دکتر رازی رزیدنتهای پزشکی ورزشی
3 سه شنبه 97/02/11 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنتهای سال یک طب اورژانس
4 شنبه 97/02/15 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
5 چهار شنبه 97/02/19 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنتهای سال دو طب اورژانس
6 چهار شنبه 97/02/26 8-12 OSPE دکتر نجومی رزیدنتهای پزشکی اجتماعی
7 پنجشنبه 97/02/27 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
8 چهار شنبه 97/03/02 8-12 OSCE دکتر کاشانیان رزیدنتهای زنان
9 یکشنبه 97/03/13 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
10 چهار شنبه 97/03/23 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنتهای سال سه طب اورژانس
11 چهارشنبه 97/04/13 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
12 پنجشنبه 97/04/07 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
13 سه شنبه 97/04/19 8 MMI ------- مصاحبه دکترای تخصصی
14 چهارشنبه 97/04/20 8 MMI ------- مصاحبه دکترای تخصصی
15 شنبه 97/04/23 8 MMI ------- مصاحبه دکترای تخصصی
16 پنجشنبه 97/05/25 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر ضیائی آزمون تایید صلاحیت بالینی
17 چهارشنبه 97/06/14 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
18 جمعه 97/06/16 8 بورد فوق تخصصی ------- غدد بالغین
19 یکشنبه 97/06/18 8 بورد تخصصی ------- چشم
20 دوشنبه 97/06/19 8 بورد تخصصی ------- پزشکی اجتماعی
21 سه شنبه 97/06/20 8 بورد تخصصی ------- پزشکی ورزشی
22 پنجشنبه 97/08/24 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی آزمون تایید صلاحیت بالینی
23 چهارشنبه 97/09/07 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنتهای سال دو طب اورژانس
24 سه شنبه 97/09/13 8-12 OSCE دکتر رضا مصدق کارورزان طب اورژانس
25 چهارشنبه 97/09/14 8-12 OSCE دکتر حافظی مقدم رزیدنتهای سال سه طب اورژانس
26 چهارشنبه 97/10/26 8-12 OSCE دکتر کاشانیان رزیدنتهای زنان
27 دوشنبه 97/11/15 8 بورد تخصصی ------- غدد
28 سه شنبه 97/11/16 8 بورد تخصصی ------- ریه
29 پنجشنبه 97/11/18 8 تایید صلاحیت بالینی دکتر نجومی آزمون تایید صلاحیت بالینی

دفعات مشاهده: 546 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر