دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه امتحانات دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل ورودی بهمن 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 
اطلاعیه امتحانات دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل ورودی بهمن 98
 
روز / تاریخ عنوان درس بین الملل فارسی  ساعت
08/04/1399 - یک شنبه میان ترم ژنتیک96 12
11/04/1399 - چهارشنبه مشترک با سراسری -علوم تشریح تنفس - بین الملل 97 11
12/04/1399 - پنج شنبه عملی علوم تشریح تنفس - بین الملل 97 10
14/04/1399 - شنبه  پاتولوژی میانترم بین الملل 96 10
15/04/1399 - یک شنبه آناتومی اندام فوقانی بین الملل 98  10
17/04/1399 - سه شنبه  تفسیر موضوعی قران 10
17/04/1399 - سه شنبه  فارسی بین الملل 96 -  12
19/04/1399 - پنج شنبه  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بین الملل 97 10
21/04/1399 - شنبه انقلاب اسلامی بین الملل 97 14
21/04/1399 - شنبه  مشترک با سراسری- آناتومی اندام تحتانی بین الملل 98 9
23/04/1399 - دوشنبه  ژنتیک فاینال بین الملل 96 13
23/04/1399 - دوشنبه  اندیشه اسلامی 1 بین الملل 98  10
25/04/1399 - چهارشنبه  تاریخ امامت  10
25/04/1399 - چهارشنبه  فیزیولوژی عصب ( حس - دکتر مهرابی) بین الملل 97 13
28/04/1399 - شنبه  فیزیولوژی عصب (حرکت - دکتر مهرابی) بین الملل 97 10
29/04/1399 - یک شنبه جنین شناسی بین الملل 98  10
30/04/1399 - دوشنبه پاتولوژی فاینال بین الملل 96  10
02/05/1399 پنجشنبه  پاتولوژی عملی  10
04/05/1399 - شنبه فیزیولوژی بین الملل 98  10
05/05/1399 - یک شنبه علوم تشریح اعصاب ( بخش اول) بین الملل 97 10
06/05/1399 - دوشنبه ایمونولوژی میان ترم بین الملل 96  10
07/05/1399 - سه شنبه زبان عمومی بین الملل 98  10
08/05/1399 - چهارشنبه علوم تشریح اعصاب ( بخش دوم) بین الملل 97 10
09/05/1399 - پنج شنبه  عملی علوم تشریح اعصاب بین الملل 97 10
12/05/1399 - یک شنبه   فیزیولوژی عصب ( اعمال عالی - دکتر نهاوندی) بین الملل 97 10
13/05/1399 - دوشنبه اصول خدمات سلامت بین الملل 98 11
13/05/1399 - دوشنبه   -پایان ترم ایمنی شناسی پزشکی بین الملل 96  10
15/05/1399 - چهارشنبه  فیزیولوژی حواس ویژه بین الملل 97 10
17/05/1399 - جمعه  ایمونولوژی بالینی  10
19/05/1399 - یک شنبه اصول تغذیه بین الملل 98  10
21/05/1399 - سه شنبه علوم تشریح حواس ویژه بین الملل 97 10
22/05/1399 - چهارشنبه  عملی علوم تشریح حواس ویژه بین الملل 97 10
23/05/1399 - پنج شنبه  فارماکولوژی بین الملل 96  9
25/05/1399 - شنبه بیوشیمی 1 بین الملل 98  10
26/05/1399 - یکشنبه ایمنی و ترافیک  10
27/05/1399 - دوشنبه فیزیک پزشکی بین الملل 97 10
30/05/1399 - پنج شنبه آناتومی اندام عملی مشترک با سراسری 9
30/05/1399 - پنج شنبه زبان تخصصی 2 بین الملل 97 9
01/06/1399 - شنبه بافت شناسی بین الملل 98  10
دو شنبه 1399/06/03 بافت شناسی عملی بین الملل  10
سه شنبه 1399/06/04 فیزیولوژی تنفس- بین الملل 97 10

دفعات مشاهده: 588 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر