دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 178814830

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 83615

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1637429

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 198

کاربران حاضر در پایگاه: 4

معرفی کارمندان و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | 

معرفی پرسنل:

کارشناس مسئول واحد گسترش : دکتر منیژه مشتاقی

کارشناس گسترش : پری صفری

کارشناس گسترش : افسانه شادابی

کارشناس گسترش : مریم طالب لو

کارشناس گسترش : شیرین کرمی

کارشناس گسترش : امید وفامند

کارشناس گسترش : لیلا مرادی

پست الکترونیک :
gostaresh.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد گسترش با شماره تلفن 56383835-021 داخلی 108-109-106 و برای ارتباط با مسئول واحد گسترش از داخلی 107 استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد گسترش شبکه : 56321016-021


شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه :

1- تعیین پراکندگی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات کافی و پوشش واحدها ی بهداشتی
2- پیشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ایجاد،حذف ویا تبدیل واحدها
3-  نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی واحدها
4- بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدهای و پیشنهاد اصلاح تشکیل آنها
5- بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وپیگیری تامین آنها
6-  توزیع نیرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها
7- آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه
8- نظارت بر وضعیت تجهیزات و جمع آوری نیازها و پیگیری خرید تا حصول نتیجه در صورت اعتبار
9-  نظارت بر نحوه ارایه خدمات واحدهای تابعه
10- برنامه ریزی آموزشی جهت بهورزان با هماهنگی واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن
11-  بررسی زیج حیاتی وتجریه وتحلیل شاخص ها
12- تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن
13- هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات
14- نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد گسترش شبکه
15- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

شرح وظایف کارشناسان گسترش شبکه :

1- شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
2- تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .
3- بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی .
4- پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
5- مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه .
6- بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
7- مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی
8- نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
9- برآورد و تامین و توزیع نیروی انسانی
10- آموزش وبازآموزی کارکنان (بدو خدمت وحین خدمت ) .
11- جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحدهای بهداشتی درمانی
12- تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی .
13- هدایت و نظارت بر مراکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد .
14- بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی .
15- بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها و اعلام نتایج به سازمان های ذیربط .
16- هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحدهای ارائه دهنده خدمات.
17- طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی ..
18- برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در آموزش و بازآموزی رابطین بهداشتی.
19- پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری.
20- جلب و مشارکت جامعه در توسعه و تعمیق برنامه های نظام سلامت در سطوح ( مشارکت داوطلبان محلات ، نیروی مقاومت و نیروهای نظامی و انتظامی ، حوزه های علمیه ، کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ، سازمانهای دولتی و غیردولتی ، مشارکت خیرین و واقفین ، مشارکت مدارس ، شوراهای اسلامی شهر و روستا و... )


دفعات مشاهده: 3145 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر