دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

  • شعار وزارت بهداشت

نمایش آمار بازدیدهای کل: 145862860

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 15211

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1441209

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 72

کاربران حاضر در پایگاه: 0

معرفی کارمندان و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۵ | 
معرفی پرسنل :

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای : مهندس اقدس هونجانی

کارشناس بهداشت حرفه ای : مهندس بهزاد واحدی


جهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت حرفه ای با شماره تلفن 56383835-021 داخلی 134 تماس حاصل نمایید .


پست الکترونیک : herfei.bhn@iums.ac.ir

شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای :

-1برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
-2تدوین برنامه استراتژیک واحد
-3تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
-4برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای

سازماندهی :
-5هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
-6 هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و. . )

نظارت و پایش :
- 7 نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
- 8
نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه ومسئولین شبکه بهداشت ومعاونت بهداشتی
- 10 نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و .....)
-11
نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
-12 نظارت براجرای برنامه های بهداشت حرفه ای (سیلیس- آزبست- سرب - جیوه- ارگونومی و..)

هدایت و رهبری:
-13 هدایت برنامه استراتژیک واحد
-14 تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
-15
تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
-16
همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی.
-17
بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
-18
تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه.
 
شرح وظیفه کارشناس بهداشت حرفه ای:

  1 -احترام و پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع.
 2-شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات ،معادن،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه ،برنامه ریزی جهت بازدید  از واحدهای مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای .
3- همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار ،بیماریهای واگیر ،مسمومیتها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک طب کار.
4-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی  از انحاء به سلامت جسمی –روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد.
5-نمونه برداری ، اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل  وارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک ((تطبیق انسان با کار و بالعکس)) در محیط کار و ارائه طریق به منظور پیشگیری  و کنترل  عوامل زیان آور درمحیط کاربا توجه به استانداردهای موجود.
6-بررسی و شناخت مشاغل سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.
7-آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)وفعالیت ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.
8-آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام،بقا،بهگر غربالگری سیلیکوزیس،بهداشت کشاورزی و...)
9-تشکیل دوره های آموزشی وبازآموزی برای بهداشتیاران کار ،بهورزان، کاردانهای بهداشتی ومسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضوکمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاوآیین نامه های موجود
10-آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودرمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل  شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.
11-همکاری با سایر کارشناسان  بهداشتی  مراکز بهداشت  در زمینه اجرا و ارایه طرحهای  بهداشتی و دستورالعملهای ستادی  به منظور ارتقاءسطح ارائه  خدمات

دفعات مشاهده: 2256 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر