دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 دسترسی سریع کارکنان

اطلاع رسانی

نمایش آمار بازدیدهای کل: 178828185

نمایش آمار بازدیدهای روز جاری: 96970

نمایش آمار بازدیدهای پایگاه 1637465

نمایش آمار بازدیدهای 24 ساعت گذشته پایگاه: 234

کاربران حاضر در پایگاه: 4

معرفی کارمندان و شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۴ | 
معرفی پرسنل :

کارشناس مسئول بهداشت محیط : مهندس خدیجه پوربابا

کارشناس بهداشت محیط : مهندس معصومه احمدی

کارشناس بهداشت محیط : مهندس سیده الهه سادات کودهی

کارشناس بهداشت محیط :مهندس سولماز صفری

کارشناس بهداشت محیط :مهندس پرویز براری


پست الکترونیک :
mohit.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد بهداشت محیط با شماره تلفن 56383835-021 داخلی 130-131-129 و برای ارتباط با مسئول واحد بهداشت محیط از داخلی 133 استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد بهداشت محیط  : 56321018-021


شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت محیط :

 برنامه ریزی :
 
1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت زیست محیطی کلیه شهرستان و شناخت مسائل بهداشت محیط در بخشهای تولید کنندگان مواد غذایی و اماکن عمومی 
2- تدوین برنامه عملیاتی واحد 
3- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف 
4- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط 


سازماندهی:
 
1- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
2- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط و شرکت در کلیه جلسات مرتبط با واحد بهداشت محیط( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...) 


 نظارت و پایش:
 
1- نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت محیط ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود
2- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت محیط مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه ومسئولین شبکه بهداشت ومعاونت بهداشتی
3- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت محیط ( طرح تشدید؛ مناسبات و...)
4- نظارت و پیگیری تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی 
5- نظارت براجرای برنامه های بهداشت محیط (بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی؛ نمونه برداری مواد غذایی و نمونه برداری آب و کلرسنجی و…) 


هدایت و رهبری:
 
1- هدایت برنامه جامع عملیاتی واحد در تمام زمینه ها
2- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد. 
3- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت محیط و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز. 
4- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی. 
5- بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت. 
6- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه. 
7- هدایت و راهبری چگونگی اجرای قوانین بهداشت محیطی در کلیه سطوح مرتبط ازجمله اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنهاشرح فعالیت کارشناسان بهداشت محیط :
  
سرکار خانم مهندس سولماز صفری:

1- نظارت و راهبری سامانه مردمی بهداشت190
2- برنامه ریزی فعالیت های مربوط به مناسبتهای خاص نوروز، محرم، ارتحال، رمضان وغیره
3- برنامه کنترل و پیشگیری از دخانیات
4- مسئول بهداشت مدارس
5- مسئول آموزش واحد بهداشت محیط
6- برنامه ریزی و هماهنگی بازرسیهای مشترک
7- هماهنگی جلسات دوره ای کارشناسان بهداشت محیط
8- نظارت بر فرایند صدور عدم صلاحیت اصناف
9- مسئول امور پرسنلی
10- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
11- نظارت عالیه بازرسی های کارشناسان محیطی
12- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
13- پاسخگویی ارباب رجوع


سرکار خانم مهندس معصومه احمدی:


1- برنامه ریزی و نظارت کنترل کیفی آب
2- نظارت بر آزمایشگاه آب شهرستان
3- مسئول پیگیری طغیان های منتقله آب
4- برنامه نظارت بردفع بهداشتی فاضلاب شهرستان و جلوگیری از استفاده درکشاورزی
5- نظارت برآموزشگاههای بهداشت عمومی اصناف
6- نظارت برفرایند صدورصلاحیت اصناف
7- برنامه به سازی روستا وپایش بیمه روستایی
8- مسئول نظارت براستخرهای شنا، ورزشگاه، پارک و پمپ بنزین
9- نظارت و راهبری طرح تشدید نظارت در ایام غیراداری
10- پیگیری بیماریهای باز پدید و نوپدید
11- نظارت بر دامداریها و پیگیری بیماریهای مشترک انسان ودام
12- نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد واماکن متبرکه
13- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
14- نظارت عالیه بازرسی های کارشناسان محیطی
15- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
16- پاسخگویی ارباب رجوع


آقای مهندس پرویز براری:


1- برنامه کنترل موادغذایی و نمونه برداری موادغذایی درسطح عرضه
2- شناسایی و جلوگیری ازفعالیت کارگاههای غیرمجازموادغذایی
3- شناسایی وجلوگیری ازعرضه موادغذایی دورهگردی
4- معرفی متخلف در زمینه موادغذایی به مراجع قضایی
5- برنامه کنترل ونظارت برپسماندهای عفونی
6- نظارت بر بیمارستان
7- بازدید و صدور صلاحیت مراکزدرمانی(درمانگاههای عمومی،مطبها و..)
8- بازدید از مراکز پرتو پزشکی، رادیولوژیها
9- پیگیری شکایات مربوط به دکلهای BTS
10- نظارت برکمپ ها و سایر مراکز اقامتی موضوع ماده 15و16
11- کارشناس تجهیزات پرتابل
12- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
13- نظارت عالیه بازرسیهای کارشناسان محیطی
14- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
15- پاسخگویی ارباب رجوع


سرکارخانم مهندس فاطمه پرویزی:


1- اجرای اصلاحیه ماده 13
2- نظارت و راهبری سامانه جامع بازرسی
3- گردآوری مستندات کارگروه سلامت و امنیت غذا
4- مسئول پیگیری طغیان های منتقله غذا
5- گردآوری مستندات دادگاه و پیگیری مکاتبات
6- گردآوری مستندات کمیسیون ماده 11 و پیگیری مکاتبات
7- نظارت برصدورکارت بهداشت
8- مسئول انبار سم و برنامه کنترل و مبارزه با ناقلین
9- نظارت بر مواد زائد شهرستان
10- نظارت بر برنامه بهداشت هوا
11- برنامه خود کنترلی و خود اظهاری
12- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
13- نظارت عالیه بازرسیهای کارشناسان محیطی
14- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
15- پاسخگویی ارباب رجوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 2623 بار   |   دفعات چاپ: 126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر