دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

منابع داخلی و خارجی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/12 | 
1-Surgical technology for the surgical technologist: A positive care approach /Association of surgical technologosts/ Cengage Learning; 4 edition / ISBN:9781111037567
2-Alexanders surgival procedures/ Gane C. Rothrock ,Sherri Alexander / Mobsy; 1 edition/ ISBN:9780323075558
3-Alexanders care of the patient in surgery/ Jane C. Rothrock Mobsy; 14 edition/ ISBN:9780323069168
4-Berry & Kohns Operating Room Technique/ Nancymarie Philips / Mobsy; 12 edition/ ISBN:9780323073585
5-Surgical Technology: Principles and Practice / Joanna Kotcher Fuller/ Saunders; 6 edition/ISBN:9781455725069
6-Periperativw Medicine.StevenL.Cohn.2011.springer/ISBN:978-0-85729-498-2

 
7-نانسی ماری فیلیپس.تکنیک اناق عمل بری و کوهن.اعمال جراحی/جلد دودم.ترجمه لیلا ساداتی،گلچینی.احسان.انتشارات جامعه نکر.1393
8-ماکسین گلدمن، راهنمای جامع اتاق عمل ترجمه خوش تراش،مهروش و همکاران.انتشارات صبورا.1392
9-ساداتی، لیلا-گلچینی ،احسان.تکنولوزژی های جراحی های مختلف(چشم،گوار و غدد و ....).انتشارات جامعه نگر
10-قارداشی فاطمه،زردشت رقیه.اصول کلی تکنولوژی جراحی.انتشارات سالمی.1389

دفعات مشاهده: 455 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر