دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

زمینه فعالیتهای پژوهشی محققان گروه

 | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 
ردیف مشخصات پژوهشگر زمینه فعالیت پژوهشی
۱ محمدتقی جغتایی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۹
mt.joghataei@yahoo.com
 1. نوروساینس
 2. اعتیاد
 3. سلول درمانی
 4. علوم شناختی
۲ مهدی مهدیزاده
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۴۳
mehdizadehm@iums.ac.ir
 1. بیولوژی تولید مثل
 2. بیماری های نورودژنراتیو
 3. اعتیاد
 4. طب سنتی
۳ ملیحه نوبخت
دکترای تخصصی بافت شناسی
رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۶
nobakht.m@iums.ac.ir
 1. بیماری های نورودژنراتیو (آلزایمر)
 2. سلول درمانی
 3. مهندسی بافت
۴ فرشته مهرآئین
دکترای تخصصی بافت شناسی
رتبه علمی: استاد
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۷۸۳
mehrain.f@iums.ac.ir
 1. بیماری های نورودژنراتیو (پارکینسون)
 2. سلول درمانی
 3. گیاهان دارویی
 4. بیولوژی تولید مثل (کشت گامت نر و مادّه و لقاح)
۵ مینا افتخارزاده
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
eftekhrzadeh.e@iums.ac.ir
 1. یماری های نورودژنراتیو (پارکینسون-اوتیسم-آلزایمر)
 2. سلول درمانی
۶ حمیدرضا عسگری
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۵۳
asgari.h@iums.ac.ir
 1. بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به گامت نر و ماده)
 2. سلول درمانی (تمایز سلولهای بنیادی زایا به نورون)
۷ مهرداد بختیاری
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲
bakhtiari.m@iums.ac.ir
 1. بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به گامت نر و ماده)
 2. سلول درمانی (تمایز سلولهای بنیادی زایا به نورون و سلولهای گلیال)
۸ هما رسولی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی:دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۵
rasooli.h@iums.ac.ir
 1. بیماری های نورودژنراتیو (آلزایمر و شناسایی بیومارکرهای بیماریهای نورودژنراتیو)
 2. طبّ سالمندی
 3. شناسایی آنتی اکسیدان ها
۹ سید مرتضی کروجی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۳
koruji.m@iums.ac.ir
 
 
 1. سلول درمانی و حفظ ناباروری مردان
 2. سرطان در بیضه
 3. بیولوژی اسپرم
 4. باروری و ناباروری مردان  در اعتیاد
۱۰ منصوره سلیمانی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۲۰۲
soleimani.m@iums.ac.ir
 1. نوروساینس (ایسکمی)
 2. مهندسی بافت
 3. سلول درمانی
۱۱ فاطمه مرادی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۷۲
moradi.f@iums.ac.ir
 1. یماری های نورودژنراتیو (پارکینسون و شناسایی بیومارکرهای بیماریهای نورودژنراتیو)
 2. سلول درمانی (جدا کردن انواع سلولهای بنیادی از نمونه های انسانی و حیوانی و پیوند آنها)
 3. تومورهای مغزی
 4. ضایعه نخاعی
۱۲ رضا شیرازی
دکترای تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: دانشیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۸۲۱
shirazi.r@iums.ac.ir
 1. بیولوژی تولید مثل (تمایز سلولهای بنیادی زایا به سلولهای زایا-بیولوژی اسپرم)
۱۳ روناک شعبانی
دکتری تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۳۸
shabani.r@iums.ac.ir
 1. سزطانهای دستگاه تناسلی
 2. ویتیلیگو
 3. سلول درمانی
 4. نانوذرات (جهت تشخیص و درمان)
۱۴ رضا احدی
دکتری تخصصی علوم تشریح
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۱۲
rezaahadi۱۳۵۳@gmail.com
 1. اعتیاد
 2. شناسایی بیومارکرهای سیستم عصبی
۱۵ زهرا زندیه
دکتری تخصصی بیولوژی تولیدمثل
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
zandie.dvm@gmail.com
 1. بیولوژی تولید مثل (باروری تخمک و اسپرم- لانه گزینی جنین)
 2. سلول درمانی
۱۶ فاطمه سادات امجدی
دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
رتبه علمی: استادیار
تلفن تماس:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
amjadi.bh@gmail.com
 1. بیولوژی تولید مثل (باروری تخمک و اسپرم- لانه گزینی جنین)
 2. سلول درمانی
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 595 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر