دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

نگارش وابستگی سازمانی

 | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 
نحوه نگارش وابستگی سازمانی در تولیدات و انتشارات علمی
 از اساتید، دانشجویان و کارشناسان تقاضا می شود در تمامی انتشارات خود (اعم از مقاله، کتاب، سخنرانی، پوستر و...) وابستگی سازمانی را به صورت زیر درج نمایند.

 
موارد (به طور مثال) درج صحیح آدرس وابستگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
به صورت کلی Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز Nursing Care Research Center, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی گروه و دانشکده Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز، گروه و دانشکده Nursing Care Research Center, Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
با همراهی مرکز، بیمارستان، گروه و دانشکده Nursing Care Research Center, Shafa Hospital, Midwifery and Reproductive Health Department, School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran.
گروه آموزشی مامایی و  بهداشت باروری  Department of Midwifery & Reproductive Health
 گروه داخلی و جراحی  Department of Medical Surgical Nursing
گروه پرستاری کودکان و روان پرستاری  Department of Pediatric and Psychiatric Nursing
 گروه بهداشت جامعه  Department of Community Health Nursing
 گروه مدیریت پرستاری  Department of Nursing Management

دفعات مشاهده: 3948 بار   |   دفعات چاپ: 249 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر