دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1397/7/18 | 
"گروه فیزیک پزشکی"
برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
نیمسال دوم 99-98 ورودی مهر98 (ترم دو)
روز / ساعت 10-8 12-10 15-13
شنبه
یکشنبه
روش تصویر برداری با MR (1/5 واحد)

کلاس
فیزیولوژی
(2 واحد)
گروه فیزیولوژی
دکتر  نیکبخت، دکتر عزیزی
کلاس
دوشنبه فیزیک رادیوتراپی (1)
(2 واحد)
دکتر مهدوی
کلاس
آمار زیستی
(2 واحد)
دکتررسولی
دانشکده پزشکی
فیزیک پزشکی هسته ای
(1 از 2واحد)
دکتر بیطرفان
سالن کنفرانس
سه شنبه امواج فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی
(1/5 واحد)
دکتر شیران
سالن کنفرانس
فیزیک پزشکی هسته ای
(1 از 2واحد)
دکتر صادقی
سالن کنفرانس
روش تحقیق در علوم پزشکی
(2 واحد)
دکتر کشاورزی
سالن کنفرانس
چهارشنبه حفاظت زیستی
(1 واحد)
(گروه ایمنی شناسی)
 
 
 
 
 


دفعات مشاهده: 2013 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر