دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سرفصل های دروس نیمسال اول 98-99

 | تاریخ ارسال: 1398/9/24 | 
”برنامه جلسات کلاس“
عنوان درس: مباحث نظری درس فیزیک پزشکی (دانشجویان پزشکی)               نیمسال اول 99-98
تعداد واحد: 2 (تئوری و عملی)         روز و ساعت: چهارشنبه 10-8           سالن مفتح ساختمان ابن سینا
                                                         
نام استاد مباحث درس تاریخ

دکتر خوئی مقدمه و اهداف درس، پزشکی هسته ای، ساختمان اتم و انرژی هسته ،رادیواکتیویته و خواص آن 27/6/98 1
دکتر خوئی رادیواکتیویته طبیعی نوترونها، رادیواکتیویته مصنوعی، تشخیص و سنجش رادیواکتیویته 3/7/98 2
 دکتر خوئی مولکولهای نشاندار و موارد استعمال پزشکی آن، موارد استعمال رادیو ایزوتوپها در تشخیص و درمان 10/7/98 3
دکتر خوئی رادیوبیولوژی، حفاظت و اصول دزیمتری اشعه ایکس و گاما 17/7/98 4
دکتر شاکری زاده مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی  MRI(مکانیزم تشکیل تصویر)، کنتراست های مختلف در MRI 24/7/98 5
دکتر شاکری زاده کاربردهای تشخیصی MRI، مبانی فیزیکی رادیولوژی و رادیوتراپی، 1/8/98 6
دکتر شاکری زاده ماهیت و خواص اشعه ایکس در تشخیص و درمان، مولدهای اشعه ایکس، جذب واندازه گیری اشعه ایکس 8/8/98 7
دکتر شیران امواج وراء صوتی و مصارف پزشکی آن، تولید و خواص امواج وراء‌صوتی 22/8/98 8
دکتر شیران خواص شیمیایی و بیولوژیکی امواج وراء‌صوتی، کاربرد امواج وراء صوتی در پزشکی 29/8/98 9
دکتر شیران مبانی فیزیک تجهیزات رایج وراصوتی در پزشکی 6/9/98 10
دکتر کشاورزی فیزیک بینائی: اهمیت و خواص نور مرئی، اشعه زیر قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشکی آنها، مطالعه فیزیکی چشم، تشخیص و تصحیح ناهنجاریهای کروی 13/9/98 11
دکتر کشاورزی مبانی فیزیک آستیگماتیسم و طرق تصحیح آن، مبانی فیزیک مشخصات شبکیه، میدان بینائی، تیزبینی، دیدن رنگها، افتالموسکوپی 20/9/98 12
دکتر کشاورزی مبانی فیزیک دیدن با دو چشم، دوربینی، درک برجستگی اجسام، مبانی فیزیک تجهیزات رایج لنزی مورد استفاده در پزشکی 27/9/98 13
دکتر کشاورزی تولید و خواص جریانهای پرفرکانس، خواص فیزیولوژیکی و موارد استعمال جریانهای پرفرکانس در پزشکی (جراحی الکتریکی حرارت درمانی)، اثرات سوء جریان الکتریسیته بر بدن و راههای حفاظت 4/10/98 14
دکتر زارع صادقی کاربردهای رباتیک در پزشکی 11/10/98 15
دکتر زارع صادقی عملی (ساعت 8 الی 15 به مدت 6 ساعت) 18/10/98 16

دفعات مشاهده: 697 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر