دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ظرفیت های گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
ظرفیت های پژوهشی گروه
 • امکانات : گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دارای :
 •  2 آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته مربوط به قسمت انگل شناسی
 •  2آزمایشگاه  تحقیقاتی پیشرفته مربوط به قسمت قارچ شناسی
که آزمایشات تشخیصی بیماری‌های انگلی و قارچی ، انجام تست‌های مولکولی و کشت سلولی در آنها انجام می شود .
 •  آزمایشگاه آموزشی ، پزشکی عمومی : تعدادی میکروسکوپ ، لوپ حشره شناسی ، ویدئو پروژکتور و...

دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توانمندی گروه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 
 • The diagnosis, epidemiology, genetic diversity, and taxonomy of Echinococcus granulosus intestinal protozoan with special emphasis on Entamoeba, Giardia, Blastocystis, and Dientamoeba.
 • Intestinal protozoan parasites)Cryptospodium,Cyclospora,Isospora,Giardia)
 • Helminths parasites(strongyloides Stercoralis)
 • Identification, Molecular parasitology and Immunoparasitology of blood and tissue protozoa especially Malaria , Toxoplasma  and Leishmania
   

 • بررسی پروتئومیکس و گلیکومیکس در انگل های مختلف
 • بررسی فرضیه بهداشت-سرطان و رابطه آن با ابتلا به عوامل مختلف انگلی
 • تولید واکسن، بررسی کارایی (efficacy)، اثربخشی (effectiveness) و ایمنی (safety) آنها برای تک یاخته های داخل سلولی (لیشمانیا، توکسوپلاسما) و خارج سلولی (آمیب های آزادزی) و کرمهای انگلی (اکینوکوک و فاسیولا)
 • طراحی و تولید عوامل ضدانگلی با استفاده از فناوریهای جدید
 • ایمونوپارازیتولوژی انگلهای پاتوژن انسان
 • مولکولار پارازیتولوژی و یافتن مسیرهای بیوشیمیایی مانند بررسی مسیر آرژیناز در انگلهای پاتوژن انسان (لیشمانیا، توکسوپلاسما، اکانتامبا، اکینوکوک)
 • بررسی ارتباط انگل ها با سایر بیماریها مانند توکسوپلاسما با اسکیزوفرنی، توکسوپلاسما با ارتریت روماتوئید، لیشمانیا با ایدز و ...
 • تشخیص مولکولی و روشهای سنتی شناسایی نمونه های بالینی بیماران مبتلا به عفونت های قارچی
 • بررسی تستهای حساسیت دارویی
 • شناسایی مولکولی قارچهای بیماری زا و قارچهای محیطی(ساپروفیتها)
 • بررسی تستهای حساسیت دارویی در نمونه های بالینی
 • .شناسایی و تعیین  هویت مولکولی مخمرهای نوپدید و بررسی مقاومت هایی دارویی  آنها  در نمونه های بالینی بیماران مبتلا به بیماریهای نقص سیستم ایمنی
 • کاربرد  پپتیدهای دارای خواص ضد قارچی در درمان کاندیدیازیس  ناشی از گونه های کاندیدا (مطالعات Invitro,  Invivo  )
 

دفعات مشاهده: 397 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر