دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نوروآناتومی 2

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 4779 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش نوروآناتومی 1

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 5109 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش PMP

 | تاریخ ارسال: 1397/10/29 | 

دفعات مشاهده: 4764 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی توده مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | 

دفعات مشاهده: 4724 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی خونریزی مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 

دفعات مشاهده: 4718 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

methanol_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4846 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

final_acetaminophen_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4835 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4849 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4853 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 5117 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4847 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4811 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4841 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4854 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4839 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4836 بار   |   دفعات چاپ: 119 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4858 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4805 بار   |   دفعات چاپ: 92 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4818 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

elbow3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 4816 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
methanol_toxicity - 1397/9/20 -
wrist3 - 1397/9/20 -
wrist2 - 1397/9/20 -
wrist1 - 1397/9/20 -
pelvis3 - 1397/9/20 -
pelvis2 - 1397/9/20 -
pelvis1 - 1397/9/20 -
neck3 - 1397/9/20 -
neck2 - 1397/9/20 -