دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نوروآناتومی 2

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 2450 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش نوروآناتومی 1

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 2549 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش PMP

 | تاریخ ارسال: 1397/10/29 | 

دفعات مشاهده: 2474 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی توده مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | 

دفعات مشاهده: 2469 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی خونریزی مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 

دفعات مشاهده: 2463 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

methanol_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2565 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

final_acetaminophen_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2559 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2561 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2565 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2827 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2567 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2539 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2556 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2553 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2547 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2545 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2566 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2522 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2536 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

elbow3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 2539 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
methanol_toxicity - 1397/9/20 -
wrist3 - 1397/9/20 -
wrist2 - 1397/9/20 -
wrist1 - 1397/9/20 -
pelvis3 - 1397/9/20 -
pelvis2 - 1397/9/20 -
pelvis1 - 1397/9/20 -
neck3 - 1397/9/20 -
neck2 - 1397/9/20 -