دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نوروآناتومی 2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 1074 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش نوروآناتومی 1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱ | 

دفعات مشاهده: 1080 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش PMP

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 

دفعات مشاهده: 1108 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی توده مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲ | 

دفعات مشاهده: 1120 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی خونریزی مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱ | 

دفعات مشاهده: 1118 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

methanol_toxicity

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1190 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

final_acetaminophen_toxicity

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1189 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1188 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1199 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1449 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1186 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1177 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1187 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1189 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1177 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1172 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1191 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee2

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1158 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee1

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1167 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

elbow3

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 

دفعات مشاهده: 1170 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
methanol_toxicity - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
final_acetaminophen_toxicity - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
wrist1 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
pelvis1 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
neck3 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -
neck2 - ۱۳۹۷/۹/۲۰ -