دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش نوروآناتومی 2

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 3059 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش نوروآناتومی 1

 | تاریخ ارسال: 1397/12/1 | 

دفعات مشاهده: 3196 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش PMP

 | تاریخ ارسال: 1397/10/29 | 

دفعات مشاهده: 3089 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی توده مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | 

دفعات مشاهده: 3059 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جراحی خونریزی مغزی تحت گاید سونوگرافی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/1 | 

دفعات مشاهده: 3053 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

methanol_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3168 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

final_acetaminophen_toxicity

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3158 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3163 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3169 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

wrist1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3432 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3167 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3135 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pelvis1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3160 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3166 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3146 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

neck1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3151 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3172 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee2

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3124 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

knee1

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3126 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

elbow3

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 

دفعات مشاهده: 3134 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
methanol_toxicity - 1397/9/20 -
wrist3 - 1397/9/20 -
wrist2 - 1397/9/20 -
wrist1 - 1397/9/20 -
pelvis3 - 1397/9/20 -
pelvis2 - 1397/9/20 -
pelvis1 - 1397/9/20 -
neck3 - 1397/9/20 -
neck2 - 1397/9/20 -