دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

variables

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 658 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Study_Design

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 635 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Randomized_Clinical_Trials

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 662 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pvalue

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 670 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pico

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 669 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات مشاهده ای

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 627 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش