دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

variables

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 759 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Study_Design

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 727 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Randomized_Clinical_Trials

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 752 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pvalue

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 758 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pico

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 772 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات مشاهده ای

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 719 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش