دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

variables

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 434 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Study_Design

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 433 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Randomized_Clinical_Trials

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pvalue

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 445 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pico

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 459 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات مشاهده ای

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 436 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش