دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

variables

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 501 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Study_Design

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 489 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Randomized_Clinical_Trials

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 497 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pvalue

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 527 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pico

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 516 بار   |   دفعات چاپ: 65 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات مشاهده ای

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 489 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش