دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

variables

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 574 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Study_Design

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 541 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Randomized_Clinical_Trials

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 566 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pvalue

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 584 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

pico

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 575 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات مشاهده ای

 | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 

دفعات مشاهده: 539 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش