دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

عنوان و خلاصه طرح

 | تاریخ ارسال: 1397/10/22 | 
IRPONT (The Impact of a Results-Based Motivating System on Population Levels of the Non-Communicable Diseases Risk Factors  in Iran: A Field Trial Study)
تأثیر سیستم انگیزشی مبتنی بر نتیجه بر عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در ایران: مطالعه کارآزمایی جامعه

خلاصه طرح:
 افزایش شیوع بیماری های غیرواگیر و ماهیت مزمن و ناتوان کننده آنها، بار زیادی را به جامعه تحمیل می کند و افراد را بطور مستقیم در معرض خطر مرگ و ناتوانی  قرار می دهد. نیاز به درمان طولانی مدت و هزینه های بالای بیماری های غیرواگیر، پی آمدهای مالی فراوانی را برای فرد و جامعه به دنبال دارد. از این دیدگاه، بیماری های غیرواگیر از جمله مهم ترین چالش های نظام سلامت و از مهم ترین عوامل کندکننده توسعه کشورها هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از نظام های سلامت، با مشکل یازدهی و کارآمدی پایین مواجه هستند و از دستیابی به اهداف برنامه های خود، ناتوان هستند. در چند دهه گذشته، سیستم های مدیریت مبتنی بر نتیجه، برای افزایش اثربخشی و کارآمدی مداخلات سلامت مورد استفاده قرار گرفته اند. مدیریت مبتنی بر نتیجه، یک راهبرد مدیریتی است که نظام های انگیزشی آن، سبب تشویق افرادی می شود که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در دستیابی به نتایج نقش دارند؛ در این راهبرد، ساز و کارهای تشویقی مختلف برای تقویت عملکرد و دستیابی به نتیجه، طراحی و اجرا می گردند. 
بر اساس این رویکرد، راهبرد مبتنی بر نتایج می تواند سبب انگیزش کارکنان سلامت برای بکارگیری روش های مبتکرانه و راه حل های بومی برای دستیابی به اهداف کاهش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر گردد. در طرح حاضر که به اختصار ایرپونت (IRPONT) نامیده می شود، از سه روش مداخله بر روی ارائه کنندگان خدمات، در جهت بهبود وضعیت کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در جمعیت استفاده می شود:
۱- آموزش و ارانه راهکارهای مناسب (اثربخش، شدنی و هزینه اثربخش) بر اساس مرور منابع علمی ۲- تکمیل و تنظیم برنامه عملیاتی جهت دستیابی به اهداف و همراهی در اجرای آنها ۳- اجرای برنامه انگیزشی مبتنی بر عملکرد که بر اساس دستیابی به شاخص های از قبل تعریف شده است. کارآیی سه مداخله مزبور از طریق اجرای مداخلات با الگوهای متفاوت در عرصه های مختلف شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مطالعه، بر اساس تفاهم نامه هایی که بین مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت با معاونت های بهداشتی ۳ دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بوشهر و ایران منعقد گردیده، در حال اجرا است. از هر یک از این دانشگاه ها، ۴ پایگاه بهداشتی شهری و ۴ خانه بهداشت در این مطالعه شرکت دارند.

 
کد اخلاق طرح در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران : IUMS.REC. ۱۳۹۵. ۱۰۵۷۶۱۳.IR

شناسه کد اخلاق طرح در کمیته اخلاق مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران : IR.NIMAD.REC.۱۳۹۶.۰۸۴

 
کد کارآزمایی بالینی طرح- مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران: IRCT۲۰۰۸۱۲۰۵۰۰۱۴۸۸N۲

لینک طرح در سامانه ثبت کارآزمایی ها: 
IRCT Link


 

دفعات مشاهده: 2301 بار   |   دفعات چاپ: 334 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر