دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء شورا

 | تاریخ ارسال: 1397/11/28 | 
اعضای شورای پژوهشی دانشکده بهداشت:

دکتر  رسول یار احمدی                    رئیس دانشکده

دکتر روشنک رضائی کلانتری             معاون پژوهشی دانشکده
دکتر ناهید آریائیان                         نماینده پژوهشی گروه علوم تغذیه
دکتر علی اسرافیلی                         نماینده پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط
دکتر شهناز ریماز                            نماینده پژوهشی گروه اپیدمیولوژی
دکتر مسعود صالحی                        نماینده پژوهشی گروه MPH
دکتر لیلا جانانی                            نماینده پژوهشی گروه آمار زیستی
دکتر طاهره دهداری                        نماینده پژوهشی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دکتر حسین ابراهیمی                     نماینده پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دکتر میترا زراتی                            نماینده ktech

دفعات مشاهده: 518 بار   |   دفعات چاپ: 79 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر