دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

معرفی، دورنما و رسالت آموزش مداوم

 | تاریخ ارسال: 1398/2/9 | 
اهمیت آموزش مداوم در پرستاری و مامایی

 یکی از اصول اساسی عملکرد اخلاقی در حرفه های بهداشتی، حفظ و ارتقاء دانش و توانمندی در جهت ارائه مراقبتی کیفی و اثر بخش به دریافت کنندگان خدمات بهداشتی می باشد. در این میان پرستاران و ماماها از بزرگترین گروه های حرفه ای  این حوزه هستند که آموزش مداوم حرفه ای برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آموزش مداوم در پرستاری و مامایی، به دلیل رشد بی سابقه دانش حرفه ای، پیشرفت های سریع تکنولوژیکی و علمی و متعاقب آن تغییر در نقش ها و وظایف پرستار و ماما، امروزه فراتر از یک انتخاب، به موضوعی ضروری و غیر قابل اجتناب برای حفظ هویت حرفه ای تبدیل شده است. 
در دانشگاه علوم پزشکی ایران پیرو نامه مورخ ۸۵/۱۱/۲۹ معاونت آموزشی و اموردانشجویی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران درخصوص دستورالعمل اجرایی آموزش مداوم گروه های پرستاری و مامایی در هر دانشکده، دفتر آموزش مداوم شروع به کار نموده تا نسبت به حل و فصل مسائل هر رشته در هر دانشکده اقدام لازم به عمل آید.

دورنما: 
 
چشم انداز دفتر آموزش مداوم  پرستاری و مامایی این است که بتواند پوشش کامل آموزش مداوم  را برای کلیه پرستاران و ماما های شاغل در واحدهای تابعه دانشگاه فراهم کرده و به عنوان مرجعی معتبر برای آموزش مداوم پرستاران و ماماهای شاغل در سطح کل کشور مطرح باشد.

رســـالت:  
 
دفتر آموزش مداوم پرستاری و مامایی در راستای روزآمد کردن دانش و توانمندی حرفه ای پرستاران و ماماهای شاغل جهت ارائه مراقبتی با کیفیت، متناسب با پیشرفت ها و تغییرات سریع علمی و تکنولوژیکی انجام وظیفه می کند.
به این ترتیب دفتر اهداف برنامه های عملیاتی خود را به شرح زیر تدوین کرده است:
 • تعیین نیاز‌های آموزشی شاغلین حرفه‌های پرستاری و مامایی با استفاده از شیوه های علمی
 • برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی از قبیل سمینار، همایش و کارگاه در حیطه‌های مختلف مربوط به حرفه پرستاری و مامایی
 • اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و مدون مصوب
 • ارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامه‌های آموزشی اجرا شده

دفعات مشاهده: 2511 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر