دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Gastrointestinal Angiodysplasia

 | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 
برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Primary Sclerosing Cholangitis in Pregnancy

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 

برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 355 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Squamus cell papilloma in esophagus

 | تاریخ ارسال: 1399/3/25 | 
 


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 1097 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Esophageal Multichannel Intraluminal Impedance-pH (MII-PH) Monitoring

 | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 
Esophageal  Multichannel  Intraluminal  Impedance-pH (MII-PH) Monitoring
برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 1017 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Chronic Pancreatitis

 | تاریخ ارسال: 1399/3/5 | 
ACG Clinical Guideline: Chronic Pancreatitis


برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 2319 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Crohn’s disease complicated by strictures-Treatment

 | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
 Crohn’s disease complicated by strictures-Treatment برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 6295 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Crohn’s disease complicated by strictures-a systematic review

 | تاریخ ارسال: 1398/6/28 | 
Crohn’s disease complicated by strictures-a systematic review,
برای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

بخش دوم این آموزش را در مطالب بعدی پیگیری کنید

دفعات مشاهده: 6880 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

2 Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s Disease

 | تاریخ ارسال: 1398/5/1 | 
Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s Diseaseبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

 

دفعات مشاهده: 7597 بار   |   دفعات چاپ: 217 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

1 Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s Disease

 | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
Perianal Fistulas in Patients With Crohn’s Diseaseبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

بخش دوم این مطلب نیز هفته ی آینده در همین صفحه قرار خواهد گرفت

 

دفعات مشاهده: 7309 بار   |   دفعات چاپ: 184 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

The clinician's guide to suspected small bowel bleeding

 | تاریخ ارسال: 1398/3/28 | 
The clinician's guide to suspected small bowel bleedingبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 7082 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Approach to cytomegalovirus infections in patients with ulcerative colitis

 | تاریخ ارسال: 1398/3/21 | 
Approach to cytomegalovirus infections in patients with ulcerative colitisبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 7660 بار   |   دفعات چاپ: 197 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Management of patients on antithrombotic agents undergoing emergency and elective endoscopy

 | تاریخ ارسال: 1398/3/7 | 
Management of patients on antithrombotic agents undergoing emergency and elective endoscopyبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 7511 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Revie article

 | تاریخ ارسال: 1398/2/30 | 
Algorithms for managing coagulation disorders in liver diseaseبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 7492 بار   |   دفعات چاپ: 196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

Clinical Endoscopy

 | تاریخ ارسال: 1398/2/24 | 
Adverse events of self-expandable esophageal metalic stents in patients with long-term survival from advanced malignant diseaseبرای دریافت فایل آموزشی لطفا روی تصویر کلیک کنید

دفعات مشاهده: 7553 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
Revie article - 1398/2/30 -
Clinical Endoscopy - 1398/2/24 -