دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساتید با افیلیشن دوم

 | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
دکتر محمود هورمند
استادیار گروه آموزشی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
CV
دکتر معصومه توکلی
دانشیار گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
CVدکتر  مریم اسقایی
دانشیار گروه آموزشی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
CVدکتر شیوا میرکلانتری
استادیار گروه آموزشی میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
CVدکتر علی اکبر دلبندی
استادیار گروه آموزشی ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایراندکتر محمدرضا پورشفیع
استاد میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران


دکتر الهام کاظمی راد
استادیار گروه اموزشی انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
.CV
.


دکتر مجید گلکار
استادیار میکروب شناسی انستیتو پاستور ایران
.CV


دکترمریم تاج آبادی ابراهیمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
CV
.

دکتر آرمان محمودی اطاقوری
دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

دفعات مشاهده: 583 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر