دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رزومه استاد آقاخانی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 
 
 
رزومه علمی (CV)

 آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش ، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دفتر پزشکی قانونی تلفن تماس 09123164365]  

دکتر کامران آقاخانی
متخصص پزشکی قانونی، بورد تخصصی پزشکی قانونی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
سال ورود به دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان عضو هیأت علمی  1379
 
 
دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران – ایران سال 1372
تخصص در رشته پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران  سال 1379
اخذ کارشناسی (لیسانس حقوق) در سال 1388
 
امور اجرایی:
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1397 تا کنون
مدیر گروه پزشکی قانونی و مسمومیتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1380 تا 1389
مدیر گروه پزشکی قانونی و مسمویتهای دانشگاه تهران (بعد از ادغام) 1389 الی 1392
مدیر گروه پزشکی قانونی و مسمومیتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران بعد از انتزاع تا 1397
رئیس بخش پزشکی قانونی بیمارستان حضرت رسول از سال 1380 تا کنون
کارشناس رسمی سازمان پزشکی قانونی ازسال 1381 الی 1391
مسئول مورتالیته ریپورت بیمارستان حضرت رسول از آذر ماه 1382
عضو هیأت رئیسه انجمن پزشکان قانونی در سالهای83 و 84
رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران از سال 1394 تا کنون
عضو شورای مشاورین مجله علمی پزشکی قانونی
عضویت در هیأت ممتحنه و ارتقاء و گواهی نامه پزشکی قانونی از سال 1383 تا کنون
مسئول هیأت ممتحنه و ارتقاء و گواهی نامه پزشکی قانونی در سال 1384
عضویت در شورای بررسی ارش و نقص عضوی در سازمان پزشکی قانونی
عضویت در شورای کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور
مسئول فنی بیمارستان شهید مطهری از سال 1388 الی 1396
مسئول فنی بیمارستان حضرت رسول(ص) از سال 1393 تا کنون
مدیر عامل مؤسسه حقوقی پزشکی دادمهر از سال 1388
کارشناس رسمی هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی از سال 1383 تا کنون 
برگزاری سمینار و کنگره:
 
دبیر علمی سمینار4 روزه پزشکی قانونی و مسمومیتهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی ایران در  مورخ 2لغایت5/6/81
دبیر علمی سمینار1 روزه آشنایی با مسائل  قانونی مربوط به امور پزشکی برگزار شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ 20/4/83
دبیر علمی سمینار 2 روزه پزشکی قانونی و مسمومیتها در شهرستان آبادان برگزار شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبادان مورخ 6 لغایت 7/7/82
دبیر علمی سمینار پزشکی قانونی و مسمومیتهای برگزار شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج در مهر ماه 1384
دبیر علمی سمینار پزشکی قانونی و مسمومیتهای برگزار شده توسط شرکت نفت کرج در مورخ 12لغایت13/9/84
عضویت در هیأت رئیسه گنگره بین المللی پزشکان قانونی کشورهای اسلامی
دبیر علمی سمینار پزشکی قانونی برگزار شده توسط شبکه بهداشت و درمان کرج در مورخ آذر ماه 1385
دبیر علمی سمینار دو روزه RAP
دبیر علمی سمینرا یک روزه سقط جنین
دبیر علمی سمینار یک روزه قصور پزشکی برای پزشکان
دبیر علمی سمینار یک روزه قصور پزشکی برای پرستاران
دبیر علمی سمینار علمی یک روزه انتقال خون و پزشکی قانونی
دبیر علمی کارگاه اصول نسخه نویسی منطقی
دبیر علمی بلوک مدون پزشک و قانون 
دبیر علمی سمینار علمی نحوه صدور گواهی فوت
دبیر علمی سمینار داروساز مشاور
دبیر علمی کارگاه آموزشی اصول نسخه نویسیو دبیر علمی دهها سمینار دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پایان نامه های راهنمایی شده:
 
1ـــ بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی در خصوص نحوه صدور گواهی و مسائل قانونی مربوط به آن ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3235
 
2ـــ بررسی رضایتمندی مراجعین به درمانگاههای از خدمات ارائه شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ( استاد مشاور) شماره پایان نامه3576
 
3ـــ بررسی اپیدمیولوژیک سوختگیها در مراسم چهارشنبه سوری در دو مرکز سوانح و سوختگی توحید و مطهری ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3168
 
4ـــ تعیین فراوانی علل بستری شدن نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان حضرت رسول (ص) ( استاد مشاور) شماره پایان نامه3504
 
5ـــ بررسی رضایتمندی بیماران بستری از خدمات ارائه شده در بخشهای بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ( استاد مشاور) شماره پایان نامه3567
 
6ـــ بررسی میزان صحت علل مرگ درج شده در گواهیهای فوت بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3252
 
7ـــ مقایسه نسخه های ارائه شده توسط پزشکان عمومی و پزشکان متخصص از نظر اصول نسخه نویسی به سازمان تأمین اجتماعی ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3264
 
8ـــ بررسی رضایتمندی کارورزان، کارآموزان و دستیاران بیمارستان رسول اکرم (ص) از امکانات اموزشی و رفاهی ( استاد مشاور) شماره پایان نامه3474
 
9ـــ بررسی میزان آگاهی رزیدنتها و اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی ایران از مدارک پزشکی و موارد قانونی مربوط به آن ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3325
 
10ـــ تعیین فراوانی علل بستری و مرگ و میر کودکان در بخش مراقبتهای ویژه اطفال بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ( استاد مشاور) شماره پایان نامه3541
 
11ـــ بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای اورژانس ــ داخلی ــ اطفال بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران از مسمومیت با اپیوئیدها ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3531
 
12ـــ بررسی نگرش جامعه پزشکی نسبت به اتانازی  در بیمارستان رسول اکرم (ص) ، هفتم تیر و فیروزگر( استاد راهنما) شماره پایان نامه3394
 
13ـــ بررسی علل و فراوانی مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه داخلی و جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3175
 
14ـــ بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران ار اصول نسخه نویسی صحیح  ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3308
 
15ـــ بررسی میزان اگاهی کارورزان و دستیاران بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران از شرح وظایف کارورزان دوره دکتری عمومی پزشکی
 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3414
 
16ـــ بررسی علل  و فراوانی مرگ و میر در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) ( استاد راهنما) شماره پایان نامه3172
 
17ــ تعیین سن کودکان زیر 3 سال بر اساس فرمول دندانی در کودکان مراجعه کننده به کلینیک واکسیناسیون بیمارستان حضرت رسول اکرم و مهد کودکهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در 6 ماهه اول سال 1383( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3577
 
18ـــ  بررسی میزان آگاهی و نگرش رزیدنتها و انترنهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد سقط درمانی در سال 1384 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3517
 
19ـــ بررسی سطح آگاهی و نگرش کارورزانو دستیاران در بیمارستان رسول اکرم(ص) در مورد معیارهای تشخیص مرگ مغزی در مهر ماه 1382 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3514
 
20ــــ بررسی فراوانی علل مرگ و میر کودکان 14-1 ساله در بیمارستان رسول اکرم در سالهای 81-1378 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3788
 
21ــــ بررسی فراوانی علل سقط ارجاع شده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) از نظر قانونی ، درمانی و خودبخودی از آغاز سال 1380 تا پایان 1382 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 3832
 
22ــــ بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نحوه صدور گواهی بکارت در تابستان 1384 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه 4138
 
23ــــ بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از نحوه صدور گواهی ولادت  در تابستان 1384 ( استاد راهنما) شماره پایان نامه4139
 
24ــ بررسی یافته های سی تی اسکن مغز در بیماران دچار مسمویته با مواد اپیویدی در بیمارستان لقمان در سال 1389
 
25ــ مقایسه علل دموگرافیک، خانوادگی، اجتماعی و روان شناختی در خودکشی با دو روش خودسوزی و مسمومیت در بیمارستانهای شهید مطهری و لقمان شهر تهران در سال 1390
 
26ــ بررسی سطح سرمی سرب در کودکان مبتلا به بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول در سال 91ـ90
 
27ــ تعیین عوامل پیشگیری کننده مرگ و میر ناشی از مسمویت حاد با متادون در بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان در طی سالهای 90ـ 85
 
28ــ تعیین عوامل پیشگیری کننده مرگ و میر ناشی از مسمویت حاد با کاربامازپین در بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان در طی سالهای 90ـ 85
 
29ــ بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی در کودکان زیر 15 سال در مرکز سوانح و سوختگی مطهری تهران در سالهای 88ـ 87
 
30ــ بررسی ارتباط عوامل محیطی، فرهنگی و تقویمی با نوع ،عامل، شدت ووسعت سوختگی در مصدومین مراجعه کننده به اورژانس مرکز سوانح و سوختگی شهید مطهری در طی سالهای 90ـ86 
 
-31Demographic characteristic of pediatric burn in shahid motahari hospital from 2007 -2011
 
32ــ  بررسی نواقص علمی ، قانونی و اخلاقی پرونده های ترخیص شده زیر 24 ساعت از اورژانس بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال 1388
 
33ــ بررسی نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد آگاهی خود از اصول علمی نسخه نویسی و موارد قانونی آن در سال 1387
 
34ــ تعیین ارتباط مشخصات سوختگی با عامل سوختگی در قربانیان حوادث سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران در سال 2009 میلادی
 
-35Epidemiologic study of patients with stab wounds to different regions of their bodies admitted to Hazrate – rasool akram Hospital, Tehran in year 2009
 
36- بررسی الگوهای خودکشی در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران از سال 1390 تا 1395/ 1396-97
 
 
37- تعیین علت مرگ در خانم های باردار که از سال 1388 لغایت 1393 به سالن تشریح به روش انویسی ارجاع شده اند-1394-95
38- تعیین جنسیت بر اساس دو پارامترBicondylar Length & …ical head femur با استفاده از کلیشه رادیو گرافی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان جضرت رسول تهران در سال 1393 تا 1394/1394-95
39- بررسی دموگرافیک سوختگی های اطفال بستری در بیمارستان شهیدمطهری از سال 1386 تا 1390 و تعیین ارتباط مورتالیتی با عامل سوختگی در این بیماران /91-92
40- بررسی نقش جنسیت در سوختگی های ارجاع شده به بیمارستان شهید مطهری از ابتدای سال 1386 تا ابتدای سال 1392 از نظر مورتالیتی و عوامل سوزاننده/1394
41- بررسی میزان آگاهی رزیدنت ها و اینترن های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از مدارک پزشکی و موارد قانونیآن در زمستان 1381/1381-82
42- بررسی نگرش پزشکان و دانشجویان پزشکی نسبت به خاتمه عملیات احیاء قلبی-ریوی در بیماران (سال 1385- دانشگاه علوم پزشکی ایران)/ 1387-88
43- بررسی تطابق تشخیصهای بالینی در آسیب دیدگان فوت شده در مجتمع حضرت رسول اکرم با تشخیصهای کالبد شناسی/ آسیب شناسی پس از مرگ در مرکز پزشکی قانونی درسال 1383/1385-86
44- بررسی میزان آگاهی کارورزان و دستیاران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران- از شرح وظایف دوره دکتری عمومی پزشکی در اردیبهشت ماه 1382/1381-82
45- بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به درمانگاه ها از خدمات ارائه شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم پاییز 82/1382-83
46- بررسی نگرش جامعه پزشکی نسبت به اتانازی در سال 82 در بیمارستانهای رسول اکرم، هفت تیر، فیروزگر/1381- 82
48- بررسی میزان آگاهی مادران از اقدامات مادران از اقدامات اولیه در برخورد با کودک مسموم در بین مراجعین به درمانگاه های بیمارستان حضرت رسول اکرم در نیمسال اول 83/84-85
49- بررسی رضایتمندی کاروزان، کارآموزان و دستیاران بیمارستان رسول اکرم از امکانات آموزشی و رفاهی در تابستان 1382/1381-82
50- بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی در خصوص نحوه ی صدور گواهی و مسائل قانونی مربوط به آن در تابستان 81/1381-82
51- تعیین نگرش دستیاران، کارورزان و کارآموزان نسبت به مرگ مغزیو پیوند اعضاء در دانشگاه علوم پزشکیایران در سال 1385/1384-1385
53- بررسی میزان آگاهی کارورزان و کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از کاربرد و نحوه تکمیل برگه های موجود در پرونده بالینی در نیمسال دوم 1385/
55- تعیین عوامل پیشگویی کننده مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت حاد با متادون در بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان در طی سالها 1385-1390/ 1391-1392
56- تعیین میزان فراوانی سنگ سیستم صفراوی در اجساد ارجاع داده شده یه مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 1377/1378-79
57- بررسی فراوانی انواع و شدت مشکلات سازگاری در دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 78 دانشگاه ایران/86-87
58- بررسی استخوانی شدن (Osteoficaition)مراکز استخوان سازی سر هومروس و کوراکوئید در نوزادان متولد شده ایرانی بستری در بخش نوزادان بیمارستان حضرت رسول اکرم طی سالهای 1393-94/ 1394
 
59- اپیدمیولوژی و تنوع آسیبهای ارتوپدی اندامها بر اساس مکانیسم تروما در بیماران اورژانس بستری شده در بیمارستان شفایحیاییاناز اردیبهشت ماه 1392 لغایت آبان ماه 1392/ 96
60- بررسی میزان موربیدیتی و مورتالیتی بیماران سوختگی ناشی از گاز شهری ارجاع شده به بیمارستان مطهری از فروردین 86 تا اسفند91/ 94
61- بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با مورتالینی در بیماران دچار سوختگی که از تاریخ 1/6/1393 تا 30/9/1393 در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری شهرتهران بستری شده اند/1395
62- بررسی رابطه مکانیسم صدمات وارده به لگن با آسیبهای سطحی و استخوانی و نسوج لگنی ایجاد شده در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران از ابتدای سال 1391 الی پایان 6 ماهه اول سال 1393/ بهار 1394
63- بررسی میزان آگاهی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران از اصول نسخه نویسی صحیح در زمستان 1381/1381-82
64- بررسی پاتولوژیک سه ساله تومورهای سری از تاریخ 1/1/68 الی 1/1/71 در بیمارستان طالقانی تهران/1372-73
66- بررسی رابطه مکانیسم تروما با توزیع محل شکستگیهای ستون فقرات و آسیبهای ناشی از آن در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران از ابتدای سال 1394 الی پایان سال 1394/96-97
67- بررسی اپیدیمیولوژی بیماران با تشخیص زخم Stab wound در نواحی مختلف بدن بیماران بستری شده در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سال 1388/88-89
68- مروری سیستماتیک بر وضعیت صدور گواهی های فوت در ایران و سایر کشورها/ تابستان 1396
 
 
پستهای اجرایی:
 
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1397 تا کنون
دبیر هیأت بورد رشته پزشکی قانونی
رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران از سال 1395
مدیر گروه پزشکی قانونی و مسمومیتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران  از سال1380 الی 1397
مسئول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیأت ممتحنه ارتقاء و گواهینامه رشته پزشکی قانونی از سال 1383تا کنون
مسئول هیأت ممتحنه ارتقاء و گواهینامه رشته پزشکی قانونی در سال 1384   6 )  کارشناس رسمی سازمان پزشکی قانونی از سال 1381 تا سال 1391
کارشناس رسمی هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی از سال 1383
رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری از سال 1392 الی 1393
مسئول فنی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری از سال 89 تا کنون
پزشک معتمد بیمارستان حضرت رسول در سال 1391و92
رئیس بخش پزشکی قانونی بیمارستان حضرت رسول از سال 1379 تا کنون
رئیس دپارتمان پزشکی قانونی بیمارستان شهید مطهری از سال 1388
عضو کمیته ممتحنه رشته پزشکی قانونی از سال 1380
عضو هِیأت بورد رشته پزشکی قانونی از سال 1382 تا کنون
عضو کمیته تخصصی پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
سرپرست کمیته امتحانات گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مسئول کمیته مورتالیته کنفرانس بیمارستان حضرت رسول
عضو کمیته مدارک پزشکی بیمارستان حضرت رسول
کارشناس تخصصی رشته پزشکی قانونی در دادسرا و هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی
دبیر کمیته مرگ و میر مجتمع حضرت رسول
عضو هیأت امنای بیمارستان شهید مطهری
عضو شورای آموزشی سازمان پزشکی قانونی کشور
عضو هیأت ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته پزشکی قانونی
عضو کمیته مرگ و میر مادر باردار
عضو شورای نویسندگان مجله علمی علمی رازی
عضویت درکمیته دوستدار ایمنی بیمار
عضویت درکمیته تدوین پروتکل برخورد با بیمار ترومایی
عضو هیأت تحریره مجله پزشکی قانونی از سال 1383 الی 1387
عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیأت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو کمیته تخصصی امتیاز سمینارها
عضو کمیته بیمارستانی کاهش مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه
عضویت درکمیته پیوند اعضاء
عضویت درکمیته مرکزی حاکمیت بالینی
عضویت درکمیته اعتبار بخشی بیمارستان مطهری
مسئول کمیته مشورتی تدوین منشور اخلاقی و حقوقی رادیولوژی ایران
عضوکمیته پشتیبان برنامه ریزی راهبردی رشته های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه
عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی رشته تخصصی پزشکی قانونی
عضو کمیته مورتالیته بیمارستان شهید مطهری
رئیس کمیته بحران بیمارستان شهید مطهری
کارشناس رسمی کمیسیونهای سازمان پزشکی قانونی
کارشناس رسمی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی
عضو هیأت علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه 
عضویت در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 
 
 
 
 
 
 
تأسیس و نو آوری:
 
راه اندازی دفتر مشاوره قانونی در محل دفتر مدیران گروه ، جهت ارائه خدمات مشاوره ای به پزشکان و سایر کادر درمانی مراکز وابسته به دانشگاه که به هر دلیلی مورد شکایت از طرف بیماران قرار گرفته اند. این خدمت از سال 1383 به کلیه همکاران ارائه شده است
راه اندازی کارگاه یک روزه آموزشی موازین و اصول قانونی به دستیاران جدید الورود از سال 1383  
راه اندازی مرکز اتوپسی پری ناتال: راه اندازی سالن تشریح بیمارستان حضرت رسول و انجام با لغ بر180 مورد اتوپسی پری ناتال در این مرکز و آموزش دستیاران و دانشجویان
راه اندازی واحد عملی پزشکی قانونی برای دانشجویان پزشکی
راه اندازی واحد تروماتولوژی قانونی در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم این امر اولین گام عملی برای ایجاد زمینه مناسب جهت جذب دستیار تخصصی در رشته پزشکی قانونی بالینی در سال 1386 بوده است.
راه اندازی کلینیک سقط درمانی در بیمارستان حضرت رسول از سال 1389
راه اندازی دپارتمان پزشکی قانونی در بیمارستان شریعتی (سال 1391)
راه اندازی دپارتمان پزشکی قانونی بیمارستان شهید رجایی(سال 1390)
را اندازی دپارتمان پزشکی قانونی بیمارستان شهید اکبر آبادی (سال 1389)
اختصاص ستون پزشکی قانونی در هفته نامه پزشکی سپید به اینجانب جهت اطلاع رسانی به جامعه محترم پزشکی در خصوص مسائل قانونی در امر درمان (از سال 1389) و چاپ بالغ بر 200 مقاله در این هفته نامه
راه اندازی  سایت حقوقی پزشکی دادمهر جهت ارائه اطلاعات حقوقی پزشکی به کلیه جامعه پزشکی کشور در سراسر ایران و پاسخگویی به سوالات ایشان در این خصوص به صورت کاملاً رایگان www.dadmehr.org
راه اندازی سایت گروه آموزشی پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران بلافاصله بعد از انتزاع در فروردین ماه 1392 و اطلاع رسانی دقیق برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه پزشکی قانونی دانشگاه در این سایت از فروردین 1392  به آدرس www.iumsfmgroup.com
افزودن دوره clinical forensic anatomy به دوره آموزشی دستیاران پزشکی قانونی با هدف آشنایی بیشتر این دستیاران با علم آناتومی (با همکاری گروه آموزشی آناتومی دانشگاه) در سال 1392
راه اندازی کانال تلگرامی " دفاع از حقوق جامعه پزشکی" با بالغ بر 9000 عضو از جامعه پزشکی و پیرا پزشکی کشور 
 
سابقه تدریس:
 
تدریس 3 واحد پزشکی قانونی و مسمومیتها در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1379 تا کنون که همچنان ادامه دارد
تدریس 5/0 واحد عملی پزشکی قانونی در محل سازمان پزشکی قانونی کشور به دانشجویان پزشکی دانشگاه از سال 1381 تا کنون که همچنان ادامه دارد
تدریس درس یک واحدی  پزشکی قانونی، به دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری مامایی از سال 1381 تاکنون  که همچنان ادامه دارد
تدریس درس پزشکی قانونی به دانشجویان PHD دانشکده آناتومی از سال 1382 تا کنون که همچنان ادامه دارد
همکاری در امر تدریس درس اخلاق پزشکی به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای 14 ترم متوالی که همچنان ادامه دارد
تدریس درس تئوری مسمومیتها وملاحظات قانونی در اورژانس به کارورزان اورژانس بیمارستان حضرت رسول در اورژانس مجتمع در سال81
تدریس درس 2 واحدی موازین حقوقی به دانشجویان رشته مدیریت بیمارستانی دانشکده مدیریت از سال 1383 تا کنون که همچنان ادامه دارد
تدریس درس 2 واحدی موازین حقوقی به دانشجویان رشته شبانه مدیریت بیمارستانی دانشکده مدیریت از سال 1384 که همچنان ادامه دارد
تدریس درس پزشکی قانونی در دانشگاه پیام نور( سالهای 1385 الی 1387)
همکاری با کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده پزشکی در برگزاری سلسله کلاسهای پزشکی قانونی و مسمومیتها شامل: ـــ کلاس برخورد اولیه با بیماران مسموم
 ـــ کلاس گزیدگیها و نحوه برخورد با آن
 ـــ کلاس گزارش نویسی و گواهی نویسی
 ـــ کلاس نحوه معاینه قربانیان تجاوزات جنسی
 ـــ کلاس آشنایی با بمبهای شیمیایی و نحوه درمان قربانیان حملات شیمیایی
 
 
سخنرانی ها:
 
1) سخنرانی تحت عنوان سوختگی ناشی از جریان الکتریسیته  در دانشگاه اصفهان در مورخ 21/12/82
2) سخنرانی در کلاسهای دوره آموزشی طب اورژانس اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران در سالهای 1382 و 1383
3) ایراد سخنرانی در سمینار آشنایی با موازین قانونی در مورخ 17/3/83 در دانشگاه علوم پزشکی ایران
4) سخنرانی در اولین دوره کارگاه احیاء پیشرفته قلبی ــ ریوی جهت پزشکان شاغل در اورژانسهای بیمارستانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوان مسائل قانونی و اخلاقی  احیاء قلبی ریوی د رمورخ 6/5/84
5) سخنرانی در دوره های متعد آموزش پرستاری اورژانس در سالهای 1381و 1382و 1383و 1384
6)سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی مورخ 7/11/83 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران
7) برگزاری سمینار آشنایی با موارد قانونی در امر درمان در بیمارستان هدایت در مورخ 5/7/83 و12/7/83
8) برگزاری سمینارآشنایی با موارد قانونی در امر درمان برای رؤسا و مدیران تأمین اجتماعی د رمورخ 18/5/83
9) برگزاری کارگاه پزشکی قانونی و مسمومیتها جهت پزشکان عمومی شاغل در سازمان تأمین اجتماعی از 28/5/83 لغایت 29/7/83 جمعاً به مدت 120 ساعت
10) برگزاری کارگاه پزشکی قانونی و دندانپزشک در محل اداره کل درمان سازمان تأمین اجتماعی از مورخ 2/6/83 لغایت 30/6/83
11) سخنرانی در سمینار عفونی  مورخ 23/10/83 در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران
12) سخنرانی در اولین کارگاه احیاء قلبی ــ ریوی پیشرفته در مورخ 19/5/84 و 20/5/84
13) سخنرانی در برنامه آموزش مداوم  مدون عفونی در شهرستان شهریار در مورخ 22/6/83
14) سخنرانی در دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران د رحوادث غیر مترقبه در مورخ 3/9/83 لغایت 5/9/83  در محل سالن همایشهای رازی
15) سخنرانی در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای مسمومیتها (1)در مورخ 3/10/83 در محل همایشهای رازی
16) سخنرانی در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای مسمومیتها (2)در مورخ 3/10/83 در محل همایشهای رازی
17) سخنرانی در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای مسمومیتها(4) در مورخ 4/10/83 در محل همایشهای رازی
18) ایراد سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی مورخ 16 و 17 /2/83 د رتالار امام بیمارستان امام خمینی  دانشگاه تهران
19) سخنرانی تحت عنوان نحوه صحیح برخورد با موارد خاص نظیر فوت بیمار و یا خشونت بیمار و همراهان وی  و بیمه مسئولیت حرفه ای در محل بیمارستان میلاد در مورخ 30/1/83 که توسط معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی برگزار گردیده است
20) ایراد سخنرانی در کارگاه برخورد بالینی اورژانس با بیمار مسموم در مورخ 16 لغایت 18/9/83 در دانشگاه علوم پزشی تهران
21) شرکت در کارگاه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ 22/2/82
22) شرکت در کارگاه آموزشی و جلسلت کمیته مرکزی ارزشیایب دانشگاه از تاریخ 1/2/82 لغایت 29/12/83 به مدت 90 ساعت
23) ایراد سخنرانی در سمینار آشنایی با مسائل پزشکی قانونی د رمورخ 23/7/83 در دانشکده پرستاری و مامایی
24) ایراد سخنرانی در سمینار مسمومیتها در دانشگاه علوم پزشکی ایران د رمورخ 27و 28/10/83
25) ایراد سخنرانی در سمینار مسمومیتها در شهرستان آبادان د رمورخ6و 7/7/82
26) شرکت در سمینار The Franco-Iranian seminar on Emergency Medicine در مورخ 29&30 May 2004
27) شرکت در دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2000) در مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم(ص) در مورخ 1 الی 3/6/84
28) ایراد سخنرانی در سمینار مسمومیتهای د ردانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهرسان قزوین د رمورخ 10/9/82
29) ایراد سخنرانی در سمینار باز اموزی پزشکی قانونی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و عضویت در پانل اساتید در مورخ 24/7/82
30) ایراد سخنرانی در سمینار یک روزه باز آموزی اورژانسهای مسمومیت در بیمارستان بعثت نیروی هوایی در مورخ 28/3/82
31) ایراد سخنرانی در دوره باز آموزی طب اورژانس در فروردین 1383
32) ایراد سخنرانی در دوره باز آموزی طب اورژانس د راسفند 1382
33) ارائه سخنرانی در کنفرانس ماهانه علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 18/7/81
34) ایراد سخنرانی در برنامه مدون (الف) ویژه متخصصین جراحی عمومی د رتاریخ 26 لغایت 28/11/81 د رمرکز همایشهای رازی
35) ایراد سخنرانی در کارگاه پزشکی قانونی سمینار سراسری پزشکان عمومی در مورخ 30/10/81 تحت عنوان ترانس سکچوآلیسم
36) سخنرانی در دوره آموزش پرستاری اتاق عمل بیمارستان حضرت رسول در مورخ 25/10/82
37) سخنرانی در دوره آموزش ضمن خدمت  پرستاری در اورژانس بیمارستان حضرت رسول در مورخ 29/4/82 و 31/4/82
38) ارائه سخنرانی در کنفرانس علمی ، آموزشی اورژانسهای داروئی د رمورخ 28/9/81 د رمحل ساختمان شماره 2 نظام پزشکی
39) شرکت در سومین همایش پزشکی ایران و فرانسه (طب اورژانس) مورخ 10/3/83
40) ارائه مقاله در کنگره سراسری سوختگی مورخ10 لغایت 12/10/1381 د ردانشگاه علوم پزشکی ایران ( 2 مقاله)
41) ارائه مقاله در سمینار یک روزه مسمومیتها در شهرستان قم د رمورخ 15/11/1380
42) ارائه سخنرانی در سمینار پزشک و آموزه های قانونی در رشته تخصصی داخلی در سازمان پزشکی قانونی در مورخ 19/10/81
43) ایراد سخنرانی در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای پزشکی قانونی د رمرکز همایشهای رازی در مورخ 28/10/81 لغایت 1/11/81
44) ایراد سخنرانی د رسومین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور که توسط سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ د رمورخ 1/6/82 لغایت4/6/82 برگزار گردید
45) ارائه سخنرانی در اولین دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای مسمومیتها د رمحل سالن همایشهای رازی در مورخ 15/12/82
46) ارائه سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی که توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورخ 16/2/83 لغایت 17/2/83 برگزار گردید
47) ارائه سخنرانی در کنفرانس پزشکی قانونی که توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله د رمورخ 24/7/82 برگزار گردید
48) ارائه سخنرانی در سمینار اتوپسی پری ناتال در مورخ 11و12/6/82 در دانشگاه علوم پزشکی ایران
49) ارائه سخنرانی در کنفرانس علمی انجمن چشم پزشکی ــ احکام و اخلاق در چشم پزشکی در مورخ 5/3/84 در دانشگاه علوم پزشکی ایران
50) ایراد سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی و مسمومیتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخ 2لغایت5/6/81
51) ایراد سخنرانی در برنامه آموزش مداوم ویژه متخصصین جراحی عمومی در مورخ 26لغایت28/11/81
52) ارائه سخنرانی در سمینار دو روزه مسمومیتهای در مورخ28و29/9/80 در شهرستان رشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
53) ارائه سخنرانی در برنامه آموزشی پرستاری در مورخ 11/3 و 23/3/81
54) ارائه سخنرانی در برنامه آموزشی ضمن خدمت CCU وICU در مورخ 25/2/81 در بیمارستان حضرت رسول
55) ارائه سخنرانی در برنامه آموزشی پرستاری در مورخ 26/1/81 در بیمارستان حضرت رسول
56) ارائه سخنرانی در برنامه آموزشی ضمن خدمت CCU وICU در مورخ 7/2/81 در بیمارستان حضرت رسول
57) سخنرانی در برنامه آموزش پرستاری ضمن خدمت در بیمارستان حضرت رسول در مورخ 5/8/81
58)مسئول و گرداننده پانل پزشکی قانونی در کنگره دو سالانه زنان و مامایی(در 5 کنگره)
ـــ سخنرانی در کارگاه پزشکی قانونی در همایش سراسری پزشکان عمومی ، مبحث ترانس سکچوآلیسم
ـــ سخنرانی در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای تجویز منطقی دارو
ـــ سخنرانی در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای پزشکی قانونی
ـــ سخنرانی در سومین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور
ـــ سخنرانی در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای مسمومیتها
ـــ سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی دانشگاه تهران
ـــ  سخنرانی در سمینار پزشکی قانونی بیمارستان بقیه الله
ـــ سخنرانی در سمینار اتوپسی پری ناتال
58) سخنرانی در بالغ بر 100 سمینار و کارگاه از سال 1386 تا 1392
و صدها سخنرانی دیگر در مجامع علمی، سمینارها و کنگره ها
 
 
 
عضویت در کمیته های مختلف بیمارستانی و دانشگاهی
 
مسئول برگزاری کنفرانسهای مورتالیته و موربیدیته بیمارستان حضرت رسول
عضو اصلی کمیته مدارک پزشکی بیمارستان حضرت رسول
عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان
عضو کمیته آموزشی بیمارستان حضرت رسول
عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان حضرت رسول
عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان حضرت رسول
عضو کمیته مرکزی ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی ایران EDC
ممیز داخلی کیفیت بیمارستان حضرت رسول(ISOO)
عضویت در کمیته(شورا) آموزش سازمان پزشکی قانونی کشور10) عضویت در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور
11) عضویت پیوسته در انجمن سم شناسی ایران
12) هیأت رئیسه و دبیر انجمن پزشکان قانونی ایران
14) عضو اصلی کمیته ارش و دیه در سازمان پزشکی قانونی
15) عضویت در کمیته ارزشیابی بیمارستان حضرت رسول
16) عضویت در کمیته استاد راهنما دانشگاه علوم پزشکی ایران
17) ممیز داخلی بیمارستان حضرت رسول
18) پزشک معتمد بیمارستان حضرت رسول
19) عضویت در کمیته مورتالیته بیمارستان شهید مطهری
20) عضویت در کمیته مدارک پزشکی بیمارستان شهید مطهری
 
 
کتب تألیف شده
کلیات پزشکی قانونی چاپ اول و چاپ دوم  انتشارات جهاد دانشگاهی
کلیات پزشکی قانونی چاپ چاپ دوم  انتشارات جهاد دانشگاهی
اصول گواهی نویسی چاپ اول انتشارات نور دانش
اصول گواهی نویسی چاپ دوم انتشارات نور دانش
قصور پزشکی در رشته زنان و مامایی و راهکارهای پیشگیری از آن انتشارات نور دانش
قصور پزشکی در رشته رایولوژی، و راهکارهای پیشگیری از آن انجمن رادیولوژی ایران
قصور پزشکی در رشته چشم پزشکی انتشارات نور دانش
قصور پزشکی در رشته ENT و راهکارهای پیشگیری از آن انتشارات نور دانش
قصور در رشته پرستاری و راهکارهای پیشگیری از آن انتشارات نور دانش
قصور پزشکی در رشته دندانپزشکی و راهکارهای پیشگیری از آن انتشارات نور دانش
راهنمای تهیه گزارش اتوپسی انتشارات نور دانش
Epidemiology and diversity of orthopedic limb injuries.  Lembert academic publishing
The relationship of environmental and cultural factors with burning.  Lembert academic publishing 
مقالات چاپ شده :
 
 مقالات چاپ شده در ژورنالهای خارجی یا داخلی انگلیسی زبان:
 
1.         Taheri M, Aghakhani K, Memarian A, Fatemi S, Vahidian M. Epidemiological aspects of burning in both outpatient and hospitalization settings; a cross-sectional study. J Prev Epidemiol. 2018;3(2):e06.
2.         Soltani S, Ameri M, Aghakhani K, Ghorbani S. Evaluation of Greater Sciatic Notch Parameters in Sex Determination of Hip Bone by Three-Dimensional CT Images. Journal of Clinical & Diagnostic Research. 2018;12(9).
3.         Naserian F, Heshmati F, Mehdizadeh Omrani M, Salarian R. An overview of nanoparticles and their application to drug delivery in cancer. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2018;76(4):221-30.
4.         Ameri M, Aghakhani K, Memarian A, Ameri E. Epidemiology of sport trauma: a prospective study. GAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE. 2018;177(12):677-82.
5.         Aghakhani K, Kordrostami R, Memarian A, Asl ND, Zavareh FN. The association between type of spine fracture and the mechanism of trauma: A useful tool for identifying mechanism of trauma on legal medicine field. Journal of forensic and legal medicine. 2018;56:80-2.
6.         Aghakhani K, Eslami SH, Khara A, Bijandi M. Epidemiologic study of fall-related head injury in Iran and its comparison with other countries. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2018;76(7):437-45.
7.         Aghakhani K, Ameri M. A review on electrical burn and its complications. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2018;76(6):426-31.
8.         Soltani S, Aghakhani K, Sani SR, Asgari M, Fallah F. Review of Fall Injuries and Related Factors in Patients Admitted to a Trauma Referral Hospital in Tehran, Iran. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2017;6(4 (Autumn)):200-8.
9.         Soltani S, Aghakhani K, Barzegar A, Ghadirzadeharani M, Fallah F. Epidemiology of Completed Suicides Referred to Forensic Pathology Organization of Tehran, Iran, During March 2011 to March 2016. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2017;7(3 (Summer)):151-8.
10.       Memarian A, Aghakhani K, Mehrpisheh S, Fares F. Gender determination from diagnostic factors on anteroposterior pelvic radiographs. Journal of the Chinese Medical Association. 2017;80(3):161-8.
11.       Kordrostami R, Akhgari M, Ameri M, Ghadipasha M, Aghakhani K. Forensic toxicology analysis of self-poisoning suicidal deaths in Tehran, Iran; trends between 2011-2015. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017;25(1):15.
12.       Kholusi L, Aghakhani K, Ameri M, Farhidnia N, Abolghasemi MR. Evaluating the Mortality-Related Risk Factors in Patients with Burn Injuries Hospitalized in Shahid Motahari Burn Hospital of Tehran. 2017.
13.       Khalatbari S, Aghakhani K, Taftachi F, Memarian A, Faress F, Hayati F, et al. Epidemiology of Craniofacial Injuries in a Tertiary University Hospital in Tehran, 2013-14. Trauma Monthly. 2017;22(3).
14.       Ghorbanzadeh B, Soltani S, Aghakhani K, Sani SR, Esfahani SA. Gender Identification With Knee Bicondylar Width and Vertical Diameter of the Femur Head Based on Radiography Assessment. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2017;7(4 (Autumn)):209-14.
15.       Farhidnia N, Aghakhani K, Asgari M, Fallah F. Comparison of pulmonary thromboembolism before and after the autopsy in patients with trauma. International Journal of Hospital Research. 2017;6(1):49-53.
16.       Ameri M, Aghakhani K, Ameri E, Mehrpisheh S, Memarian A. Epidemiology of the upper extremity trauma in a traumatic center in Iran. Global journal of health science. 2017;9(4):97-105.
17.       Aghakhani K, Soltani S, Farhidnia N, Fallah F. Successful Suicide in a Child: Depression-Related or Paroxetine-Induced? International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2017;6(4 (Autumn)):242-6.
18.       Aghakhani K, Asgari M, Soltani S, Farhidnia N, Fallah F. Delayed Onset Brain Hypoxia and Subsequent Seizures: a Rare Fatal Consequence of Undiagnosed Foreign Body Aspiration. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2017;6(4 (Autumn)):251-5.
19.       Aghakhani K. Multiple traumas after a successful suicidal attempt: case report. Reactions. 2017;1644:244-25.
20.       Memarian A, Ameri E, Aghakhani K, Mehrpisheh S, Ameri M. The Epidemiology of Lower Extremities Injuries in Iranian Pop¬ ulation. Iranian journal of public health. 2016;45(7):960-1.
21.       Ameri M, Aghakhani K, Mehrpisheh S, Ameri E, Memarian A. Epidemiological review of relation between gender and traumatic injuries in hospitals in Iran. Global journal of health science. 2016;8(12):55504-.
22.       Aghakhani K, Memarian A, Fares F, Hosseini R, Khalatbari S. Gender determination using subpubic angle in pelvic radiographs of Iranian adult population. Razi Journal of Medical Sciences. 2016;22(139):146-50.
23.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K, Gharehdaghi J. Reduction in the Rate of Interpersonal Violence during the Holy Month of Ramadan. Iranian Journal of Medical Sciences. 2015;29(1):50.
24.       Memarian A, Yazdinezhad SR, Mehrpisheh S, Aghakhani K. Characteristics of absconders from a general health service, Rasoul Akram Hospital in 2013. Polish Annals of Medicine. 2015;22(2):82-5.
25.       Meamarian A, Esfahani SA, Mehrpisheh S, Mahdavi Saeedi A, Aghakhani K. Evaluation of the anatomical position of the vermiform appendix in Iranian cadavers in 2013: brief report. Tehran University Medical Journal. 2015;73(3).
26.       Mansouri M, Zibafar E, Hashemi SJ, Gerami Shoar M, Ghazvini RD. The study of fungal contamination in three current packed spices in the markets of Tehran: brief report. Tehran University Medical Journal. 2015;73(3).
27.       Maleki A, Ashjaearvan M, Karimi A. Multifactorial analysis of dietary patterns in healthy and coronary artery disease patients: brief report. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2015;73(1):65-9.
28.       Amiri H, Borjali A, Sohrabi F, Pazouki A. The comparison of depression and quality of life in the obese women with different body mass indices (BMI) with the normal women residing in Tehran. Razi Journal of Medical Sciences. 2015;21(127):102-12.
29.       Aghakhani K, Heidari M, Tabatabaee SM, Abdolkarimi L. Effect of current pathway on mortality and morbidity in electrical burn patients. Burns. 2015;41(1):172-6.
30.       Aghakhani K, Heidari M, Ameri M, Mehrpisheh S, Memarian A. CCharacteristics of Traumatic Brain Injury among Accident and Falling Down Cases. Acta Medica Iranica. 2015:652-5.
31.       Aghakhani K, Ameri E, Ameri M, Mohtarami SA. Epidemiology of orthopedic trauma in children and adolescent in a referral center in Tehran: a prospective study. Tehran University Medical Journal. 2015;73(1).
32.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K. A questionable bruise. Soud Lek. 2014;59(3):26-7.
33.       Aghakhani K, Mohammadi S, Amoozadeh A, Parvar ME, Soltani S, Adnania N, et al. Review of self-immolation referrals to fire and burn injuries center of Shahid Motahari hospital, Tehran, between 2006 to 2011. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2014;8(1):105-9.
34.       Aghakhani K, Heidari M, Yousefinejad V, Okazi A. Frequency of intracranial injury in cadavers with head trauma with and without scalp injury in Tehran. Journal of forensic and legal medicine. 2014;28:36-8.
35.       Aghakhani K, Heidari M, Okazi A, Yousefinejad V, Abdolkarimi L. Electrical burn patients according to electrical voltage in Shahid Motahari Burn Center. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2014;5(1 (Winter)):17-21.
36.       Jamshidi F, Sadighi B, Aghakhani K, Sanaei-Zadeh H, Emamhadi M, Zamani N. Brain computed tomographic scan findings in acute opium overdose patients. The American journal of emergency medicine. 2013;31(1):50-3.
37.       Haeri H, Shaker G, Amoli FA, Ahmadinejad M. Squamous metaplasia in thyroid gland as histologic diagnostic pitfall: a case report. Tehran University Medical Journal. 2013;71(7).
38.       Ghiasvand M, Aghakhani K, Salimi A, Kumar R. Ischemic heart disease risk factors in lead exposed workers: research study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2013;8(1):11.
39.       Ferdosi Khosroshahi A, Bakhtiari M, Soleimani Rad J, Koroji M, Roshangar L, Janzadeh A, et al. Study of the effect of exogenous melatonin on sperm fertility in busulfan induced oligospermic of pinealectomeized rat. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(110):77-86.
40.       Aghakhani K, Rasouli A, Jamilian HR, Memarian A. Differences in Demographic and Psychological Variables in Suicide by Self-immolation and Poisoning. Iranian Journal of Toxicology Volume. 2013;7(22).
41.       Aghakhani K, Mohammadi S, Molanaei A, Memarian A, Ameri M. Epidemiologic study of scald burns in victims in Tehran burn hospital. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2013;71(7):452-7.
42.       Aghakhani K, Mehrpisheh S, Memarian A, Taheri I. Demographic characteristics of pediatric burn in Shahid Motahhari Hospital from 2007-2011. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2013;3(1 (Winter)):28-33.
43.       Aghakhani K, Mehrpisheh S, Memarian A, Shakeri M. The Rules of Forensic Medicine Examination in Diagnosis of Electrical injury in Childhood. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2013;3(1 (Winter)):38-40.
44.       Aghakhani K, Mehrpisheh S, Memarian A, Nikbin N. Epidemiology of caustic burns in Motahari Hospital, Tehran from 2006 to 2011. Razi Journal of Medical Sciences. 2013;20(110):71-6.
45.       Aghakhani K, Kazemzadeh N, Mehrpisheh S, Ghiasvand M, Memarian A. The Relationship between Environmental, Cultural and Chronological Factors with the Frequency, Cause and Type of Burn Injuries Admitted to the Trauma and Burn Center Motahari Hospital, during the Years 2007to 2011. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 2013;3(4 (Autumn)):114-20.
46.       Aghakhani K, Kazemzadeh N, Moazami AA. Determination of sex from sub pubic angle measured on pelvic radiographies. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. 2012;6(1):33-5.
47.       Aghakhani K, Kadivar M, Kazemi-Esfeh S, Zamani N, Moradi M, Sanaei-Zadeh H. Prevalence of pituitary incidentaloma in the Iranian cadavers. Indian Journal of Pathology and Microbiology. 2011;54(4):692.
48.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K. Medical image. Battle's sign. The New Zealand Medical Journal (Online). 2009;122(1295).
49.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K, Kadkhodaie HR. A large fragment of a knife under the edge of an incised wound: is it possible? The American journal of forensic medicine and pathology. 2007;28(4):368-7.
50.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K, Saidi H. Orbito-cerebral penetrating knife-wound. Journal of clinical forensic medicine. 2006;13(3):146-7.
51.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K. Neonatal pneumopericardium. Journal of perinatal medicine. 2006;34(1):89-.
52.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K, Parvaresh M. Intracranial penetration. The Medical journal of Australia. 2004;181(11):670.
53.       SANAEIZADEH H, AGHAKHANI K, PARVARESH M. INTRACRANIAL PENETRATION OF A RADIO ANTENNA; REPORT OF A VERY UNUSUAL CASE. 2004.
54.       Aghakhani K, Aghabigloie A, Chehreii A. Evaluation of physical violence by spouse against womens refering to forensic medicine center of Tehran in autumn of 2000. Razi Journal of Medical sciences. 2003;9(31):485-90.
55.       Sanaei-Zadeh H, Aghakhani K. Ramadan and Interpersonal Violence. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY. 2002;23(4):47-52.
56.       Aghakhani K, RASOUL RA, MOHAMMADI SA. EVALUATION OF THE GENERAL PRACTITIONERS'KNOWLEDGE ABOUT THE RULES AND ISSUE OF TESTIMONY IN THE YEAR 2001. 2002.
57.       Aghakhani K, Aghabigloie A, Chehreii A. BIRTH PARAMETERS IN 1,000 IRANIAN HEALTHY NEWBORNS IN FIROOZABADI HOSPITAL.
 
 
مقالات پژوهشی چاپ شده در ژورنالها و مجلات داخلی:
 
مروری بر سوختگی الکتریکی و عوارض آن: مقاله مروری. آقاخانی کامران، عامری مریم. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۹۷; ۷۶ (۶) :۴۲۶-۴۳۱
بررسی اپیدمیولوژیک ترومای سر ناشی از سقوط در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: مقاله مروری. آقاخانی کامران، اسلامی سید حسین، خارا افشین، بیجندی محسن. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۹۷; ۷۶ (۷) :۴۳۷-۴۴۵
تعیین میزان فراوانی سنگ سیستم صفراوی در اجساد ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 1377( مجله علمی پزشکی قانونی شماره 16 اردیبهشت و خرداد 1378)
بررسی اپیدمیولوژیک سوختگیهای منجر به فوت ارجاع شده به پزشکی قانونی تهران در سال 1376( مجله علمی پزشکی قانونی شماره 17 مهر و آبان 1378)
بررسی خشونت فیزیکی توسط همسر ، علیه زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران در پاییز 1379( مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال نهم شماره 31 زمستان 1381)
بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی در خصوص قوانین و شرایط صدور گواهی ها و مسائل قانونی مربوط به آن در تابستان 1381( مجله علمی پزشکی قانونی شماره 27 پاییز 1381)
گزارش موردی از نفوذ آنتن رادیوی اتومبیل به درون جمجمه  ( مجله علمی پزشکی قانونی شماره 34 تابستان 1383)
برسی مورتالیته بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی در بیمارستان حضرت رسول(پزشک متخصص سال 2 شماره 6 بهمن 1381)
تظاهرات بالینی بدو ورود در مسمومیت با مهار کننده های کلین استراز شره کشهای خانواده ارگانوفسفره و کاربامات(پزشک 5 ستاره شماره 14 آذر ماه 1381)
بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی ازمواد سوزاننده و مقایسه موارد سوختگی ناشی از حادثه و اسیدپاشی (مجله علمی دانشگاه تهران)                                     
تعیین ارتباط مشخصات سوختگی با عامل و انگیزه سوختگی در قربانیان حوادث سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران از دی ماه 1387 لغایت دی ماده 1388 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهریور90،دوره69، شماره6
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر کامران آقاخانی، دکتر حمید صالحی، دکتر علی رضا قاسمی طوسی (نویسنده مسئول) سال انتشار مجله: 1390
بررسی الگوی پوستی سوختگی در انفجارات گاز: یک گزارش کوتاه
عنوان مجله و شماره مجله:مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،دوره 12 ، مرداد 1392
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر محمد رضا فارسی نژاد، دکتر کامران آقاخانی(نویسنده مسئول) ، دکتر سمیرا رسانه سال انتشار مجله: 1389
ررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از آب جوش و غذای داغ در یک بیمارستان تخصصی سوختگی
عنوان مجله و شماره مجله: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 92،دوره71، شماره7 ص 452 الی 457
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر کامران آقاخانی، دکتر سعید محمدی(نویسنده مسئول)، دکتر امیر مولانایی، دکتر آزاده معماریان، دکتر مریم عامری سال انتشار مجله:1392 
بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از مواد سوزاننده در بیمارستان شهید مطهری تهران از سال 1385 الی 1390
عنوان مجله و شماره مجله:مجله علوم پزشکی رازی دوره 20 شماره 110 مرداد 1392
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت: دکتر کامران آقاخانی،دکتر شاهرخ مهر پیشه،دکتر آزاده معماریان، دکتر نغمه نیک بین سال انتشار مجله: 1392
تعیین ارتباط مشخصات سوختگی با عامل و انگیزه سوختگی در قربانیان حوادث سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری تهران از دی ماه 1387 لغایت دی ماده 1388
بررسی الگوی پوستی سوختگی در انفجارات گاز: یک گزارش کوتاه، دکتر کامران آقاخانی، دکتر حمید صالحی، دکتر علی رضا قاسمی طوسی (نویسنده مسئول)، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – شهریور90،دوره69، شماره6
بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از آب جوش و غذای داغ در یک بیمارستان تخصصی سوختگی، دکتر محمد رضا فارسی نژاد، دکتر کامران آقاخانی(نویسنده مسئول)، دکتر سمیرا رسانه، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 12، مرداد 1392
بررسی نقش جنسیت در اتیولوژی، فاکتورهای دموگرافیک و پیش آگهی بیماران سوخته ارجاع شده به بیمارستان سوانح وسوختگی شهید مطهری تهران  ازابتدای سال 1386 تا انتهای سال 91، دکتر کامران آقاخانی، دکتر سعید محمدی(نویسنده مسئول)، دکتر امیر مولانایی، دکتر آزاده معماریان، دکتر مریم عامری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران – مهر 92،دوره71، شماره7
تعیین فراوانی سوختگی ناشی ازحوادث کار وعوارض آن دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مطهری از  1389 تا1391، کامران آقاخانی ٬ سمیرا آرام ٬ شاهرخ مهرپیشه ٬ آزاده معماریان ٬ رزیتا حسینی ٬ مظاهر قربانی، مجله علوم پزشکی رازی جلد 21 شماره127 (1393ـ 10)  دی ماه 1393
بررسی جایگاه آناتومیکی آپاندیس در اجساد ارجاع شده به سالن تشریح پزشکی قانونی تهران در سال 1392:گزارش کوتاه، آزاده معماریان، شایسته اشرفی اصفهانی، شاهرخ مهرپیشه، آتوسا مهدوی سعیدی، کامران آقاخانی (نویسنده مسئول)، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، خرداد 1394 ، دوره 73 ، شماره 3، صفحه 221.
تعیین فراوانی سوختگی ناشی از حوادث کار و عوارض آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مطهری 1389 تا 1391، دکتر کامران آقاخانی، دکتر لیلا عبدالکریمی، دکتر آزاده معماریان، دکتر رزیتا حسینی، دکتر شاهرخ مهرپیشه، دکتر فاطمه عبدالکریمی، دکتر منصوره حیدری، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 21، شماره 128، بهمن 13.
اپیدمیولوژی آسیبهای ارتوپدی در اطفال و نوجوانان، دکتر کامران آقاخانی، مریم عامری، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره 73، شماره 1، 1394
بررسی نقش جنسیت در اتیولوژی، فاکتورهای دموگرافیک و پیش آگهی بیماران سوختگی ارجاع شده به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1391، کامران آقاخانی، سمیرا آرام، شاهرخ مهرپیشه، آزاده معماریان، رزیتا حسینی، مظاهر قربانی، مجله علوم پزشکی رازی ، سال بیست و یکم، شماره 127
تعیین جنسیت با استفاده از زاویه ساب پوبیکدر گرافی لگن بالغین ایرانی، کامران آقاخانی، آزاده معماریان، فروزان فارس، رزیتا حسینی، سپهرداد خلعتبری، مجله علوم پزشکی رازی، جلد ۲۲، شماره ۱۳۹ - (۱۰-۱۳۹۴)
. اپیدمیولوژی آسیب‌های ارتوپدی در اطفال و نوجوانان در بیمارستان ارجاعی تهران: مطالعه توصیفی آینده‌نگر. آقاخانی کامران، عامری ابراهیم، عامری مریم، محترمی سید علی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۱۳۹۴; ۷۳ (۱): ۴۰-۴۸
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                          
 
سایر مقالات چاپ شده در مجلات و ژورنالهای علمی داخلی:
 
نحوه صدور گواهی استعلاجی (پزشک پنج ستاره شماره21 تابستان 1383)
گواهی فوت و نحوه صدور آن از دیدگاه پزشکی قانونی (پزشک پنج ستاره شماره 20 بهار 1383)
نحوه صدور گواهی بکارت و ملاحظات قانونی مربوط به آن ( پزشک متخصص دوره 2 شماره 3 زمستان 1383)
گزارش مرگ یک مورد خانم باردار در سه ماهه سوم بارداری به علت پارگی شریان طحالی و بررسی یافته های بالینی و کالبد گشایی آن (پزشک متخصص شماره3 سال 2 خرداد 1381)
بمبهای شیمیایی ، پیشگیری ، آلوده زدایی و درمان (پزشک پنج ستاره شماره16 بهار 1382)
گزارش یک مورد Body packing پزشک پنج ستاره
کودک آزاری نشانه ها و تشخیص (پزشک پنج ستاره شمارهشماره 22 پاییز 1383)
سوختگی نشانه ای از کودک آزاری(پزشک پنج ستاره شماره 17 تابستان 1382) 
 
 
 
 
مقالات ارائه شده در کنگره ها:
 
بررسی فراوانی مراجعین به واحد معاینات سازمان پزشکی قانونی در شهر تهران در سالهای 1381 و 1382(اولین کنگره پزشکان قانونی کشورهای اسلامی3 الی 5 تیرماه 1383 تهران)
تأثیر ماه رمضان بر منازعات (اولین کنگره پزشکان قانونی کشورهای اسلامی3 الی 5 تیرماه 1383 تهران)
بررسی عناوین و محتوای مقالات به چاپ رسیده توسط کشورهای اسلامی در ژورنالهای معتبر پزشکی قانونی جهان (اولین کنگره پزشکان قانونی کشورهای اسلامی3 الی 5 تیرماه 1383 تهران)
پدیده همسر آزاری در تهران (اولین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران11 الی 13 خرداد ماه 1381)
کارشناسی پزشکی قانونی د راجساد سوخته ارائه مقاله در کنگره سوختگی
ارائه بالغ بر 15 مقاله در کنگره ها ی داخلی از سال 1386 تا 1391
بررسی فراوانی توده های نهفته هیپوفیز در جامعه ایرانی ارائه شده در کنگره پزشکی قانونی 
 
 
 
 
 
 
 
خلاصه مقالات چاپ شده در گنگره ها:
بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی های منجر به فوت ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1376 ( کنگره سوختگی 12-10 دیماه 1381)
سوختگی نشانه ای از کودک آزاری ( کنگره سوختگی 12-10 دیماه 1381)
کارشناسی قانونی در اجساد سوخته ( کنگره سوختگی 12-10 دیماه 1381)
سوختگی ناشی از جریان الکتریسیته ( کنگره سوختگی 12-10 دیماه 1381)
Evaluation of The General Practitioners knowledge about The Rules and ISSUE of Testimony in The year 2001, Journal of Legal Medicine Abstracts, ISSN: 1027-1457 VOL 8,9 NO: 27-30 Page 8
تعیین میزان فراوانی سنگهای سیستم صفراوی در اجساد ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 1377(دوازدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آبان 1378)
The relationship between environmental,cultural & choronological factors with the frequency, cause & type of burn injuries admitted to the trauma & burn center motahari hospital, during the years 2007 – 2011سومین همایش بین المللی سوختگی
 
Differences in demographic & psychological variables in suicide by self-immolation & oningpoisچهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
The rules of forensic medicine examination in diagnosis of electrical injury in childhoodچهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
The relationship between environmental,cultural & choronological factors with the frequency, cause & type of burn injuries admitted to the trauma & burn center motahari hospital, during the years 2007 – 2011چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
 
بررسی نقش جنسیت در اتیولوژی، درجه و درصد سوختگی، طول مدت بستری، پیشن سوخته ارجاع شده به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران، از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1391 آگهی و مورتالیته در بیمارچهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از آب جوش و غذای داغ در یک بیمارستان تخصصی سوختگیچهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
Demographic characteristic of pediatric burn in shahid motahari hospital from 2007 -2011چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
Skin Tiger: Aland mark for expulsionسومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران
 
 

دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر