دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پایان نامه های دستیاری

 | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 
 پونه سالخورده
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با اپیوم در اطفال زیر ۲ سال بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم تهران در طی سالهای ۸۸-۱۳۸۵
بررسی نقش اینترلیپید در درمان مسمومیت حاد با آلومینیوم فسفید در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان لقمان
امیررضا کارگر
بررسی الگو و شدت صدمات ناشی از تهاجم و منازعات و ایتولوژی آن در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) در یک دوره شش ماهه
ناهید کاظم زاده
گزارش نتایج درمان مسمومیت با متانول و فاکتورهای مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم از آبان ماه ۱۳۸۳ الی اسفند ماه ۱۳۸۸
شهروز کاظمی
بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با اپیوم در اطفال زیر ۲ سال بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم تهران در طی سالهای ۸۸-۱۳۸۵
نسیم زمانی
بررسی نقش اینترلیپید در درمان مسمومیت حاد با آلومینیوم فسفید در بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان لقمان
 علیرضا قاسمی طوسی
 بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده مرگ در مسمومیت های شدید با آنتی دیر سانت های سه حلقه ای در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم از ابتدای سال ۸۳ الی پایان شهریور ماه ۸۹
فرهاد شاهمحمدی
بررسی اثر اینترالیپید بر سطح هوشیاری بیماران مسموم کومایی ارجاع شده به اورژانس بیمارستان شهدای یافت آباد از آبان ۸۹ الی اسفند ۸۹
بهاره سپهریان
بررسی تاثیر دیگوکسین در درمان مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم در بیماران بستری در آی سی یو بیمارستانهای شهدای یافت آباد و لقمان حکیم از آبان ۸۹ الی فروردین ۹۰
خوروش فرجی دانا
بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی در بیماران با اوردوز ترامادول بستری در بخش و ICU مسمومین بیمارستان لقمان حکیم از ابتدای سال ۸۸ الی انتهای سال ۸۹
معصومه نیک نیا
بررسی یافته های سی تی اسکن مغزی در بیماران مسموم بستری در بخش مسمومیت های دارویی و شیمیایی بیمارستان لقمان حکیم تهران از شهریور ۸۸ الی شهریور ۸۹
فرخنده جمشیدی
تعیین ارتباط نوع مسمومیت دارویی با اختلالات آنالیز مایع مغزی نخاعی در بیماران بستری شده در بخش مسمومین بیمارستان لقمان
محمد رضا فارسی نژاد
مقایسه عوامل دموگرافیک ، خانوادگی و اجتماعی در خودکشی با دو روش خودسوزی و مسمومیت در بیمارستان های شهید مطهری و لقمان شهر تهران در سال ۹۰
عادل رسولی
بررسی یافته های سی تی اسکن مغز در بیماران دچار مسمومیت با مواد اپیوئیدی در بیمارستان لقمان در سال ۸۹
بابک صدیقی
بررسی تظاهرات بالینی و پیش آگهی و تعیین عوامل خطر پروگنوستیک مسمومیت با فسفید روی در مقایسه با فسفید آلومینیوم در مراجعین به بیمارستان لقمان
مریم تیموری
بررسی شیوع ضایعات پاتولوژیک کبد، کلیه و ریه در اتوپسی جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی در مرکز پزشکی قانونی تهران از سال ۹۰-۸۰
سیامک سلطانی
بررسی اثر گاواژ اینترلاپید بر مرگ و میر ناشی از مسمومیت حاد با فسفید آلومینیوم
فروغ السادات سیاح ملی
تعیین ارتباط عوامل محیطی، فرهنگی و تقویمی با نوع ، عامل ، شدت و وسعت سوختگی در مصدومین مراجعه کرده به مرکز سوانح و سوختگی بیمارستان شهید مطهری طی سالهای ۹۰-۸۶
آزاده معماریان
بررسی تظاهرات بالینی و یافته های الکتروکاردیوگرافی بنزودیازپین ها و مقایسه آنها با یکدیگر در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان لقمانی حکیم از سال ۹۰-۸۹
سعید محمدی
بررسی سطح سرمی سرب در کودکان مبتلا به بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول ص طی سال ۹۱-۱۳۹۰
بهفر تیموری
تعیین شیوع و فاکتورهای پیشگویی کننده مرگ و میرهای ناشی از مصرف متادون در بیماران مراجعه کننده به بخش مسمومیت بیمارستان لقمان طی سالهای ۹۰-۱۳۸۰
مریم عدالت پرور
تعیین شیوع و فاکتورهای پیشگویی کننده مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت با کاربامازپین در بیماران مراجعه کننده به بخش مسمومیت بیمارستان لقمان طی سالهای ۹۰-۱۳۸۰
آزیتا عموزاده
بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی در بیماران دچار مسمومیت با متادون بستری شده در بیمارستان لقمان حکیم از سال ۹۰-۸۹
آذر سلیمی
مقایسه میزان چربی نواحی مختلف بدن در مردان فوت شده زیر ۴۰ سال که در اثر بیماری عروق کرونر فوت کرده اند در مقایسه با مردان زیر ۴۰ سال که در اثر تصادف فوت کرده اند
زین العابدین ملک پور
بررسی عوامل مرتبط با مرگ به دلیل مسمومیت حاد با اپیوم در بیمارستان در سال ۹۰
زهرا نیازی
بررسی اثربخشی درمان با آمینوفیلین در بهبود کاهش سطح هوشیاری در مسمومیت با بنزودیازپین‌ها در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان لقمان در سال ۹۱
جواد سنگ سفیدی
بررسی فاکتورهای پروگنوستیک مرگ و میر بیماران سوختگی ناشی از برق گرفتگی بستری شده در بیمارستان مطهری از فروردین ۸۹ الی اسفند ۹۰
منصوره حیدری
بررسی فراوانی سوختگی ناشی از حوادث کار و عوارض آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مطهری ۹۱-۸۹
لیلا عبدالکریمی
بررسی اپیدمیولوژی بیماران سوختگی بستری شده در ICU بیمارستان شهید مطهری تهران در سالهای ۹۲-۸۷
لیدا شجاعی
بررسی برخی عوامل پیش‌گویی کننده میزان مرگ در بیماران دچار مسمومیت با ارگانوفسفره
سمیه رئوف یزدی نژاد
تعیین فراوانی مرگ و میر در خودکشی با دو روش خودسوزی و مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های مطهری و بهارلو در بازه زمانی از ابتدای سال ۹۰ تا انتهای ۹
آناهیتا حاجی آقایی
بررسی مورفومتریک قورامین مگنوم به تفکیک جنس بر اساس یافته‌های Brain jCT افراد بزرگسال مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول ص
فرزاد غفوریان
بررسی درصد فراوانی انتوباسیون مجدد در بیماران بستری در بخش ICU مسمومین و ارتباط آن با نوع مسمومیت در بیمارستان لقمان حکیم طی نیمه دوم سال ۱۳۹۱
امیر مولانایی
اپیدمیولوژی و وقع آسیب‌های ارتوپدی اندامها بر اساس مکانیسم تروما در بیماران اورژانس بستری شده در بیمارستان شفایحیائیان از اردیبهشت تا آبان ۹۲
  مریم عامری
 بررسی رابطه مکانیسم صدمات وارده به جمجمه با آسیب‌های سطحی و استخوانی و نسوج مغزی ایجاد شده در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول ص تهران از ابتدای طی سالهای ۹۳-۹۲
سپهرداد خلعتبری
بررسی شیوع آسیب ماکروسکوپیک غده پانکراس و آدرنال در اجساد کودکان و بالغین جوان زیر ۱۸ سال ارجاع شده به سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک با صدمات متعدد بدنی در سال ۹۲
علیرضا بهزادی
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک در مسمومیت با والپروئیک اسید در بیماران بستری شده در مرکز مسمومیت لقمان تهران در سال ۹۱
سپیده رخشان
تعیین فراوانی سوختگی ناشی از اقدامات درمانی و علل آن در پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران در سالهای ۹۱-۸۶
مهتاب رضوی بافقی
بررسی اپیدمیولوژیک و تنوع آسیب‌های ارتوپدی لگن بر اساس مکانیسم تروما در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول‌ص طی ۹۳-۹۲
عذرا سلطان‌محمدی
میزان نقص عضوی اندام فوقانی ناشی از انواع سوختگی ارجاع شده به بیمارستان شهید مطهری نیمه دوم سال ۹۲
فرانک حیاتی
تعیین جنسیت بیماران ثبت شده در بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول ص در سال ۹۳-۹۲ با توجه به فاکتورهای تشخیصی موجود در گرافی های قدامی خلفی لگن
فروزان فارس
 بررسی الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران ارسال شده به سالن تشریح تهران بین سالهای ۹۳-۹۲
مرتضی کیوان
ارزیابی نقش پارامترهای سفالوفاسیال در نمای جانبی رادیوگرافی جمجمه در تعیین جنسیت در نژاد ایرانی
 نعیمه فرهیدنیا
 ارزیابی نقش پارامترهای سفالوفاسیال در نمای رخ رادیوگرافی جمجمه (سفالوگرام) در تعیین جنسیت در نژاد ایرانی
شایسته اشرفی اصفهانی
بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فیروزگر از سال ۹۳-۸۳
منیژه حسن زاده
بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با مورتالیتی در بیماران دچار سوختگی بستری در بیمارستان شهید مطهری
لیلا خلوصی
تعیین جنسیت بر اساس طول بای کوندیلار فمور و طول ورتیکال سر فمور با استفاده از کلیشه رادیوگرافی
بهجت قربانزاده
تعیین علت مرگ در خانم های باردار که از سال ۸۸ لغایت ۹۳ به سالن تشریح ارجاع شده اند ( به روش اتوپسی)
ساسان صالحی
بررسی ارتباط بین امتیاز حاصله از سیستم رتبه بندی APACHE-IV با میزان مرگ و میر بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه ICU سوختگی بیمارستان شهید مطهری تهران طی سالهای ۹۴-۹۳
محمدرضا ابوالقاسمی
بررسی الگوی آسیب سرنشینان حادثه دیده موتورسیکلت و عوامل موثر در آن در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص) طی سال ۱۳۸۸
 تشخیص جنسیت بر اساس اندازه های حفره اربیت از روی یافته های سی تی اسکن در نژاد ایرانی
فاطمه نوریان زواره
ارزیابی و تعیین جنسیت بر اساس سینوس فرونتال از روی سی تی اسکن در نژاد ایرانی طی سالهای ۹۴-۹۳ که به بیمارستان حضرت رسول ص مراجعه نموده اند
ناهید داداش زاده اصل
بررسی مکانیسم تروما با توزیع محل شکستگی ستون فقرات و آسیب های ناشی از آن در بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول ص طی سال ۹۴
رویا کردرستمی
بررسی الگوهای خودکشی در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی از سال ۹۵-۹۰
فردین فلاح
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سوخته مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان مطهری تهران طی سال ۹۴
محمدسعید طاهری
بررسی الگوی صدمات وارده به مصدومین موتورسیکلت سوار مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول ص طی سالهای ۹۵-۹۴
آذر خلج معصومی
مروری سیستمیک بر وضعیت صدور گواهیهای فوت در ایران و کشورهای مختلف
محسن بیجندی
تعیین جنسیت با استفاده از پارامترهای گریتر سیاتیک ناچ در مراجعین به بیمارستان رسول اکرم(ص)
سهیلا قربانی
بررسی اپیدمیولوژیک و تعیین اتیولوژی فوت براساس پاتولوژی اصلی در بیماران بستری در بیمارستان فیروزگر بر مبنای معیارICD-۱۰ در سال ۱۳۹۵
داوود بهرامی
بررسی میزان رضایتمندی شغلی متخصصان پزشکی قانونی و مقایسه آن با رضایتمندی شغلی پاره ای از متخصصان رشته های تحصصی پزشکی در شهر تهران
سیدحسین موسوی نژاد
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای استخوان استرنوم در اجساد ارجاع شده در سالن تشریح کهریزک در سال ۹۶
علی نیکانزاد
تعیین میزان اثرگذاری شلاتورهایتزریقی درکاهش میزان سطح خونی سرب در بیماران با مسمئمیت حاد با سرب بستری شده در بیمارستان فیروزگر از بهمن ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
شاهرخ علیزاده
 تعیین جنسیت با استفاده از شکل و‍‍ پارامترهای فورامن مگنوم در جامعه ایرانی بر اساس اجساد ارجاع شده به سالن تشریح کهریزک از مهر ۹۶ تا مهر ۹۷
طیبه خیام دار
جنون از دیدگاه حقوق ایران وعلوم روان‍‍‍پزشکی قانونی با بررسی تطبیقی با سایر کشورها
هانیه صبوری
ارزیابی جنسیت بر اساس اندازه گیری اندکسهای سی تی اسکن سه بعدی مهره های دوم و هفتم گردنی در بالغین ایرانی
آرزو امیری
تعیین جنسیت با استفاده از فاکتورهای تشخیصی موجود در گرافی نیمرخ استخوان پاشنه  پای بیماران بالغ ایرانی بیمارستان حضرت رسول اکرم در سالهای ۹۷-۹۸
حانیه عزیزی
بررسی درآمد هزینه بیمه های مسئولیت پزشکی و راهکارهای گسترش پوشش آن
منصور محسنی
تعیین جنسیت براساس پارامترهای استخوان هیوئید در اجساد ایرانی
بهزاد غضنفری پور
ارزیابی جنسیت و سن براساس اندازه گیری اندکس های سی تی اسکن سه بعدی مهره های دوازدهم توراسیک و اول و پنجم کمری در بالغین ایرانی

رامین امامی
 بررسی ارتباط انواع شکستگی های ایجاد شده در سقوط از ارتفاع با نحوه رخداد سقوط (عمدی یا غیر عمدی)
بهرام بهرام نژاد
تعیین جنسیت بر اساس پارامترهای موجود در استخوان ساکروم در سی تی اسکن
نیلوفر لادریان
تعیین ارزش تشخیصی فاکتورهای سی تی اسکن سه بعدی استخوان فک تحتانی در تعیین جنسیت افراد منتخب شهر تهران
زهرا اسمعیلی شاهرودی

دفعات مشاهده: 646 بار   |   دفعات چاپ: 252 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر